E F F A T H A

Onlineprædikener på mp3
Disse adventisttaler er fra 1970'erne, 80'erne og enkelte fra 90'erne af personer som bruger Bibelen grundigt i deres forkyndelse. Det er af doktrinær betydning såvel som kristenlivet i almindelighed, med vor Frelser som den uadskillige ven. - henning

Nyere predikener på svensk.
Ellen White-artikler. - Den store strid. - Biografiske skildringer.

Werner Wilstrup Hansen:
"Den Kristnes vandring" "Israels konger"
Axel Varmer:
"Kristi fylde" "Kom Herre Jesus" "Kristus menighedens hovedhjørnesten" "Kom Herre Jesus" "Forligelsestjenesten i den himmelske helligdom" "Adventbudskabets urokkelige sandhed" "Jonas og Kristus" "Kristus vor Konge" "Vor viljes samarbejde med Guds vilje" "Josua og englen" "Guds værks afslutning"
Jens Madsen:
"Hvad er sandhed?" "Jesus Kristus i fokus" "Adventbevægelsen" "Den usynlige Gud" "Det virkelige liv" "Israel, verdens brændpunkt" "Kald til omvendelse" "Guds udfordring til adventbevægelsen"
Mogens Bakke:
"Hvad er tegnet på dit komme" "Åbenbaringens bog" "Satans anklage mod Josva" "Fortælling om indfødtes kald for adventbudskabet"
Preben Mollerup:
"Jesus er Jehova" "En virkelig ven" "I må fødes på ny" "Kend Herren" "Gud skammer sig ikke ved os" "Troen paa Gud et sikkert holdepunkt"
Wilken Svarre Jensen:
"Kristus og de 10 spedalske" "Træer"
John Muderspach: "Fader vor"
L. Henriksen: "Herre! forbarm dig over os."
L. M. Jensen: "Faraos kamp imod Gud."

Bjørn Aune:
"Spirituelle erfaringer" "vidnesb.0   vidnesb.1   vidnesb.2   vidnesb.3   vidnesb.4   vidnesb.5   vidnesb.6   vidnesb.7   vidnesb.8   vidnesb.9   vidnesb.10   vidnesb.11   vidnesb.12   vidnesb.13   vidnesb.14   vidnesb.15   vidnesb.16   vidnesb.17   vidnesb.18  
"Kristus taler til Laodikæa" del 1 del 2
"Beskytte sindets indfaldsveje"

Søg mp3filer med prædikener: