Kalender


Tilbage  

Stenshult sommerseminar v. Michel Avaylon
23.-29.juli

Prophetic Intelligence in Righteousness by Faith

Michael Avaylon är en ordinerad lekpastor sedan 1998. Han är talare och direktör för Light of Prophecy International, en ministry dedikerat till att ge de tre änglarnas budskap genom att använda det skrivna ordet, media, musik, and och utåtriktad evangelisation, för att varna världen att vi är på tröskeln till slutet. Michaels TV-program visas på Hope Channel Asia och Gospel Ministries
International. Michael och hans fru Jenny, en registrerad sjuksköterska, har varit gifta 29 år, och har två vuxna barn. Hans presentationer kommer att uppenbara den nära och vitala kopplingen mellan budskapet om rättfärdighet genom tro och profetiorna som Gud har anförtrott Sjundedagsadventisterna.
Vi önskar att skapa och upprätthålla en atmosfär i vilken varje deltagare kommer att kunna glädja sig över Guds närvaro genom den Helige Ande och växa andligt, medan var och en av oss personligen förbereder sig för jordens sista händelser. Vi ber om att varje deltagare skall komma med ett villigt hjärta—villig att ge välsignelse och ta emot välsignelse. Eftersom det är en helig tid, ber vi också om att var och en iakttar vikten av sitt uppförande, sin klädstil, sin kost, sin underhållning och andra saker som tas med till seminariet.