svensk   norsk   dansk


Bibelstudium nueffataDVD-tilbudInformation om hjemmesidenSabbatsskolelektier - fra foreningen Lys i mørke

 • Den levende Guds menighed 1999 4. kv Ethvert faderforhold i Himmel og på jord 4 - Magt til at blive Guds børn 9 - En Herre, en tro 15 - Lad det samme sindelag være i jer 20 - Der er nemlig ikke personsanseelse hos Gud 26 - Mange lemmer og dog kun et legeme 31 - Ikke af verden 36 - Hellig og dadelfri 41 - Gå derfor hen 46 - Kendes og læses af alle 51 - Og ikke ved 56 - Berede Herren et velskikket folk 63 - Bring hveden hjem i min lade 70 - PDF

 • Frelsens vej 2000 1. kv Han skal frelse sit folk fra dets synder 6 - I et og alt blive sine brødre lig 12 - Gjort til synd for os 18 - Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus 23 - En fornyelse af jeres sind 29 - Troens mål 35 - Lad ingen bedrage jer 41 - En barmhjertig og trofast ypperstepræst 47 - Den ret færdige skal leve af tro 53 - I skal ransage jeres sjæle 58 - Thi ihukommelse af mig 65 - Dette evangelium om Rige! 71 - Se, jeg står for døren og banker 76 - PDF

 • Jeg kommer igen 2000 2. kv De blev levende og blev konger med Kristus i tusinde år 75 - Denne Jesus skal komme igen på samme måde 5 - Nu står det profetiske ord så meget fastere 11 - Jeg skaber nye himle og en ny jord 18 - "Ikke enhver, der siger til mig: "Herre, Herre!" 23 - Denne Jesus 29 - Troens mål 35 - Nu er hans doms time kommet 41 - Hvad er tegnet? 48 - For alle folkeslag 56 - Men den dag og time kender ingen 62 - Herrens dag skal komme 68 - Hvor bør I da ikke vandre i hellig livsførelse 81 - PDF

 • I skal være vidner 2000 3. kv Men også I skal være vidner 3 - I skal få kraft 9 - Og vidner om disse ting er vi 14 - Hvorledes skulle de kunne høre? 19 - Gå derfor hen 25 - De gik ud og prædikede alle vegne 31 - For i alt fald at kunne frelse nogle 36 - Gå ud ved vejene og ved gærdeme 42 - Herren føjede daglig nogle til 48 - Ved Helligåndens kraft 54 - I tide og i utide 60 - De går deres gang med gråd 66 - Lad os nu vendeti]bage 71 - Beredte for Herren 76 - PDF

 • Din vej, o Gud, er i helligdommen 2000 4. kv Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd s. 4 - Du skal indrette mig en helligdom. s. 10 - HERREN vor Guds højtider s. 16 - Jeg er døren s. 22 - Jesu Kristi legeme én gang for alle er blevet ofret s. 28 - Kunne der komme en ren ud af en uren?. s. 34 - Bord i ørken. s. 40 - Jeg er verdens lys s. 45 - Et stadigt røgelsesoffer for HERRENS åsyn s. 51 Ved Jesu blodgå ind i helligdommen s. 56 - Så skal helligdommen blive renset. s. 63 - Så jeres synder må blive udslettede s. 69 - Fra alle eders synder renses eder for HERRENS åsyn s. 74 - PDF

 • Lær os at bede 2001 1. kv Derfor skal I bede således 4 - Hvorfor har du forladt mig? 10 - Herre, du var vor bolig 14 - At de altid skulle bede og ikke blive trætte 19 - Gud, vær mig nådig efter din miskundhed 25 - Mit hus skal kaldes et bedehus 30 - En retfærdigs bøn har en mægtigt virkende kraft 36 - Kald på mig på nødens dag 43 - Bed for hverandre 48 - Bliv i mig 53 - Jeg beder for dem 58 - Vil du skænke os liv på ny? 64 - Pris HERREN 70 - - PDF

 • Vælg i dag, hvem I vil tjene 2001 2. kv Kamp i himmelen 3 - Mon Gud virkelig har sagt? 9 - En retfærdig, ustraffelig mand 15 - Abrahams tro 22 - Jeg vil være deres Gud 28 - Vi har syndet og handlet ilde 35 - Da tidens fylde kom 41 - åledes elskede Gud verden 47 - Gå derfor hen 53 - Evangeliets sandhed 59 - Kvinden flygtede ud i ørkenen 65 - Hans doms time 71 - Det er sket 78 - PDF

