HenningPedersen.net
danska svenska engelska

Välkommen till HenningPedersen.Net. Innan vi går vidare, måste vi ha ett ord från Bibeln:
-
På HenningPedersen.Net finns 22 hemsidor. Några av dem har jag själv byggt, andra är jag agent för. Alla hemsidorna är offentliga, och du kan gå in, och titta på innehållet! Några hemsidor har röd ram, andra har blå, medan resten har grön. Men, de har olika innehåll. Röd ram är Kristna sidor. - Blå ram är Järnvägssidor. - Grön ram är andra sidor.

Håll musen över blommorna, så visas deras beskrivningar.   henning@effata.dk

Mycket nöje!   -   Henning Pedersen

Dåben
  nr 1
  Egen hemsida.
effata.se Effatha - Kristen litteratur
Vändpunkt för Effata-sidorna
Sidor med kristet - adventistiskt innehåll.
Veckans tanke - Månadens artikel - Vägen till Kristus - Ellen G White
  nr 2
  Egen hemsida.
effata.se/bibliskabilder Bibliska bilder
Äldre teckningar från barnsabbatsskolan. Bilderna är tagna ur liknelser och händelser i Bibeln
  nr 3
  Egen hemsida.
effatha.se/andakt Daglig Andakt
Daglig andaktstext från Ellen G White´s bok "Med Kristus i dag". Denna hemsida bör vara startsida i Internetläsaren.
  nr 4
  Egen hemsida.
se.sdaportal.net SDAportal
En tvärskandinavisk portalsida över adventister. Vad gör de? Länk till deras privata hemsidor, organisationers hemsidor, församlingars hemsidor.
  nr 5
  Egen hemsida.
effata.se/adventkirker Danska adventkyrkor
En samlad översikt över Danmarks Adventkyrkor. Tidigare såväl som nuvarande. Också kyrkor omkring Danmark.
  nr 6
  Egen hemsida.
effata.se/bibelstudium/svenska.php Bibelstudium
5 - 6 olika biblestudier
  nr 7
  Egen hemsida.
effatha.dk/skabelsen/ Och Gud skapade. . . .
Hemsida om Bibelns skaplse
  nr 8
  Egen hemsida.
kørestrøm.dk/jernbanelinks/svensk.php jernbanelinks.dk
Skandinavisk länksida med 700 länkar till järnvägshemsidor
  nr 9
  Egen hemsida.
kørestrøm.dk Kraftström över Danmarks järnvägar
Vilken strömstyrka här över de danska järnvägarna, och vilka tåg kör där? Vad heter de olika delarna?
  nr 10
  Egen hemsida.
kørestrøm.dk/Kobnh-Kopnh København eller Köpenhamn
Varför skriver svenskarna "Köpenhamn" i Malmö, då det i Köpenhamn står "Malmö"?
  nr 11
  Egen hemsida.
kørestrøm.dk/tog/foto.htm Järnvägsbilder
Foton av järnvägen före och efter elektrifieringen.
  nr 12
  Egen hemsida.
kørestrøm.dk/tog Kraftström över Europas skenor
Översikt över olika strömsystem över Europas järnvägar med normalspår.
  nr 13
  Egen hemsida.
effata.se/7adv/brudesl Brudslör
Kulturplantan Gypsophila - Brudeslör. Rapport från trädgårdsmästar-prov i 1983
  nr 14
  Egen hemsida.
effata.se/7adv/opskr.htm Matrecepter
Matrecept på nötstek, sandkaka och kakor.

se.adventk.net Adventkyrka Server
Server för flera adventkyrkors hemsidor. Systemet ger möjlighet för egen redigering av uppsättning och kalender. Kalendern raderar sig själv då datum passerats.
  nr 15
  Hemsidan drives
    för andre
taastrupvaenge.dk Tåstrup Vänge
Ägerföreningen Tåstrup Vänge
  nr 16
  Hemsidan drives
    för andre
jernbaneklub.dk/jarnvagsartiklar Järnvägsartiklar
Databas på nästan 50 000 poster; artiklar från Jernbanen (Jernbanenyt) - Allt med Järnvägsinnehåll. Sidan fungerar under Dansk Jernbane-Klub.
  nr 17
  Hemsidan drives
    för andre
enfastgrund.se En Fast Grund
Hemsida för L Sundstads många svenska översättelser, från många amerikanska adventistartikler.
  nr 18
  Hemsidan drives
    för andre
www.jernbaneklub.dk/hovedstadsomraadet Danska Järnvägs-Klubb, Huvudstadsområdet
Avdelningens Hemsida uppdateras av andra, men jag står för design och teknik. Deras aktiviteter uppdateras ofta.
  nr 19
  Hemsidan drives
    för andre
www.jernbaneklub.dk/lolland-falster Danska Järnvägs-Klubb, Lolland-Falsters avdelning
Webbmaster för denna avdelningens hemsida.
  nr 20
  Hemsidan drives
    för andre
www.bogrullen.dk Den himmelska manna
Här du Bröllupsklädd på? Är du klar för Kristi återkomst?
  nr 21
  Hemsidan drives
    för andre
  nr 22
  Anden hemsida.
adventist.dk/Default.asp?ID=513 Vittnesbörd på adventist.dk
Jag har skrivit ett av vittnesbörden.


Den första hemsida hed Kristen Litteratur och startade den 11/8 1999, - effata startade den 30/8 2002.