E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

2. Kongens genkomst!

v Daniel Pel

Vort næste emne er meget interessant. Vi starter, hvor vi slap sidste gang. Husk Kong Nebukadnezars drøm. Han så historiens gang og kongedømmer opstå og gå til grunde igen. Klimaks i hans drøm kom i en utrolig scene. Kongen så en overvældende statue lavet af forskellige materialer. Men pludselig ramte en sten statuens fødder, og det hele smuldrede. Vi har allerede lært, at stenen var et billede på Jesus og hans kongerige. Med andre ord endte vi med: Kongens genkomst.

Daniel 2:44 – I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed.

Her vil vi se på det særlige ved Kristi genkomst. Vi vil studere mange bibelvers for at påvise de særlige tegn vedrørende Hans komme. Der tales i dag meget om, hvordan Jesus kommer igen. Der er skrevet bøger, produceret film, men vi må sikre os, at vi ved, hvad Bibelen lærer om, hvordan Jesus kommer igen. Vi vil se, at Jesus klart har advaret os om, at der vil være falsk lære om hans andet komme, men det behøver vi ikke at frygte, for Guds ord er ikke til at tage fejl af. Bibelen er bestemt ikke tavs om dette emne.

Hvorfor kommer Kristus igen?

Åb. 22:7, 12, 20 - Ja, jeg kommer snart. Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog.Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er. Han, der vidner om dette, siger: »Ja, jeg kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus!

John 14:1-3 - Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.

Jeus længes efter, at hans folk skal være sammen med ham. Nogle af hans sidste ord til disciplene, lige før han steg op til himlen, var den trøstende forsikring om, at Han ville komme igen. De allersidste ord, som Jesus talte til sine efterfølgere, forsikrer os om, at han kommer igen. Han kommer igen for at frelse sit folk. Det piner hans hjerte at se sit folk nedsunket i denne verdens sorg og lidelser. Han længes efter at være sammen med dem, og derfor har han givet den vinderlige forsikring, at han vil komme igen! Dette er et af de største løfter gennem hele Bibelen. Det er temaet i det Nye Testamente. Faktisk taler hvert 25. vers i det Nye Testamente om Jesu andet komme.

Jesus kommer i bogstavligste forstand

ApG. 1:9-11 - Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: »Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.«

Disciplene er her samlet rundt om Jesus, deres ven, deres frelser, ham, som var blevet korsfæstet og som genopstod. Som de står der og stirrer, ser de ham blive taget bort. Højere og højere stiger han op, mens de stirrer op mod himlen indtil en sky skjuler ham. De prøver at få et sidste glimt, og pludselig står der to engle hos dem og siger, ”Denne Jesus, jeres ven, han, som gik sammen med jer, denne Jesus kommer igen!” Hvordan kommer han? På samme måde som han forsvandt! På selv samme måde som han blev taget op. Da han fór til himmels, var det helt bogstaveligt. Det skete i virkeligheden. De stod og så på. De kiggede op, og de stirrede. Når Jesus kommer tilbage, bliver det på samme måde, som da han steg op. Det bliver helt bogstaveligt. Vi kommer til at se det på samme måde, som disciplene gjorde! Faktisk vil en masse folk se det, fordi mange andre begivenheder også er i vente. Naturen vil skælve under den kommende skabers herlighed.

Naturen ryster

Salme 50:3-5 - vor Gud kommer, han tier ikke. Foran ham går en fortærende ild, omkring ham raser en vældig storm. Han indkalder himlen deroppe og jorden, han vil holde dom over sit folk.Kald mine trofaste sammen hos mig, dem der har sluttet pagt med mig ved slagtoffer.

Åb. 6:14 - Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen, og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads.

Esajas 24:19, 20 -Jorden brækker og slås i stykker, jorden ryster og gennemrystes, jorden rokker, bryder sammen; jorden raver som en beruset, den svajer som et vagtskur. Dens synd hviler tungt på den, den falder og rejser sig ikke igen.

Åb. 16: 18-20 - Der kom lyn og tordenbrag, og der kom et stort jordskælv, så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden. Den store by gik i tre stykker, og folkeslagenes byer styrtede sammen; og det store Babylon blev ikke glemt af Gud, men han gav det bægeret med sin harmes og vredes vin. Hver ø forsvandt, og bjergene var ikke mere til.