 • En højt elsket mand (Daniels bog) 2001 3. kv Nu står det profetiske ord så meget fastere 3 - Daniel satte sig for 8 - Hvad der skal ske i de sidste dage 13 - å kan vor Gud, som vi dyrker, fri os af din hånd 18 - Er dette ikke det store Babel, som jeg byggede? 23 - Gud har talt dit riges dage og gjort ende derpå 28 - Mon din Gud kunne rede dig? 34 - Derpå sættes retten 40 - Hvor lang tid gælder synet? 46 - Mærk dig ordet og agt på åbenbaringen 53 - Jeg så dette vældige syn 59 - Nu vil jeg kundgøre dig, hvad sandt er 64 - Hvad er det sidste af disse ting? 71 - PDF

 • Livets ord 2001 4. kv Synd: Synd er lovbrud 3 - Retfærdighed: Vågn op til retfærdighed og synd ikke 9 - Retfærdiggørelse: Hvorledes kan da et menneske være retfærdigt for Gud? 15 - Nåde: Min nåde er dig nok 21 - Tro: Den retfærdige skal leve af tro 27 - Frelse: Han skal frelse sit folk fra dets synder 33 – Evangeliet Guds kraft til frelse 39 - Herlighed: Lad mig dog skue din herlighed 44 - Omvendelse Hvis I ikke omvender jer, skal l alle omkomme 51 - Lydighed: Salige er de, som holder hans bud 57 - Den nye fødsel: Hvis han ikke bliver født på ny 63 - Dom: Nu er hans doms time komme! 69 - Evigt liv: Jeg giver dem evigt liv, og de skal i al evighed ikke fortabes 75 - PDF

 • Dem, som vidner om mig 2002 1. kv Min Herre og min Gnd 3 - Alt er blevet til ved ham 9 - Alle englene med ham 16 - En salvet, en fyrste 23 - Menneskesønnen 30 - Herren er din læge 36 - Som en, der har myndighed 43 - Efterlod jer et forbillede 48 - Se min tjener 54 - Ved sit offer 59 - Vor Herre og Frelser Jesus Kristus 64 - Vor store ypperstepræst 69 - Kongernes Konge 75 - PDF

 • Bibelen fortolker sig selv 2002 2. kv Et lys, der skinner på et mørkt sted 4 - Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild 10 - Drevet af Helligånden 17 - Prøv alt 23 - Nu er jeg kommet for at lade dig vide 29 - Tiden er nær 34 - For at vi kan lære deraf 40 - Arvinger i kraft af forjættelse 46 - Det evige evangelium 51 - Faldet er Babylon 57 - Og endnu en engel, den tredje, fulgte dem 63 - Endens tid 70 - På samme måde 76 - - PDF

 • Herren er din læge 2002 3. kv Han er dit liv 4 - Herren er din læge 10 - å rammer ej banden mod sagesløs mand 16 - Han drog omkring og gjorde vel 22 - Jeg var syg,og I så til mig 27 - Han helbredte deres syge 33 - Jeg giver eder alle urter på hele jorden, som bærer frø 38 - De havde ikke adskilt sig fra deres lys! 44 - Afholdenhed Mod sligt er loven ikke 50 - Vin og stærk drik må du ikke drikke 56 - Både sjæl og legeme 63 - Mit åsyns frelse 70 - Troens bøn 76 - - PDF

 • Jesu Kristi Åbenbaring, Del 1 2002 4. kv Jeres broder 4 - En, som lignede Menneskesønnen 10 - Jeg kender dine gerninger 16 - Holde fast ved det, I har 22 - Jeg står for døren og banker 29 - Kom herop 35 - Hvem er værdig til at åbne bogrullen? 42 - Kom og se 48 - Hundrede og fireogfyrretyve tusinde 55 - Syv basuner 62 - Ve, ve, ve 68 - Fristen er omme 74 - At måle dem, som tilbeder 80 - - PDF

 • Jeg er den, jeg er 2003 1. kv Jeg er Gud, den Almægtige 4 - Jeg er livets brød 10 - Jeg er verdens lys 16 - Jeg er fårenes dør 23 - Jeg er den gode hyrde 30 - Jeg er opstandelsen og livets 37 - Jeg er vejen, sandheden og livet 43 - Jeg er det sande vintræ 48 - Jeg er den første og den sidste 53 - Jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne 58 - Jeg er Guds Søn 63 - Jeg, Herren, er ikke blevet en anden 69 - Jeg er Herren din Gud 74 - - PDF

