E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

3. En kaotisk verden – hvor er Gud?

v Daniel Pel

Der er ingen tvivl om at vores planet er ved at blive et meget kaotisk sted. Det er synligt at den tid vi befinder os i nu, er ekstraordinær. Vi behøver bare at se i aviserne eller tænde for fjernsynet for at være vidner til alle de begivenheder der sker rundt omkring os. I dette studie vil vi give svar på spørgsmål der har bekymret og plaget bogstaveligt talt millioner af menneskers sind rundt om i verden. Spørgsmålet er: Hvis der findes en kærlig Gud, hvorfor er verden så så ondt?

Jeg vil gerne begynde vores studie med en historie:

Under anden verdenskrig kæmpede amerikanske soldater mod tyskerne. Amerikanerne vandt stadig terræn, og det så ud til at tyskerne ville blive tilintetgjort. Pludselig vendte lykken, og de amerikanske soldater marcherede lige ind i et baghold og blev fanget under ild. De amerikanske soldater gik i panik og begyndte at løbe for livet. En af soldaterne løb, mens han hørte kuglerne flyve rundt sig. Han så efter et tilflugtssted og fandt en grøft som han sprang ned i. Den amerikanske soldat fandt to ting i denne grøft. Det første han fandt, var sikkerhed, og det andet han fandt, var en såret tysk soldat. Hans første tanke var at skyde den fjendtlige soldat, men pludselig følte han medlidenhed med den sårede mand. I stedet for at skyde ham, begyndte han at forbinde hans sår og hjælpe ham. Den tyske soldat var fuldstændig forbløffet over sin "fjendes" opførsel, så han grep ned i sin lomme for at trække et billede op af sin familie. Han ville vise sin taknemlighed over for amerikaneren. Men i det øjeblik tyskeren rakte ned i sin lomme, troede

amerikaneren at han ville gribe efter sit våben. Uden yderligere tanker trak amerikaneren sin pistol og skød den tyske soldat, kun for at finde ud af hvad tyskeren havde i sin hånd!

Forstil dig den rædsel som overvældede den amerikanske soldat da han fandt ud af hvad den tyske soldat havde i sin hånd. En fantastisk begivenhed afsluttes med noget så tragisk. Noget smukt ender med noget skrækkeligt. En forbløffende kontrast synes at møde os gang på gang vores verden. Vi ser en smuk rose og prøver at plukke den, men så opdager vi tornene. Vi ser dejlige frugttræer og nyder deres frugt, men samtidig ved vi at der findes mennesker som sulter mange steder i verden.Vi holder af smukke strande og havet, og alligvel bliver vi mindet om den frygtelige tsunami der krævede så manges liv. Hvorfor sker disse katastrofer? Hvorfor er det sådan at når vi ser på verdens skønhed, er den altid forbundet med noget ondt?

Vi ønsker at inddele vores studier i to dele, idet vi svarer på to fængslende spørgsmål.

1. Hvad siger Bibelen om den tid vi befinder os i?

2.Er det Gud der er årsag til all den kaos i vores verden?

Hvad siger Bibelen om den tid vi nu lever i?

Lad os starte med spørgsmål nummer 1 – Hvad siger Bibelen om den tid vi nu lever i? Der er et kapitel i Bibelen som ret godt skildrer hvordan det vil være i de sidste dage. Det er Jesus selv der giver os et indblik i de sidste dages begivenheder – lad os se på det.

Mathæus 24:3-14 – Men da han sad på Oljebjerget, kom hans disciple til ham da de var alene og sagde:"Sig os, hvornår skal dette ske? Og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende?" Og Jesus svarede og sagde til dem: " Se til, at ingen forfører jer! For mange skal komme i mit navn og sige:" Jeg er Kristus; og de skal forføre mange. Men I skal få at høre om krige og krigsrygter. Se til, at I ikke lader jer ikke skræmme; for det må ske; men enden er ikke enddu. For folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv her og der. Men alt dette er veernes begyndelse. Da skal de overgive jer til trængsel og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag for mit navns skyld. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Og mange falske profeter skal fremstå og forføre mange. Og fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste. Men den som holder ud indtil enden, han skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme.

