E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

Sannheten Seirer - Menigheten i ødemarken

Benjamin George Wilkinson

Om boka: Originaltittel på engelsk: Truth Triumphant. Forfatter: Benjamin George Wilkinsen, Ph.D. Første utgivelse på engelsk: 1944. Første norske opplag: 2017. Utgiver i Norge: Stiftelsen Kainos. Omslag på norsk utgave: Rebecca/Carl-Erik. Illustrasjoner i norsk utgave: Rebecca/Carl-Erik.

Om forfatteren.

Benjamin George Wilkinson ble født i Canada i år 1872 og døde i 1968. Som tjueåring flyttet han til USA, hvor han tok sin teologiske utdanning. Han arbeidet lenge som evangelist og var forkynner ved mange evangeliske kampanjer, bl.a. i Pittsburgh, Philadelphia, Washington D.C. og i Charleston.

Videre var han i mange år leder for kristne høyskoler, og mottok i 1908 en doktorgrad fra George Washington universitetet. Han fungerte også som administrator for en kristen organisasjon i Pennsylvania, Kansas og i Canada. I Europa arbeidet han en tid med ansvaret for evangeliske framstøt i Italia, Paris og Spania. Han var også i en periode misjonær på Haiti.

I tillegg til boka «Truth Triumphant», er Wilkinson også kjent for den toneangivende publikasjonen «Our Authorized Bible Vindicated», utgitt i 1930, som lenge ble alle protestantiske kirkesamfunns favoriserte bibelutgave. Dr. Wilkinson behersket mange språk, inklusivt også gresk og hebraisk, og hans dype og gjennomtenkte forståelse av Bibelske ord, begreper og sammenheng, reflekteres godt i hans forfatterskap.

Forfatterens mangeårige, grundige og tidkrevende forskning i biblioteker og manuskriptsamlinger i en rekke land, både i Europa og Asia, for å finne bekreftelser og dokumentasjon, framstår som en litterær bragd. Når vi husker at dette materialet var samlet lenge før internett gjorde slik forskning betydelig enklere, kan vi sette pris på forfatterens iver og tålmodighet.

Med nesten 1000 fotnoter og en biografi på over 300 bøker, er dette verket en enestående referansekilde for lesere som vil mer enn å synse og mene om kirkehistoriske hendelser, men i stedet ønsker å tilegne seg kunnskap og fakta. Mye av det som nå skjer på det ideologiske området innen dagens kristenhet, lar seg bedre forstå hvis vi kjenner til den glemte og ofte skjulte kirkehistorien synliggjort i denne boka. Viktige hendelser som enda ligger foran Guds folk, har også sin fasit i den sanne og ekte kirkehistorien.
Utgiverne.