svensk   norsk   dansk


Bibelstudium nueffataDVD-tilbudInformation om hjemmesidensvensk

Bibellæsninger for familiekredsen

indeholdende 167 læsninger til brug i hjemmet og ved møder. De er en frugt af flere end tyve forfatteres arbejde, af hvilke kan nævnes missionærerne S M Haskell og S B Star fra Australien. Over to 2500 spørgsmål angående religiøse emner besvares. Kjøbenhavn, 1899.

forord
s.2 - Om at ransage skrifterne.
s.20 - Sand kristendom.
s.23 - Kristus, Livets vej.
s.26 - De frelstes hjem.
s.29 - Det nye Jerusalem.
s.32 - Visdom.
s.34 - Evigt liv.
s.37 - Et fuldkomment værk.
s.40 - Formastelse.
s.42 - Kristendommens grundvold.
s.47 - Tidernes tegn.
s.53 - Måden, hvorpå Kristus kommer.
s.57 - Det profetiske ord.
s.60 - Verdens profetiske historie
s.68 - De fire store riger.
s.72 - Et mærkværdigt symbol
s.78 - Vor frelsers profeti.
s.85 - Det tusindårige rige.
s.90 - Dommen
s.96 - Forligelsen i den gamle pagt.
s.102 - Forligelsen i den nye pagt
s.107 - Et stort profetisk tidsrum
s.114 - Guds lovs natur.
s.117 - Omvendelse og tro
s.120 - Helliggørelse
s.123 - Skriftens nytte.
s.126 - Den kongelige lov efter skriften.
s.130 - Nådens rige og herlighedens rige
s.135 - Kristi guddom.
S.137 - Guds kærlighed.
s.141 - Omvendelse.
s.145 - Den nye fødsel
s.149 - Moralske pligter på patriarkernes tid.
s.153 - Loven og evangeliet
s.157 - Guds ihukommelse.
s.160 - Er lydighed nødvendig?
s.163 - Følger af ulydighed.
s.167 - De to love.
s.172 - Vigtigheden af sund lære.
s.175 - Lovens evige vedvaren.
s.179 - Kristus er lovens ende.
s.181 - Ingen retfærdiggørelse ved loven.
s.182 - Kristus ærede loven.
s.184 - Straf for overtrædelse.
s.186 - En sabbat for alle folk.
s.191 - evangeliet i det gamle testamente.
s.194 - De to pagter.
s.201 - Tabt tid.
s.206 - Ydmyghed.
s.209 - Bønnens nødvendighed.
s.214 - Sabbatens indstiftelse.
s.219 - Den første dag i ugen.
s.224 - Det nye testamentes sabbat.
s.228 - Sabbatens forandring.
s.233 - Frelsende tro.
s.237 - Bibelsk helliggørelse.
s.241 - En kristens rustning.
s.244 - Den første engels budskab.
s.255 - Den anden engels budskab.
s.255 - Den tredje engels budskab.
s.258 - Gjerrighed er farlig.
s.261 - Retfærdiggørelse ved tro.
s.264 - Forældres og børns pligter.
s.266 - De fattige og vore pligter imod den.
s.269 - Herrens dag.
s.273 - Ceremonialske sabbater
s.276 - Sabbatens genoprettelse
s.282 - Missionsarbejde.
s.286 - Ydmygelsens anordning.
s.290 - Herrens nadver.
s.293 - Den nærværende sandhed.
s.299 - Kristi lidelser.
s.304 - Opstandelsen.
s.307 - Hvad er mennesket?
s.312 - Mellemtilstanden.
s.315 - Overtræderens skæbne.
s.318 - Evig straf.
s.321 - Levende sjæle.
s.323 - Røveren på korset.
s.326 - At vandre herfra og være med Kristus.
s.328 - At vandre bort fra legemet.
s.331 - Ånderne i forvaring.
s.333 - Den rige mand og Lazarus.


s.336 - Syndsbekendelse.
s.338 - Genfødelse
s.342 - Frivillige gaver.
s.345 - Beviser på, at vi er Guds børn.
s.348 - Dåben
s.351 - Trøst i sorg.
s.354 - Forjættelser for børnene
s.356 - Hvor lang er Herrens dag?
s.358 - Gør Gud forskel på nationer?
s.361 - Guds sande Israel.
s.365 - Israels indsamling.
s.369 - Guds villighed til at forlade.
s.371 - Guds egenskaber.
s.373 - Gode engles tjeneste.
s.377 - Satans oprindelse, historie og skæbne.
s.381 - Spiritismen.
s.384 - Om at ære Gud i vort legeme.
s.385 - Forligte med Gud.
s.388 - Agtelse for Guds hus.
s.391 - Betragtning og bøn.
s.393 - Helbredelse.
s.396 - Dragens kamp mod kvinden og hendes sæd.
s.400 - Det første dyr i Åb. 13 eller ”Syndens menneske.”
s.404 - Det sidste folk omtalt i profetien.
s.409 - Kirkens og statens forening i de forenede stater.
s.415 - Frafaldets mærke.
s.419 - Tegnet på lydighed
s.424 - Den nationale reformbevægelse.
s.427 - De syv sidste plager.
s.431 - Løfter.
s.434 – Hvorledes bør vi helligholde sabbaten?
s.437 – Om at tilgive hverandre
s.440 – Om at betale, hvad vi er skyldige
s.442 – Tillid til Jesus.
s.444 – Helligåndens værk
s.447 – Åndelige gaver
s.452 – Prædikanters understøttelse.
s.455 – Ædruelighed.
s.457 – Afhold.
s.460 – God helbred.
s.454 – En forbandelse for verden.
s.468 – Rigdom.
s.471 – Hykleri.
s.473 – Misundelse og Avind.
s.475 – Frelse.
s.478 – Profetier om Kristus.
s.482 – Kundskab skal blive mangfoldig.
s.486 – Det orientalske spørgsmål.
s.493 – Den syvende del af tiden.
s.496 – Sabbaten i historien.
s.501 – Denne er dagen, som Herren har beredt.
s.503 – De syv basuner.
s.510 – Gæstfrihed
s.514 – Et lykkeligt hjem
s.516 – vandringen i lyset.
s.519 – Frafald.
s.522 – Profeten Elias.
s.525 – Vantro.
s.528 - En god samvittighed.
s.530 – Vore ord.
s.532 – Glæde.
s.534 – Egenkærlighed
s.537 – Synd.
s.541 – En retfærdig løn.
s.543 – Ophøjelse.
s.546 – De syv segl. – Åbenbaringen 6.
s.551 – De syv menigheder.
s.557 – Kyskhed.
s.362 – Otte vigtige profetiske kæder.
s.564 – Skadelige nydelser.
s.566 – De to familier.
s.568 – Ægteskabet.
s.579 – Falske hyrder.
s.582 – De troendes enhed.
s.585 – Se og lev.
s.588 – Svar på bøn.
s.590 – Pris og taksigelse.
s.593 – Underdanighed.
s.597 – Tålmodighed.
s.599 – Håb.
s.601 – Flid.
s.603 – Sladder.
s.605 – Hovmod.
s.606 – Forjættelser til den, som sejrer.