Det står skrevet i Guds ord, at når Herren kommer, vil jorden synke sammen foran den kommende Konge. En fortærende ild går foran. Bjerge og øer slås i stykker. Jordskælv ryster verden og Richter-skalaen klarer ikke at måle det; det bliver et jordskælv uden lige. Mens hele naturen giver efter, slingrer jorden om sin egen akse. Den bryder sammen. Sandelig, dette er noget, som alle vil mærke. Når Jesus Kristus kommer for at frelse sit folk, vil alle vide det.

Magt og stor herlighed

Matt. 24:30, 31 - Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.

Matt. 25:31 - Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone.

Luk. 9:26 - For den, der skammer sig ved mig og mine ord, skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin og Faderens og de hellige engles herlighed.

Jesus siger, at han kommer med magt og stor herlighed. Kan du forestille dig den magt og herlighed, Jesus har, når han kommer igen? Tænk på den herlighed, Jesus havde ved forklarelsen på bjerget. Tænk på Guds herlighed på Sinai. Tænk på englenes herlighed. Husker du, da englene kom til hyrderne? Himlen var fyldt med Guds herlighed. Husker du den ene engel, der kom ned til Jesu grav ved opstandelsen? De barske romerske soldater, som var vant til krig, blev som døde. Det krævede kun én engel! Forestil dig den umådelige herlighed fra alle englene og Jesu herlighed, og dertil Faderens herlighed. Hør, Jesus siger, han kommer med trefold herlighed. Når Jesus kommer, så kommer han for at frelse sit folk. Det kommer til at være storslået. Det bliver kraftfuldt og herligt. Mange kommer dog til at sørge i den blændende glans af al herligheden. Hvorfor? Fordi de ved, de ikke er rede. Kan du forestille dig, hvordan det vil være at se al herligheden fra himlen gydt ud over jorden og vide, at vi er ikke rede? Han sender sine engle med høj basunklang for at samle de udvalgt fra alle jordens hjørner. Så det bliver lige så bogstaveligt virkeligt, som da Jesus steg op til himlen.

Åb. 1:7 - Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen.

Denne store begivenhed er ikke noget, som er forbeholdt de retfærdige. Det er noget alle kommer til at se – hvert eneste øje! Det triste faktum er, at ikke alle er glade. Desværre er størstedelen af denne verden ikke klar. De sørger, de klager, de jamrer, de skærer tænder. Fordi enden er kommet, og de er fortabte!

Vogt dig, når det siges, at det er en hemmelighed Matt. 24:23-27 - Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus´er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være.

Jesus gav en advarsel, som i særdeleshed gælder i dag. Han siger: TRO DEM IKKE, når man siger, at Jesu komme er en hemmelighed. Når han virkelig kommer, bliver det som et lyn. Alle kan se lynet. Når lynet oplyser himlen, så er det lige meget, om du kigger eller ej; du ved, at lynet slog ned. Det er ligegyldigt, om dine øjne er åbne; du vil kunne se det gennem øjenlågene. Jesu andet komme bliver i den grad synligt og storslået, at.alle vil se det, og himlen vil fyldes af Guds magt og herlighed.

I Thess. 5:2-4 - For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv.

2 Peter 3:10-12 - Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne komme i brand og smelte.

Det er sandt, at det vil komme ligesom en tyv om natten, både Paulus og Peter bekræfter dette, men det betyder ikke, at det vil foregå i hemmelighed og stilhed. Det, som Paulus siger, er, at vi ikke må lade os overraske. Hvorfor må vi ikke lade det overliste os som en tyv? Fordi vi skal være årvågne og give agt på denne verdens tilstand og indse, at det er lige ved at være tid for Herrens andet komme! Dagen må ikke komme bag på os som en tyv. Tyve er ikke altid stille, men de vil altid komme uanmeldt. Når en tyv er kommet ind i huset, kan han binde dine hænder og holde dig som gidsel, og gøre hvad det skal være. Så er der ikke nogen tvivl om, at du blevet overlistet af en tyv, men han vil altid sørge for, at det bliver overrumplende. Sådan vil det også være med Jesu komme. Det bliver en overraskelse for de fleste i denne verden, men når dagen kommer, vil der ikke være noget at tage fejl af. Peter giver en af de mest malende beskrivelser. Han siger, at der vil være stor larm, jorden vil brænde op, himlen vil opløses i flammer og jorden vil smelte i brændende hede. Hvis alt dette sker, er der så mulighed for, at du ikke ville vide det? Hvis himlen falder ned rundt om dig, hvis jorden, du står på, opsluges af flammer, ville du da opdage det? Selvfølgelig! Selvom Peter siger, at alt dette kommer til at ske, vil det stadig ske, som når en tyv kommer om natten – det bliver en overraskelse for den uforberedte verden, men det sker langt fra hemmeligt og stille.