Hvad med Paulus – Hvad forudsagede han om de sidste dage?

2 Timotheus 3:1-5 – Men vid dette, at i de sidste dage skal vanskelige tider indtræde. For menneskene skal være egenkærlige, pengegriske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod forældre, utaknemmelige, ryggesløse, ukærlige, uforligelige, bagtaleriske, umådeholdne, rå, uden kærlighed til det gode, forrædere, fremfusende, opblæste, mennesker, som elsker nydelse mere end de elsker Gud, som har gudfrygts skin, men som fornægter dens kraft. Hold dig fra dem.

Vi kan tydelig se at bibelen ikke forudsiger en fredelig fremtid. I de to skriftsteder har vi set at næsten alle tegn er negative. Der er faktisk kun et tegn der er positivt, og det er at evangeliet skal nå rundt hele jorden før enden vil komme. Vi kan prise Gud for det vidunderlige løfte. I mørket vil der skinne et lys.Midt i forhærdelsen vil der være renhed. Midt i all modløshed og depression vil der være håb.

Vi har faktisk allerede givet svar på det første spørgsmål. Hvad siger Biblen om den tid vi lever i? Biblen beskriver denne tid som usikker, problemfyldt, voldig og ekstraodinær. Der er ingen tvivl om at det vi ser ske rundt os, er en opfyldelse af Biblens forudsigelser. I sine taler til sine disciplene, forudbestemte Jesus hvad der ville ske, eller beskrev han det blot? Lad os gå til Biblen for at få svar på vort andet spørgsmål.

Er Gud årsag til al den kaos i vores verden?

Lad os først gå tilbage i tiden og se hvordan jorden blev skabt. Var det meningen fra starten af at den skulle være sådan som den nu er i dag? Vi ved at Gud skabte denne verden – Hvordan skabte han den?

1Mose1:1-4 – I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og jorden var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Men Guds ånd svævede over vandene. Og Gud sagde: "Der blive lys!" Og der blev lys. Og Gud så , at lyset var godt.

1Mose1:10 – Og Gud kaldte det faste land jord, og stedet, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Og Gud så , at det var godt.

1Mose1:12 – Jorden frembragte grønne urter, der bar frø, efter deres arter, og træer, der bar frugt med kærne, efter deres arter. Og Gud så, at det var godt.

1 Mose1:16-18 – Gud skabte de to store lys. Det største til at herske om dagen, og det mindste til at herske om natten og stjernerne; og Gud satte dem på himmelhvælvingen til at lyse på jorden og til at herske over dagen og natten og til at skille lyset fra mørket. Og Gud så, at det var godt.

1Mose1:21 – Gud skabte de store havdyr og den hele vrimmel af levende væsener, som vandet vrimler med, efter deres arter, og alle vingede væsner efter deres arter. Og Gud så, at det var godt.

1Mose1:31 – Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt.

Er det ikke meget klart når vi ser på skabelsen at Gud skabte alt perfekt? Når den almægtige Gud kalder noget meget godt, kan vi være sikker på at det helt sikkert er godt. Og for at vende tilbage til vores spørgsmål: Er Gud årsag til al den kaos her i vores verden? I hvertfald var det ikke Gud der frembragte kaoset. Der var perfekt orden og skønhed i begyndelsen. Alt var godt – meget godt! Hvor kom så kaos, ondskab og lidelse fra?