 • Jesu Kristi Åbenbaring del 2 2003 2. kv Dragen vrededes på kvinden s. 3 - Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede. s. 9 - For alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. s. 16 - Her er de. s. 23 - Dem, som var gået s. 30 - Guds harme. s. 36 - Harmagedon s. 42 - Dommen over den store skøge..s. 48 - Babylon er faldet s. 54 - Han dømmer og kæmper med retfærd..s. 61 - Et tusind år.. s. 67 - Den hellige stads. 73 - Se, jeg kommer snart..s. 78 - PDF

 • Lignelser om riget 2003 3. kv Først strå, så aks 6 - Ligesom med et vod 13 - Halvfjerdsindstyve gange syv gange 18 - Gå brudgommen i møde 24 - Du gode og tro tjener 30 - Han skal skille dem 37 - Hører de ikke Moses og profeterne 43 - En klog mand 49 - Han sendte dem hen i sin vingård 55 - En sædemand gik ud for at så 61 - Bed uden ophør 68 - Se til, at I vogter jer for alskens havesyge 74 - Uden at have bryllupsklædning på 79 - - PDF

 • Til ihukommelse af mig 2003 4. kv Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? 3 - Dette er mit legeme 10 - Drik alle heraf 16 - Er det mig? 22 - Ikke, hvad jeg vil 29 - Vi skjulte vore ansigter for ham 35 - Hvad er sandhed? 43 - De korsfæstede ham 50 - Hvorfor har du forladt mig? 57 - Alle, som vandrer forbi, giv agt og se 63 - De har gennemboret mine hænder og fødder 69 - Der lagde de Jesus 75 - Han er opstanden 81 - PDF

 • Vejen til Kristus 2004 1. kv Guds kærlighed til menneskene 4 - Synderens trang til Kristus 9 - Anger 14 - Syndsbekendelse 20 - Helligelse 25 - Tro og antagelse 30 - Kendemærker på en Jesu discipel 35 - Om at vokse op til Kristus 40 - Liv og arbejde 45 - Kundskab om Gud 50 – Bønnens velsignelse 55 - Tvivl 62 - Glæde i Herren 68 - - PDF

 • Ordstrid og mundhuggeri 2004 2. kv Skabelse: seks dage eller millioner af år? 4 - Eksisterer Djævelen virkelig? 10 - Hvad sker der, når en person dør? 18 - Forudbestemmelse: hvad handler det alt sammen om? 25 - Dig har Herren din Gud udvalgt til sit ejendomsfolk 32 - Jesus: Guds Søn 38 - Jesus: Menneskesønnen 44 - Hvad betyder det at blive frelst? 49 - Hvilken dag er Guds hellige dag? 54 - Er Helligånden blot en kraft eller en indflydelse? 60 - Vi har en stor ypperstepræst 65 - Hvem er Antikrist? 72 - Vil Jesus vende hemmeligt tilbage? 78 - PDF

 • Herrens dag 2004 3. kv Hvad er tegnet på dit komme? s. 4 - Derpå skal alle kende. s. 12 - Det evige evangelium.s. 18 - Agt vel på, at ingen skal føre jer vild. s. 24 - Nu er hans doms time kommet.s. 30 - Han sidder og smelter og renser sølv s. 36 - Den levende Guds segls. 42- Lovløshedens menneske.s. 48 - Til at give sig selv et mærkes. 54 - Drag ud fra hende, mit folk. s. 61 - Og så skal enden komme s. 67 - En trængselstid. s. 72 - Se, i skyerne kommer han s. 78 - PDF

 • De ti bud 2004 4. kv Disse ord talede Herren 3 - Mine bud og love 9 - Du må ikke have andre guder end mig 16 - Du må ikke dyrke det 22 - Du må ikke misbruge Herren din Guds navn 28 - Kom hviledagen i hu 34 - Ær din fader og din moder 40 - Du må ikke slå ihjel 46 - Du må ikke bedrive hor 53 - Du må ikke stjæle 59 - Du må ikke bære falsk vidnesbyrd 65 - Du må ikke begære 71 - Tro ikke, at jeg er kommen for at nedbryde loven 77 - PDF

