E F F A T H A

Onlinepredikningar på mp3
SDA-predikningar på ljud på svenska.

Länkar: Predikningar på danska - roparna.se - adventkyrkan.se

EGW-bok: Hälsa för hela Människan

Mats Sjölander: "En grund som inte gungar."

Jovan Dedic: "Andlig disciplin"

Jovan Dedic: "Prövningens sund"

Jonathan Karlson: "Hur vet vi att Jesus var Messias?"

Jonathan Karlson: "Vad innebär den undersökande domen?"

Jonathan Karlson: "Vad är Guds sista budskap?"

Dan Millares: "Stå upp var ljus."

Dan Millares: "Kommer inte Jesus snart?"

---------------