E F F A T H A

Artikler
                          - som omhandler tro
Tilbage til oversigten

Begivenhedernes orden under adventfolkets vandring til den hellige stad

af E. L. Pingenot

(Som beskrevet i ”Budskaber til menigheden” og ”Den store strid”)


Overordnet note – Hvert nummer ovenfor referrer til et tilsvarende nummer nedenunder; det vil sige note 1 nedenunder referer til begivenhed 1, osv. . .

Mellemrummene i mellem skillelinjerne på linjen viser ikke nogen defineret tidsperiode, med undtagelse af ”de 1000 år.” Begivenhed 1 til 4 dækker mange årtier. Begivenhederne der står mellem 4 og 10 udspiller sig muligvis inden for et års grænser, og begivenhed 6 til 10 måske inden for nogle få dage.

Henvisninger – Henvisningerne i ”Den store Strid” har den rigtige paginering i alle engelske udgaver, undtagen 1927 abonnementsudgaven. Henvisningerne der citeret til begynder ikke med at tage alt med der står på listen. De studerende vil tilføje det til denne liste fra hans overordnede læsning af profetiens ånd. Begyndelsen af kapitel 38 i ”Den store strid,” har Mrs. White givet os en detaljeret kronologisk ordning af det hun h ar fået vist over en årrække, som først beskrives kort i ”Budskaber til menigheden.” En klar forståelse af begivenhederns orden vil sætte den studerende i stand til at bruge henvisningerne til disse begivenheder i alle andre skrifter af Profetiens Ånd.1. Begyndelsen af domstimen.
a. Undersøgende dom. GC 480.
b. Den tredje engels budskab påbegyndes. EW 254.
c. Tiden er ikke længere en prøve. EW 75.


2. Rystelsen
a. Beskrivelsen deraf. EW 269-273.
b. Falsk lære ligger til grund. TM 112.3. Prøvelsen.
a. Hvad er det? 5T 81; GC 602, 604, 605.
b. Hvad den gør: -
(1) Renser menigheden. 5T 80-82; GC 608; DA 630.
(2) Går forud for den endelige udgydelse af sildigregnen. EW. 85, 86; GC 606-611.
(3) Gør det høje råb muligt i sin fylde. GC 604-612; 6T 18, 19; EW 277-279.
(4) Er tegnet på at forlade de store byer. 5T 464, 465. C. L. B. H.


4. Prøvetidens afslutning
a. Det præcise tidspunkt er ikke angivet. GC 615.
b. Det høje råb afsluttes og hellige besegles. EW 279, 280, 15; GC 613.
c. Michael står op – begyndelsen af trængselstiden. GC 613, 614; EW 36, 71.
d. Retfærdige lever uden mellemmand. GC 614; EW 71, 280.
e. Syv sidste plager begynder. GC 627; EW 52, 281.5. Herskerne udsteder dødsdekret, pågrund af plagerne og verdens trængsler. GC 615; EW 36, 34
a. Begyndelse af Jakobstrængslen. GC 616; EW 36, 37.
b. En fuldkommen tro udvikles. GC. 622.
c. Forberedelse til Jakobstrængslens tid. GC 616-623.
d. Satan giver sig ud for Kristus. GC 624.
e. Tegn på at forlade byerne. GC 626.
f. De hellige ”drikker af bægeret og døbes med dåben.” Gc 630,631.
g. Dekretet stadfæster dødstidspunktet. GC. 631.
h. Ingen af de retfærdige dør. GC.6. I stedet for dødsdekretet eksekveres, udbringes Guds røst. GC 635, 636.
a. Syvende plage. Åb. 16,17-21; GC 636.
b. De hellige forherliges – endnu ikke udødelige. GC 636, cf. Side 645.
c. Himlens kræfter rystes. EW 41; GC 637.
d. Særlig opstandelse i Dan. 12, 2; Åb. 1,7. GC 637; EW 285.7. De ti bud viser sig i himlene. GC 639.
a. Det fjerde buds sabbat kan ses som Guds segl. GC 640.
b. De onde tilbede for fødderne af de hellige. EW 15; GC 655.
c. En forsinket opvågnen af de forhærdede. GC 654-656.8. Guds røst erklærer dagen og timen for Jesu komme. Den evige pagt med dem som har holdt sabbaten. GC 640; EW 285.

9. Menneskesønnens tegn. GC 640; EW 15.


10. Kristi andet komme. GC 644; EW 287.
a. De retfærdige døde oprejses til udødelighed. GC 644; EW 289.
b. Levende forherligede hellige og opstandne forherligede hellige gøres udødelige. GC 645.
c. Beskrivelse af de genløste i himmelske nye Jerusalem. GC. 645-652; EW 16, 17, 287-289.
d. Udslettelsen af de levende onde. GC 657. (Denne udslettelse er fremstillet ved drabene beskrevet i Ez 9,1-6; GC 656; 3T 267.)
e. Den endelige opfyldelse af den sidste tjeneste på forsoningsdagen. GC 658.
f. Dommen af de onde i løbet af de tusinde år. GC 660.
Note. – Begivenhederne i ”Den store strid”, kapitel 41, begynder med ”Guds røst” og beskriver hvad der sker med de onde og jorden fra det tidspunkt til afslutningen af de 1000 år. Drabene i Ezekiel 9 beskrevet i dette kapitel (side 656) i forbindelse med genkomsten, kan ikke sættes i forbindelse før Guds røst er hørt. Udfrielsens mærke (GC 656) sættes på de hellige i forbindelse med det som sker ved Guds røst, må ikke blandet sammen med de helliges besegling (GC 613; EW 15, 279) og prøvetidens afslutning.11. Afslutningen af de 1000 år.
a. Kristus og de hellige kommer tilbage til jorden. GC 662; EW 291, 292.
b. De onde døde rejser sig. GC 662; EW 291,292.


12. Det nye Jerusalem stiger ned til det rensede Oljebjerg. GC. 662, 663; EW 291.
Satan forbereder den sidste kamp. GC 663; EW 293.


13. Onde har omgivet det Ny Jerusalem. GC 664; EW 293.14. Kroningen af Kristus. GC 665-668.
a. Verdenshistoriens panoramaudsyn bringes frem. GC 666-668.
b. De onde tilbeder Livets fyrste. GC 668, 669.
c. Satan tilbeder Kristus. GC 669, 670.
d. Syndes historie står som vidner igennem hele evigheden. GC 671.
e. Den sidste desperate kamp begynder. GC 671-672.15. Udslettelsen af de onde – jordens renselse. GC 672-673; EW 294-295.


16. Den nye jord. GC 674. 678.