 • Kirke og stat 2005 1. kv Ren gudsdyrkelse 7 - Guds sønner og menneskedøtre 12 - Et helligt folk 18 - At adlyde er mere værd end slagtoffer 25 - At ofre Herren røgelse tilkommer ikke dig, Uzzija 32 - Stå op og gå til Nineve 37 - I skal drives bort fra det land 42 - Han skal blive stor i Herrens øjne 48 - Mit rige er ikke af denne verden 54 - En i Kristus 60 - Han, som er højere end den højeste 67 - Lovløshedens hemmelighed 73 - Salige er de 80 - PDF

 • Dette er det evige liv 2005 2. kv Deraf kender vi, at han bliver i os: af den And, han har givet os 39 - I kender Faderen 3 - Deraf ser vi, at det er de sidste tider 9 - I kender sandheden 16 - Derpå kender vi sandhedens And og vildfarelsens ånd 22 - I ved, at han åbenbaredes, for at hans skulle bære synden 28 - Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, thi vi elsker brødrene 34 - Deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud 46 - For at I skal vide, at I har evigt liv 52 - Så ved vi også, at vi allerede har fået opfyldt, hvad vi bad om 58 - Vi ved, at enhver, der er født af Gud, synder ikke 65 - Vi ved, at når Han åbenbares, skal vil blive ham lige 72 - Vi ved, at Guds Søn er kommen, og han har givet os forstand 78 - Hvis I beder Faderen om noget, skal han give jer det i mit navn 51 - Den, som tror på mig, hans skal også gøre de gerninger, jeg gør 45 - - PDF

 • Han vil holde fast ved mit ord 2005 3. kv Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny 4 - Sønnen kan slet intet gøre af sig selv 10 - De døde skal høre Guds Søns røst 15 - Enhver, der gør synd, er syndens træl 22 - Før Abraham blev til, er jeg 28 - Hvis hvedekornet ikke lægges i jorden og dør 34 - En tjener er ikke større end sin herre 39 - Den, som hører mit ord og tror ham, som sendte mig, han har evigt liv 56 - Hvis l ikke spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer 62 - I skal se Himmelen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen 68 - Jeres sorg skal vendes til glæde 74 - PDF

 • Ransag skrifterne 2005 4. kv Alt er blevet til ved det 3 - Hvor er du? 9 - Jeg vil udslette menneskene, som jeg har skabt 15 - Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger 21 - Hans miskundhed varer evindelig 27 - Kristi Ånd i dem 33 - I et og alt blive sine brødre lig 39 - Dog uden synd 45 - Såret for vore overtrædelser 51 - Blodet på hans kors 57 - Kraften i hans opstandelse 63 - En stor ypperstepræst 69 - Herren, den retfærdige dommer 74 - Velsignet være Kongen, han, som kommer 80 - Hvis l ikke spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer 62 - I skal se Himmelen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen 68 - PDF

 • Adventtroens grundlag og faste holdepunkt 2006 1. kv Åbenbaret sin hemmelighed 3 - Jeg skuede i mit syn om natten 11 - Det lille horn 16 - Jeg var rædselsslagen over synet 21 - Syn og profet beseglet 27 - Da skal helligdommen komme til sin ret igen 33 - Derpå sattes retten, og bøgerne lukkedes op 38 - I skal faste 44 - Det sande tabernakel 51 - Nu er hans doms time kommet 58 - Dommens budskab 65 - Laodikea: Folkets dom 72 - - PDF

 • Så tog han til orde og lærte dem 2006 2. kv Salige 3 - I er verdens lys 9 - Tro ikke, at jeg er kommen for at nedbryde loven 15 - For at din almisse kan være i det skjulte 21 - Når du beder 26 - Ikke som hyklerne 32 - Gud og mammon 38 - I må ikke være bekymrede 44 - Døm ikke 50 - Bed, så skal der gives jer 56 - Den snævre port 62 – Vogt jer for de falske profeter 69 - Ikke enhver, der siger 74 - - PDF

 • At prøve ham med gåder 2006 3. kv Søn skal ikke bære faders misgerning 5 - Vi, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt 12 - Hvad siger Bibelen om alkohol? 18 - Den utilgivelige synd 25 - At tale i andre tungemål 30 - Disse tre er et 36 - Handler frelse kun om retfærdiggørelse? 42 - Rent og urent kød 49 - Hans udvalgte folk 55 - Musik og tilbedelse 60 - Mellemrumsteorien 67 - Hvem er Antikrist? 72 - Hvad underviste Paulus egentlig om loven? 78 - Lærer Bibelen, at en hemmelig bortrykkelse vil finde sted? 85 - PDF

