E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

Vägen till Frälsning

Margaret Davis

Vägen till Frälsning - Föreläsningstexter

download som pdf

Originalets titel: What Must I Do To Inherit Eternal Life? Seminar

Copyright © 2004 Margaret Davis

Om inte annat anges, har Svenska Folk-Bibeln 98 använts.

Kursiv stil i Bibelverser är Folk-Bibelns egna, om inget annat sägs.

Inom { } förklaras/förtydligas/kommenteras vissa detaljer. Dessa parenteser har tillförts av översättaren, och står även kring små avbrott i Bibelverser, vilka gjorts av redaktionella/språkmässiga skäl.