HenningPedersen.net
dansk svensk engelsk

Velkommen på HenningPedersen.Net. Inden vi når så langt, så må vi have et ord fra Bibelen:
Giv alle, hvad I skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, der har krav på told, told; den, I skylder frygt, frygt; den, I skylder ære, ære. - Rom. 13,7.
På HenningPedersen.Net findes 22 hjemmesider. Nogle hjemmesider har jeg selv taget initiativ til, andre er hjemmesider har jeg lavet på opfordring af andre. Nogle rammer er røde andre, er blå, mens resten er grønne. Det er fordi de indeholder noget forskelligt. Altså: Rød ramme er Kristne sider. - Blå ramme er Jernbanesider. - Grøn ramme er andre sider.

Hold musen over blomsterne, så vises deres beskrivelser.   henning@effata.dk

God fornøjelse!   -   Henning Pedersen

Dåben
  nr 1
  Egen hjemmeside
effatha.dk Effatha - Kristen litteratur
Omdrejningspunkt for Effata-siderne
Sider med kristent - adventistisk indhold.
Ugens tanke - Månedens artikel - Tro og lære - Ellen G White
  nr 2
  Egen hjemmeside
effatha.dk/bibelbilleder Bibelske billeder
Ældre tegninger fra børnesabbatsskolen. Billeder er fra lignelser og hændelser i bibelen
  nr 3
  Egen hjemmeside
effatha.dk/andagt Daglig Andagt
Daglig andagtsstykke fra bogen "Troen jeg lever af." af Ellen G White. Denne hjemmeside bør sættes som startside i browseren.
  nr 4
  Egen hjemmeside
dk.sdaportal.net SDAportal
En tværskandinavisk portalside over adventister. Hvad foretager de sig? Link til deres private hjemmesider, organisationers hjemmesider, menigheders hjemmesider
  nr 5
  Egen hjemmeside
effata.se/adventkirker danske adventkirker
En samlet oversigt over Danmarks Adventkirker. Tidligere såvelsom nuværende. Også kirker omkring Danmark.
  nr 6
  Egen hjemmeside
effata.se/bibelstudium/dansk.php Bibelstudium
5-6 forskellige bibelstudier
  nr 7
  Egen hjemmeside
effatha.dk/skabelsen/ Og Gud skabte. . . .
Hjemmeside om bibelens skabelse
  nr 8
  Egen hjemmeside
kørestrøm.dk/jernbanelinks/dansk.php jernbanelinks.dk
Skandinavisk linkside med 700 links til jernbanehjemmesider
  nr 9
  Egen hjemmeside
kørestrøm.dk Kørestrøm over Danmarks jernbaner
Hvilke strømstyrker er der over de danske jernbaner, og hvilke tog kører derpå? Hvad hedder tingene?
  nr 10
  Egen hjemmeside
kørestrøm.dk/Kobnh-Kopnh København eller Köpenhamn
Hvorfor skriver svenskerne "Köpenhamn" i Malmø, når der i København står "Malmö"?
  nr 11
  Egen hjemmeside
kørestrøm.dk/tog/foto.htm Jernbanebilleder
Fotos af jernbaneterrænet før og efter elektrificering.
  nr 12
  Egen hjemmeside
kørestrøm.dk/tog Kørestrøm over Europas skinner
Oversigt over de forskellige strømsystemer over Europas normalsporede jernbaner.
  nr 13
  Egen hjemmeside
effata.se/7adv/brudesl Brudeslør
Kulturplanten Gypsophila - Brudeslør. Rapport fra gartnerprøven i 1983
  nr 14
  Egen hjemmeside
effata.se/7adv/opskr.htm Madopskrifter
Opskrift på nøddesteg, sandkage og kager.

dk.adventk.net Adventkirke Server
Server plads for flere forskellige adventkirkers hjemmesider. Systemet omfatter egen mulighed for redigering af opsætning og kalender. Kalenderen sletter sig selv.
  nr 15
  Hjemmesiden
    drives for andre
taastrupvaenge.dk Tåstrup Vænge
Ejerforeningen Tåstrup Vænge
  nr 16
  Hjemmesiden
    drives for andre
jernbaneklub.dk/jernbaneartikler Jernbaneartikler
Database på næsten 50 000 poster artikler fra Jernbanen (Jernbanenyt) - Alt med Jernbaneindhold. Siden kører under Dansk Jernbane-Klub.
  nr 17
  Hjemmesiden
    drives for andre
enfastgrund.se En Fast Grund
Hjemmeside for L Sundstads mange svenske oversættelser, fra mest amerikanske adventistartikler.
  nr 18
  Hjemmesiden
    drives for andre
www.jernbaneklub.dk/hovedstadsomraadet Dansk Jernbane-Klub, Hovedstadsområdet
Afdelingens hjemmeside opdateres af andre, men jeg står for design og teknik. Deres aktiviteter opdateres jævnligt.
  nr 19
  Hjemmesiden
    drives for andre
www.jernbaneklub.dk/lolland-falster Dansk Jernbane-Klub, Lolland-Falster Afdeling
Webmaster for denne afdelingens hjemmeside.
  nr 20
  Hjemmesiden
    drives for andre
www.bogrullen.dk Den himmelke Manna
Har du Bryllupsklædningen på? Er du rede for Kristi genkomst?
  nr 21
  Hjemmesiden
    drives for andre
  nr 22
  Anden hjemmes.
adventist.dk/Default.asp?ID=513 Vidnesbyrd på adventist.dk
Jeg har skrevet et af vidnesbyrdene.


Den første hjemmeside hed Kristen Litteratur og startede den 11/8 1999, - effata startede den 30/8 2002.