 • Jeg skuede syner fra Gud (Ezekiels bog) 2006 4. kv Herrens ord kom til Ezekiel 3 - Jeg skuede syner fra Gud 7 - Du skal tale mine ord 12 - Ordløse prædikener 18 - Du skal fil endnu større vederstyggeligheder at se 25 - Et nyt hjerte og en ny ånd 32 - Sæt et mærke på de mænds pander 38 - Den sjæl, der synder, den skal dø 44 - Tyrus Fyrste 50 - Israels hyrder 57 - Tørre ben 63 - Jeg vil samle eder 69 - Bliver sundt 79 - PDF

 • Se, jeg sender eder profeten Elias 2007 1. kv Herrens ord kom til ham 3 - Elias budskab 9 - Du skal advare dem fra mig 15 - Den retfærdige skal leve af tro 22 - Hvor længe vil I blive ved at halte til begge sider? 27 - Hvad er du her efter? 33 - Så I hører mine tjenere profeternes ord 39 - Se, jeg sender eder profeten Elias 45 - Ban Herrens vej 51 - Herren s store og fiygtelige dag kommer 58 - Faldet er Babylon 64 - Vælg i dag 71 - Drag ud fra hende, mit folk 77 - Del i frelsen 4l - PDF

 • Hvad er en kristen? 2007 2. kv Disciplene fik navnet kristne 5 - Begravet med ham i dåben 11 - Hjemme i den samme tro 16 - Alle er I en i Kristus Jesus 23 - Gå ind i dit kammer 29 - Den sunde lære 35 - En Herre, en tro, en dåb 48 - Kødets attrå bøjer sig ikke under Guds lov 54 - At de alle må være et 60 - Kamp mod synden 65 - Lad den hellige blive ved at leve helligt 72 - Uden plet eller rynke 78 - PDF

 • Den mægtigt virkende bøn 2007 3. kv Derfor skal I bede således 3 - Lad mig kun tale denne ene gang endnu 9 - Hvidere end sne 13 - Herre hør 21 - Hvis ikke, så, udslet, mig af den bog 27 - Jeg slipper dig ikke 33 - Fik styrke efter svaghed 39 - At detteiolk må kende 45 - Der er ingen Gud som du 50 - Hos Herren er frelse 57 - Herren vil være med eder 62 - Der er ingen uden dig 68 - Ikke alene for disse beder jeg 73 - PDF

 • Skabelsen i Skriften 2007 4. kv Du har skabt alle ting 4 - I begyndelsen skabte Gud 10 - I seks dage 16 - På den syvende dag 22 - Gud har jo åbenbaretdet for dem 29 - Ellers ingen 35 - I sit billede 41 - Han skabte jorden i sin vælde 47 - Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden 53 - De to skal være et kød 60 - Der satte han menneske! 67 - En ny skabning 72 - En ny jord 79 - PDF

 • Herlighedens Rige 2008 1. kv Israel skal være dit navn 4 - Den evige pagt 9 - De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud 16 - Da vi nu har disse forjættelser 22 - Den, som sejrer 28 - l ham, som giver mig kraft 35 - Evigt liv 42 - Jeg har min løn med mig 48 - Hvad Gud har beredt for dem 54 - Tolv tolvere 60 - De skal se hans ansigt 66 - Nye himle og en ny jord 71 - Jeg så den helligestad 76 - - PDF

 • Det helliggjorte liv 2008 2. kv Han skammer sig ikke ved at kalde dem brødre 5 - At I bærer megen frugt 11 - Det blev ham regnet til retfærdighed 17 - Daniel satte sig for 23 - Til lydighed 28 - Gennem en fornyelse af jeres sind 33 - I må føles påny 39 - Han skal frelse sit folk fra dets synder 45 - Udholdenhed fordehellige 51 - Jeg har forelagt eder livet og døden 58 - Ikke af tro alene 64 - Gå ind i dit kammer 70 - Troens mål 76 - PDF