Både retfærdige og de onde modtager deres løn Åb. 22:12 - Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.

Matt. 25:31, 32, 34, 41 - Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene;... Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt....Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle.

Når Jesus kommer, har han løn med til alle – både til de retfærdige og til de onde. Hvis de retfærdige blev revet væk uden de onde opdagede noget, ville de onde da modtage deres løn? Absolut ikke. Hvis det skete, da ville det kun være de retfærdige, som modtog deres løn, men det er ikke, hvad skriften siger. Jesus siger selv, at alle vil modtage deres løn.

Matt. 24:37-41 - Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.

Jesus beskriver, hvordan begge mænd modtager deres løn ved at fortælle om, hvad der skete ved syndfloden. Livet fortsatte som normalt. De spiste, de drak, de giftede sig, de gik ud til deres marker, de arbejdede ved møllen, men situationen forandrede sig skæbnesvangert. Venner blev adskilt. Der bliver blot to grupper og en klar adskillelse mellem dem - akkurat som i Noas dage. Men livet fortsatte ikke sin vante gang efter adskillelsen. De lydige var i sikker forvaring i arken, mens de ulydige blev efterladt. Efterladt døde. ” Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme..” (Matt. 24:37)

I Thess. 4:16-18 - For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord.

I Kor 15:50-54 - Men det siger jeg jer, brødre: Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt: Døden er opslugt og besejret.

De retfærdige har en strålende fremtid foran sig. For dem er Jesu andet komme den største begivenhed, som de har ventet på med glæde. Deres håb og drømme vil til sidst blive til virkelighed, når Jesus kommer. De vil ikke længere være besværet af dødelighedens pine og plager. På et øjeblik bliver vi forvandlet – udfriet fra disse dødelige og forgængelige kroppe, som vi alle er iklædt for at iklædes udødelige og uforgængelige kroppe, som Gud har forberedt til hver og én af os. Når den mirakuløse forvandling er sket, vil hans trofaste blive taget op i skyerne for at møde ham i luften. Dette bliver den største genforening nogensinde, når Jesus og hans menighed mødes i skyer af herlighed. I denne skyvogn stiger de op til det sted, Herren har beredt sit folk. (Joh 14:1-3) Læg mærke til, at det er en forvandling til udødelighed - og ikke Jesu andet komme - der sker på et øjeblik. Selv om det i denne verden tager år at vokse op på denne jord, vil det ikke tage dage og år at blive forvandlet til udødelige legemer, når Jesus kommer igen. Det vil ske øjeblikkeligt. Jesu andet komme vil derimod være faf længere varighed, for mange glorværdige begivenheder vil finde sted. Det bliver, som når en konge rider i triumftog efter end krig. Han gør det ikke forhastet, det vil Jesus heller ikke gøre, når han rider frem som Kongernes Konge og Herrernes Herre.(Åbenbaringen 19:16)

Det er vigtigt at lægge mærke til, at når Jesus kommer for at hente sit folk, vil det ikke ske i stilhed og i hemmelighed og være en begivenhed, som kun de retfærdige kender til. Når vi ser, hvordan Guds folk tages op til herlighedsskyerne, er der tre ting, der viser, at det ikke foregår i stilhed: 1) ”befalingen lyder”, 2) ” ærkeengelen kalder” og 3) ”med Guds basun”. Her er ikke tale om hemmelighed eller stilhed, derimod er de alle meget højlydte og øjensynlige. Når Herren befaler, og det vækker de døde, vil det ikke være noget, som ingen kender til. Når han taler med ærkeengelens stemme, vil det ikke være en hvisken, og når den mægtige basun lyder, vil alle vide det. Basuner (trompet i engelsk bibel) er nogle af de mest højlydte musikinstrumenter, vi har. Forestil dig, hvordan Guds basun må lyde! Det vil blive den mest herlighedsfyldte dag nogensinde i kirkens historie. De retfærdige døde vil opstå, de levende retfærdige vil stige op til herlighedsskyerne for at møde Jesus, og sammen skal de stige til himlen for altid at være sammen med Herren; men historien bliver stik modsat for de onde.