Jesus gav os indsigt gennem en lignelse:

Matthæus13:24-30 – En anden lignelse fremsatte han for dem og sagde:" Himmeriget ligner en mand, som såede god sæd i sin mark. Men mens folkene sov, kom hans fjende og såede ugræs iblandt hveden og gik bort. Men da sæden spirede frem og bar frugt, da kom også ugræsset til syne. Og Husbondens tjenere kom til ham og sagde:" Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer da ugræsset fra? Men han sagde til dem: "Det har et fjendsk menneske gjort". Da siger tjeneren til ham: "Vil du, at vi skulle gå hen og sanke det sammen?" Men han siger:"Nej, for at I ikke, når I sanker ugræsset sammen skulle rykke hveden op tillige med det. Lad dem begge vokse sammen indtil høsten; og i høstens tid vil jeg sige til høstfolkene: Sank først ugræsset sammen og bind det i knipper for at brænde det, men saml hveden i min lade."

Gennem denne lignelse gjorde Jesus et grundlæggende trospunkt forståelig. Vi har en god mand som såede gode frø på en god mark. Men resultatet er godt og ondt. Jesus siger med klare, tydelige ord: En fjende har gjort det. Jesus fordyber endog meningen af sin lignelse for sine disciple.

Følg godt med:

Matthæus13:38-39 – Og marken er verden, og den gode sæd er rigets børn, men ugræsset er den ondes børn, og fjenden der såede det, er djævelen; og høsten er verdens ende; og høstfolkene er engle.

Nu begynder tingene virkelig at blive tydelige. Det er ikke Gud der står bag al kaos på denne jord, men djævelen. Djævelen, som har bedraget menneskeheden fra begyndelsen, har sået sine frø i denne verden. Resultatet af disse frø er de onde gerninger som sker rundt os, det er de mange tegn Jesus talte om. I denne lignelse tager Jesus ikke ansvar for de dårlige frugter overhovedet. Djævelen, den onde, er fuldstændig ansvarlig for kaoset i vores verden i dag.

DjævelenMange mennesker tror ikke på djævelen. Andre forestiller ham som et lille rødt monster med horn, men er det sådan Biblen beskriver ærkebedrageren?

2 Korinter 11:14 – Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel.

Når vi får mere at vide om hans oprindelse, kan vi bedre forstå denne tekst. Biblen tier ikke stille om dette emne. Vi vil begive os på en rejse bagved scenen for at få mere at vide om ham der startede ondskaben. En ting er sikker – hvis der er en der ikke vil have dig til at tro på at der findes en djævel, så er det ham selv.

Ezekiel 28:13-14 – Du var i Eden, i Gudshave. Alle slags ædelsten sad på din dragt: rubin, tobas og månesten, krysolit, shoham og jaspis, safir, granat og smaragd; udhamret og dekoreret kunstarbejde i guld blev anbragt på dig, den dag du blev skabt. Du var en salvet kerub, jeg gjorde dig til beskytter; du var på det hellige gudebjerg, du vandrede blandt funklende sten.

Profeten Ezekiel har givet os en beskrivelse af kongen Tyrus som var en meget ond mand. Men symbolikken som profeten bruger her, fortæller sandelig ikke kun om en konge der levede på Ezekiels tid. Vi læser om en salvet kerub der vandrede i Guds nærver. Dette er en beskrivelse af englen Lucifer. Hvad skete der med denne engel?

Ezekiel 18:15 – Du var udadelig i din færd, til der blev fundet uret hos dig.

Hvordan kan uret blive fundet hos et perfekt væsen? Det forbliver et mysterium for os mennesker. Men vi ved at Gud skabte enhver med en fri vilje.

Lucifer havde også en fri vilje. Gud skaber ikke bare robottere som er programeret til at adlyde. Nej, hans skabninger bliver motiveret af kærlighed. For at kærlighed kan eksistere, må der være en fri vilje. En programmert computer der gør alt det du ønsker, kan ikke elske dig. Og så valgte denne ophøjede engel Lucifer sig for at forlade sin kærlige skaber.