 • Dommen 2008 3. kv Derpå kendes Guds børn og Djævelens børn 4 - Skulle den, der dømmer hele jorden, ikke selv øve ret? 11 - Dommens dag 17 - Retfærdige og sande er dine veje 23 - Hver en gerning bringer Gud for retten 30 - Da skal han sætte sig på sin herligheds trone 36 - Sande og retfærdige er dine domme 43 - Hans doms time er kommet 49 - l skal ransage jeres sjæle 55 - Der blev givet dem magt til at dømme 61 - En stor, hvid trone 67 - Ej kommer der to gange nød 73 - Hvor bør l da ikke vandre 79 - PDF

 • Ringeagtet og skyet 2008 4. kv Ypperstepræsterne og de ældste kom frem med deres anklager imod ham 5 - Judas en af de tolv 12 - Landshøvdingen Pontius Pilalus 18 - En smerternes mand og kendt med sygdom 25 - Det samme sagde alle de andre disciple 32 - Jeg bad for dig 38 - Den anden discipel, ham, Jesus elskede 44 - Kvinder, som så til 50 - Af frygt for jøderne 56 - Maria Magdalene 62 - Han er opstanden 68 - Men er Kristus ikke opstået 74 - Jesus Kristus og det som korsfæstet 80 - PDF

 • Vær også I rede 2009 1. kv Så siger det troværdige og sanddru vidnes. 4 - Jeg råder dig. s. 10 - Jeg vil rystes. 16 - Skænke os liv på ny..s. 23 - En retfærdighed fra Gud ved tro på Jesus Kristus s. 30 - Før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pander. s. 37 - Han, sandhedens Ånd..s. 43 - Tidligregnen.. s. 49 - Sildigregnens. 55 - Dette evangelium om Riget..s. 61 - Endeligt og afsluttendes. 68 - En trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin mage.. s. 74 - Derfor vær også I rede.s. 80 - PDF

 • Lydighedens velsignelse 2009 2. kv Gud Herren bød Adam.s. 4 - Må du ikke spises. 10 - Ganske som Gud havde pålagt ham. s. 16 - Fordi Abraham adlød.s. 22 - Hvis I nu vil adlyde min røsts. 28 - Velsignelsen og forbandelsen..s. 34 - At adlyde er mere værd end slagtoffers. 39 - Dette er kærlighed til Guds. 44 - Guds bud og troen på Jesus.s. 50 - Jeg har holdt min Faders bud.. s. 55 - Ske din vilje s. 61 - Arbejde på jeres frelses. 67 - Hvad andet kræver Herren din Gud af dig? s. 74 - PDF

 • Kristi ord 2009 3. kv Jeg er Vejens. 4 - Salige er de sagtmodige s. 9 - Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger s. 16 - Han ynkedes inderligt. s. 23 - Snilde som slanger.. s. 28 - Så I tilgiver hverandre.s. 35 - Troen på Jesus.. s. 41 - Om I har indbyrdes kærlighed s. 47 - Fred være med eder. s. 53 - Åndens frugt er glæde s. 59 - Jesus Kristus på mig som den største kunne vise hele sin langmodighed s. 65 - Fuldbyrde hans gerning..s. 70 - Skal vi blive ham lige. s. 76 - PDF

 • Ordsprogenes bog 2009 4. kv Alt er tomhed.s. 3 - Snar til sin gerning.. s. 9 - Det er ikke godt for mennesket at være alene.. s. 15 - Hovmod går forud for fald.. s. 22 - Større end helt er sindig mand..s. 29 - I indsigten afholdenhed s. 35 - Væn drengen..s. 43 - Vogt dit hjerte mere end alt andet s. 49 - Uden styre står et folk for fald. s. 55 - Gå hen til myren, du lade s. 62 - Du i alle måder må have det godt og være rask s. 68 - En fremmed kvinde med sleske ord s. 75 - Køb visdom, køb forstand. s. 83 - PDF

 • Det profetiske ord står så meget fastere 2010 1. kv Drevne af Helligånden s. 3 - Et lys, der skinner på et mørkt sted s. 9 - Vogt jer for de falske profeter s. 14 - Dette skal I først og fremmest vide s. 20 - Hvad der skal times dit folk i de sidste dage s. 27 - Hvad der handlede om ham. s. 34 - Fire konger skal fremstå. s. 40 - Lovløshedens menneske, fortabelsens søn s. 46 - Et tusinde to hundrede og tresindstyve dage s. 53 - Lad ingen vildlede jer på nogen måde s. 59 - For alle folkeslag og stammer og tungemål og folk s. 65 - Drag ud fra hende, mit folk.. s. 71 - Et rige, som aldrig i evighed skal forgå. s. 77 - PDF