2 . -Thess. 1:7-10 - og at gengælde jer, der lider trængsel, med lindring sammen med os, når Herren Jesus, fulgt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus. De skal straffes med evig undergang fjernt fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt, når han på den dag kommer for at blive herliggjort blandt sine hellige og blive hyldet blandt alle, som kom til tro; for hvad vi har vidnet for jer, har I troet.

2 Thess. 2:8 - Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.

Hvilken dag for de trofaste, men hvilken rædsel for de ulydige! De retfærdige tages ud af denne verden for at være sammen med deres skaber, men samtidig vil de ulydige modtage deres løn – løn af flammende ild, for at nægte at tage imod Guds evangelium. De lovløse vil blive tilintetgjort ved den strålende klarhed af Jesu komme. Det bliver så kraftfuldt og strålende for de retfærdige, men så forfærdeligt og grueligt for de onde. Herligheden, som forvandler de retfærdige til udødelige, og herligheden, som fortærer de onde. De bliver efterladt – efterladt døde. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. (Matthew 24:37) Som de, der på Noas dage ringeagtede stemmen af nåde, blev efterladt uden for arken for at gå til grunde, sådan vil de, som har nægtet at følge Herren Jesus Kristus, fortæres af Hans strålende herlighed. Jeg beder til, at dette ikke vil ske for nogen af os, men at vi må være rede at møde vor Herre med glæde. Når vi anerkender vor Konge i dag, vil vi glæde os, når han kommer. Vi ved, at denne begivenhed er starten på vort evige kongerige sammen med Kristus.

Bortrykkelsen Åb. 12:9 - Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.

2 Peter 3:16 - sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer – men det gør de jo også med de øvrige skrifter – til deres eget fordærv.

2 Kor. 11:13-15 - De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

Selv om skrifterne klart beskriver, hvordan den store dag vil blive, har Djævelen lavet en efterligning, som med sin misfortolkning af skrifterne vil bedrage store dele af verden. I dag læser man ofte, at når Jesus kommer for at hente sit folk, bliver det ved en stille og hemmelig bortrykkelse. Guds folk vil blive rykket bort fra denne verden, og livet vil fortsætte som før her på jorden. Siger Guds ord noget om, at det er en hemmelig handling? Nej. Siger Guds ord noget om, at det bliver en stille bortrykkelse? Nej. Alle steder står, at Jesu komme vil blive med kraft og stor herlighed for at frelse sit folk. Faktisk findes ordet bortrykkelse (rapture i engelsk bibeloversættelse) ikke i Bibelen; det blev opfundet og tilføjet af mennesker. Jesus selv advarer imod at tro, at hans komme skal foregå stille og i hemmelighed uden nogen kender til det.

De jødiske ledere - de religiøse ledere i Jesu tid - afviste ham, fordi de misbrugte profetierne. De anvendte profetierne om hans andet komme på hans første komme, og i dag bruges samme mønster blot med en lidt anden drejning. I dag bruger de religiøse ledere profetierne af Jesu første komme på hans andet komme, og det fører til samme resultat. Folk bliver på grund af profetiernes misfortolkning ledt til en afvisning af Frelseren.

De to råb Esajas 25:9 - På den dag skal man sige: Han er vor Gud, vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på, lad os juble og glæde os over hans frelse,

Åb. 6:14-17 - Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen, og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads. Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper: »Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?«

På trods af fjendens mangfoldige overfald har Gud en frelsesplan for sit folk. Adskillelsen vil finde sted. Det vil blive som i Noas dage, men hvis vi har overgivet os til Herren, hvis vi har valgt at følge ham uanset prisen, så vil han redde os. Skriften fortæller om to tydelige råb, som vil høres på den dag: Det ene bliver et glædesråb, det andet et råb af rædsel. Vi vil enten udbryde med glæde, ”Se, dette er vores Gud; vi har ventet på ham og han vil frelse os,” eller vi vil bønfalde stenene om at falde over os. De, som har studeret profetierne, de som har valgt at følge Jesus uanset prisen, de som har givet deres hjerte til Herren, vil ikke blive skuffede på den dag. Vil du? Hvilken side står du på? Det vil være enten på den ene side eller på den anden – der findes ingen gylden mellemvej. Men spørgsmålet er, hvad vil du råbe? Hvad vil du sige? Anerkend din sande Konge, så du kan glæde dig, når han kommer for at hente dig!