E F F A T H A

Artikler
                          - som omhandler tro
Tilbage til oversigten

Händelsernas ordning under adventfolkets vandring till den heliga staden

Av E. L. Pingenot

(Enligt beskrivningen i ”Adventbudskapet” och ”Den Stora Striden”)


Överordnad anmärkning – Varje nummer ovanför åsyftar ett motsvarande nummer nedanför; det vill säga anmärkning 1 nedanför åsyftar händelse 1, osv. . .

Mellanrummen mellan skiljelinjerna på linjen visar inte någon viss tidsperiod, med undantag för ”de 1 000 åren”. Begivenhet 1 till 4 täcker in många årtionden. Händelserna mellan 4 och 10 utspelar sig möjligen inom ett års tid, och begivenhet 6 till 10 möjligen inom ett fåtal dagar.

Hänvisningar – Hänvisningarna i ”Den Stora Striden” har rätt sidnumrering i alla engelska utgåvor, förutom abonnemangsutgåvan från1927. Hänvisningarna omfattar inte allt, som står i förteckningen. De studerande må tillfoga resten från sin överordnade läsning av Profetians Ande. I början av kapitel 38 i ”Den Stora Striden” har fru White gett oss en detaljerat kronologisk ordning av det hon har fått sig visat under ett flertal år, som först beskrivs kort i ”Adventbudskapet”. En klar förståelse av begivenheternas ordning kommer att sätta den studerande i stånd till, att bruka hänvisningarna till dissa tilldragelser i alla andra skrifter från Profetians Ande.1. Början på domens tid.
a. Den förundersökande domen. GC 480.
b. Den tredje ängelns budskap börjar. EW 254.
c. Tiden är inte längre ett prov. EW 75.


2. Sållningen
a. Beskrivningen därav. EW 269-273.
b. Falsk lära ligger till grund härför. TM 112.3. Prövningen.
a. Vad är den för något? 5T 81; GC 602, 604, 605.
b. Vad den innebär: -
(1) Renar menigheten. 5T 80-82; GC 608; DA 630.
(2) Föregår den slutliga utgjutelsen av särlaregnet. EW. 85, 86; GC 606-611.
(3) Gör det höga ropet möjligt i full omfattning. GC 604-612; 6T 18, 19; EW 277-279.
(4) Är tecknet på, att lämna de stora städerna. 5T 464, 465. C. L. B. H.


4. Prövotidens slut
a. Den exakta tidpunkten anges ej. GC 615.
b. Det höga ropet avslutas och de heliga beseglas. EW 279, 280, 15; GC 613.
c. Mikael står upp – början på nödens tid. GC 613, 614; EW 36, 71.
d. De rättfärdiga lever utan medlare. GC 614; EW 71, 280.
e. De sju sista plågorna inleds. GC 627; EW 52, 281.5. Härskarna utfärdar dödspåbudet, på grund av plågorna och världens trångmål. GC 615; EW 36, 34
a. Inledningen på Jakobs nödtid. GC 616; EW 36, 37.
b. En fullkommen tro utvecklas. GC. 622.
c. Förberedelse inför Jakobs nödtid. GC 616-623.
d. Satan utger sig för Kristus. GC 624.
e. Tecknet på, att lämna städerna. GC 626.
f. De heliga ”dricker av bägaren och döps med dopet.” Gc 630,631.
g. Påbudet stadfäster tidpunkten för de rättfärdigas dödande. GC. 631.
h. Ingen av de rättfärdiga dör. GC.6. I stället för att dödspåbudet förverkligas, hörs Guds röst. GC 635, 636.
a. Sjunde plågan. Uppenbarelseboken 16,17-21; GC 636.
b. De heliga förhärligas – ännu inte odödliga. GC 636, cf. sidan 645.
c. Himlens krafter skakas om. EW 41; GC 637.
d. Särskild uppståndelse i Daniel 12:2; Uppenbarelseboken 1,7. GC 637; EW 285.7. De tio buden visar sig i skyn. GC 639.
a. Det fjärde budets Sabbat kan ses som Guds sigill. GC 640.
b. De onda tillber vid de heligas fötter. EW 15; GC 655.
c. De förhärdade vaknar upp för sent. GC 654-656.8. Guds röst tillkännager dagen och timmen för Jesu ankomst. Det eviga förbundet med dem, som har helighållit Sabbaten. GC 640; EW 285.

9. Människosonens tecken. GC 640; EW 15.


10. Kristi andra ankomst. GC 644; EW 287.
a. De rättfärdiga döda väcks upp till odödlighet. GC 644; EW 289.
b. De levande, förhärligade heliga och uppståndna, förhärligade heliga görs odödliga. GC 645.
c. Beskrivning av de återlösta i det himmelska Nya Jerusalem. GC. 645-652; EW 16, 17, 287-289.
d. Utplånandet av de levande onda. GC 657. (Denna utplåning framställs genom dödandet beskrivet i Hesekiel 9:1-6; GC 656; 3T 267.)
e. Den slutliga uppfyllelsen av den sista tjänsten på Försoningsdagen. GC 658.
f. Domen över de onda under de tusen åren. GC 660.
Anm. – Begivenheterna i ”Den Stora Striden”, kapitel 41, inleds med ”Guds röst” och beskriver, vad som sker med de onda och jorden från denna tidpunkt till avslutningen av de 1 000 åren. Dödandet i Hesekiel 9, som beskrivs i detta kapitel (sidan 656) i samband med återkomsten, kan icke sättas i samband härmed, förrän Guds röst har hörts. Befrielsens märke (GC 656) sätts på de heliga i förbindelse med det som sker i och med Guds röst, och må icke blandas samman med de heligas besegling (GC 613; EW 15, 279) och prövotidens slut.11. Avslutningen av de 1 000 åren.
a. Kristus och de heliga kommer åter till jorden. GC 662; EW 291, 292.
b. De onda döda står upp. GC 662; EW 291,292.


12. Det Nya Jerusalem sänks ned till det renade Oljeberget. GC. 662, 663; EW 291.
Satan förbereder den sista striden. GC 663; EW 293.


13. De onda har omringat det Nya Jerusalem. GC 664; EW 293.14. Kröningen av Kristus. GC 665-668.
a. Världshistoriens panoramabild frambringas. GC 666-668.
b. De onda tillber Livets Furste. GC 668, 669.
c. Satan tillber Kristus. GC 669, 670.
d. Syndens historia står som vittne igenom hela evigheten. GC 671.
e. Den sista, förtvivlade striden inleds. GC 671-672.15. De ondas utplåning – jordens renande. GC 672-673; EW 294-295.


16. Den förnyade jorden. GC 674. 678.