 • Vandre for mit åsyn og vær ustraffelig 2010 2. kv I hjertets uskyld. s. 4 - Vær ustraffelig. s. 10 - Kom dog i hu, hvorledes jeg har vandret for dit åsyn s. 16 - Retsindig mod den retsindige..s. 22 - Fuldkomment hans værk.. s. 27 - Af hele mit hjerte søger jeg digs. 33 - Som jeres himmelske Fader s. 39 - I skal være hellige s. 45 - Han skal frelse sit folk fra dets synder s. 51 - Bliv i mig s. 57 - Fredens Gud gøre jer fuldkomne i alt godt, så I udfører hans vilje. s. 64 - Jeres prøvede tro s. 70 - De skal se Gud. s. 76 - PDF

 • Da nu alt dette går sin opløsning i møde 2010 3. kv Vær derfor nidkær og omvend dig.. s. 5 - Der slutter pagt med mig ved ofre..s. 12 - Ve mig, om jeg ikke forkynder det s. 18 - Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild s. 24 - Til al udholdenhed og tålmodighed.s. 31 - Ét i troen.s. 37 - Mange giver råd.s. 43 - Han skal vejlede jer til hele sandheden. s. 49 - Den levende Guds segls. 57 - Fuldbyrd det i årenes løb.s. 65 - Jeg heler dig.. s. 71 - Så at Guds-mennesket kan blive fuldt beredt. s. 77 - I er alle brødre. s. 84 - PDF

 • Tro 2010 4. kv Ved Herrens ord blev himlen skabt s. 4 - Retfærdiggjorte af tro. s. 10 - Den retfærdige skal leve af tro s. 16 - Uden tro.. s. 23 - Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. s. 30 - Troen på Jesus.. s. 36 - Troens banebryders. 43 - Åndens frugt er trofasthed. s. 49 - Af nåden er I frelst ved tro s. 55 - Han skal bede i tro s. 62 - Prædik ordet. s. 68 - Så stor en sky af vidner.. s. 75 - De skal se hans ansigt. s. 82 - PDF

 • Ham ser vi - Lektier fra Brevet til Hebræerne 2011 1. kv Så meget mere ophøjet end englenes. 4 - I ét og alt blive sine brødre lig.s. 10 - Se hen til vor bekendelses apostel og ypperstepræsts. 17 - Om at gå ind til hans hvile..s. 23 - Blev af Gud kaldt. s. 30 - Et sjælens ankers. 37 - Fuldendelse for evigts. 43 - En bedre pagt.s. 49 - For Guds åsyn til bedste for os..s. 55 - En ny og levende vejs. 61 - Den retfærdige skal leve ved sin tros. 67 - Retter vort blik mod Jesus s. 71 - Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid s. 78 - PDF

 • Størst af dem 2011 2. kv Et rungende malm eller en klingende bjælde.. s. 3 - Da var jeg intet. s. 11 - Da gavnede det mig intet s. 18 - Kærligheden er langmodig. s. 24 - Gør intet usømmeligt s. 29 - Glæder sig ikke over uretten.. s. 35 - Kærligheden vil vare længere end alts. 42 - Kærligheden ophører aldrig.s. 48 - Vor viden er ufuldendt s. 54 - Når det fuldkomne kommer.. s. 61 - Har jeg aflagt det barnagtige.. s. 67 - Da skal jeg kende fuldt uds. 73 - Størst af dem er kærligheden. s. 80 - PDF

 • Bibelen gennem tiden 2011 3. kv Dit ord er sandhed s. 5 - De, der holder hans bud s. 11 - Den strålende morgenstjerne.. s. 17 - Vor Fader, du som er i Himlene..s. 24 - En kvinde, som var grebet i hor.. s. 31 - Magt til at blive Guds børns. 38 - Gud blev åbenbaret i kød.s. 44 - De begyndte at tale i andre tungemål.s. 51 - Bekend jeres fejl for hverandre s. 57 - Hans råd er bristet samme dag s. 63 - Al Guds tale er rens. 68 - Tre, som vidner i himmelen. s. 74 - Mange, der fordrejer Guds ord. s. 80 - PDF