Ezekiel 28:16-17 – Ved al din handel fyldtes du med vold og syndede. Så forstødte jeg dig fra gudebjerget, fra de funklende sten, jeg ødelagde dig, du skærmende kerub. Dit hjerte blev hovmodig over din skønhed, du fordærvede din visdom og strålende glans. Jeg kastede dig til jorden, gav dig hen til konger, så de kunne fryde sig over dig.

Englen Lucifer valgte at blive til ærkebedrageren Satan, eller med andre ord Djævelen. Atmosfæren i himlen blev forandret da Lucifer nu gjorde konstant oprør i mod Guds lederskab. Gud prøvede at tale fornuftig med Lucifer, men han forhærdede blot sit hjerte endu mere til et klimaks var nået hvormed krig brød ud i himlen. Åbenbaringen giver os følgende billede.

Åbenbaring 12:7 – Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog krigen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen.

Biblen giver en forestilling af kampen som fandt sted. Satan var bleven kasted ud af himlen sammen med sine engle som han bedrog til at følge ham. Men hvordan kom vores verden ind i billedet?

Vi kender alle historien om hvordan mennesket faldt for Satans fristelse.

Vores verden er involveret1Mose 3:5 – Men Gud ved, at den dag i spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.

Satan præsenterede sin egne ønsker for mennskeheden, og menneskeheden accepterede de samme ønsker for selvophøjelse. Jorden er nu under Satans egoistiske indflydelse. Ondskab, lidelser, smerte og synd kom ind i denne verden og ødelægde skønheden på Guds vidunderlige planet. Menneskets egoistiske hjerte ønsker at være ophøjet, og dette er roden til hele problemet.

Esajas 14:12-14 – Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne! Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene. Du sagde ved dig selv:"Jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner vil jeg rejse min trone; jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne, gør mig lige med den Højeste."

Der er et ord der synes at dukke op hele tiden, ordet: Jeg. Biblen afslører Satans inderste tanker. Satans karakter er blevet investeret til menneskeheden. Men findes der en løsning? Er der nogen der kan frelse /befrie os fra egoismen? Er der nogen der kan stoppe ondskaben på denne jord? Er der nogen der kan forvandle koas til harmoni? Vi finder allerede løfted fra starten af.

1Mose 3:15 – Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen.

LøsningenLige efter menneskets syndefald finder vi den første profeti om Kristus. Det er her vi har alle århundreders kamp i en nøddeskal. Vi læser om fjendskab mellem kvinden og slangen. Kvinden er et symbol på Guds menighed eller Guds folk. Sæden der kom fra Gud, er Jesus selv, den eneste ene som kunne ødelægge slangen.

1 Mose 3:16 – Til kvinden sagde han:"Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinfuldt, i smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig."

Hvordan vil det ske?

Filiperne 2:5-8 – I skal have det sind overfor hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, og tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.

Kan du se den slående kontrast til Satans egenskaber og motiver? Jesus gav sit liv for mennskeheden, for dig! Gud er ikke årsagen til kaos, men han er løsningen på kaos. Den eneste løsning der fandtes, var at sende Guds enbårne søn for at tilintetgøre ondskaben på denne jord.

Johannes 3:16 – For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham ikke skal fortabes, man have evigt liv.

Romer -6:23 – For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Jesus offer var en stor sejer. Kristus lovede os evig liv, selvom vi fortjente evig død. Når vi ser på Jesus og hans død for menneskeheden, ser vi en kærlig Gud. Ikke en Gud i kaos. Ikke en ligegyldig Gud. Som vi har lært i vores sidste studie, lever vi tæt på Kristi andet komme. Når han vender tilbage, vil han gøre ende på alle lidelser og al kaos. Men for at være en del af hans evige, aldrig forgængelige rige, skal vi tage imod hans gave på Golgata. Han er død i vort sted. Når vi tager imod Kristus, vil vi erfare fred, en fred og visshed denne verden ikke kan tilbyde os.