E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

Dåbsløfter

Fra menighedshåndbogen omkring 1920-30

1. Tror du, at Bibelen er Guds inspirerede ord, den eneste rettesnor for den kristnes tro og liv, og ønsker du dagligt, at bruge tid til bøn og bibelstudium? 2. Tim. 3,16-17; Apg.20,32

2. Tror du, at Jesus Kristus er Guds evige søn og menneskehedens frelser? Tror du, at Jesus tog vor faldne natur på sig, og alligevel aldrig tog del i vor synd? Tror du på ham som din personlige frelser fra synd, en frelse som han tilbyder dig gennem sin nåde, og vil du hver dag indbyde ham til at bo i dit hjerte, gennem Helligånden? Joh. 1,12-13; Gal. 2,20

3. Har du angret og bekendt alle de synder, som du kender til, for Gud, og tror d at han, for Kristi skyld, har tilgivet dig? Har du, så vidt muligt, forliget dig med dem, som du har gjort ondt imod, og med dem som har gjort ondt mod dig? 1. John.1,9; Mat. 5,23-26; Ez.33,15

4. Er det din hensigt, gennem kraften du får ved at Jesus bor i dig, at leve overgivet til Gud, at gøre hans vilje i alle ting, og holde alle hans bud? Rom. 12,1; Kol.3,17; Åb.14,12; Åb.12,17; Åb.22,14

5. Vil du dagligt, gennem personlig andagt, gennem bøn og bibelstudier, opretholde et nært samfund med Gud, og ligeledes sørge for og støtte op om andagter i familien morgen og aften?; Dan. 6,10; 1.Tim. 2,1; 2.Tim. 2,15

6. Vedkender du dig dit ansvar for at dele det evige evangelium med andre, og indvier du dit liv til, med og ved dine ord og dit eksempel, så vidt det er muligt, at lede mennesker til at overgive sig til Kristus? Mat. 28,19; Mar. 16,15

7. Tror du på Jesu snarlige genkomst, og at hans komme vil være personligt, synligt og ledsaget af hellige engle? Apg.1,9-11; 1. Thes.4,16-17; John.4,1-3

8. Tror du, at mennesket er dødeligt, og at det i døden er i en ubevidst tilstand, i Bibelen refereret til ”som i en søvn”? Fornægter du læresætningen om et evigt brændende helvede? Tror du på, at ved Jesu andet komme, vil alle de trofaste fra alle tidsaldre blive vækket op, og at de vil blive rykket op sammen med de levende genløste hellige, for at møde Herren i luften, og på denne tid modtage udødelighed? Apg.1,9-11; 1.Thes.4,16-17; Joh.14,1-3

9. Tror du på det store budskab om ”Kristus, vor retfærdighed”? Tror du, at vi bliver retfærdiggjort og helliggjort udelukkende gennem hans offer og ypperstepræstelige tjeneste for os? Rom. 5,1-9; Apg.26,18; Efs.5,25-27; Heb.13,12; Heb.10,10; Jer 23,6

10. Idet du anerkender, at lydighed er en frugt af den helliggørelse Kristus giver - tror du da, at alle budene er en afskrift af Kristi karakter, og dét at holde disse bud, gennem Kristi iboende kraft i dig, er en forudsætning for de helliges frelse? Åb.22,14; Åb.14,12; Judas 24; 1. Kor.10,13

11. Tror du, at den syvende dag i ugen er Guds hellige sabbatsdag, en dag med hvile fra alle verdslige beskæftigelser, og en dag sat til side til speciel tilbedelse af Gud? Anerkender du, at Sabbatten begynder ved solnedgang fredag, og at enhver forberedelse skal være gjort færdig inden, sådan at Sabbatten kan ønskes velkommen med en andagt, og at den slutter ved solnedgang lørdag med en andagt, fuld af taknemlighed? Luk. 23,56; 2. Mos. 20.8-11

12. Anerkender du, at Sabbatten er Guds segl, og at søndagstilbedelse er den hedenske forfalskning, som Bibelen beskriver som dyrets mærke? 2. Mos. 31,13; Ez.20.12,20; Åb.13,16; Åb.14.1; Åb.14.9-10

13. Anerkender du, at pavemagten er den store antikrist i Bibelsk profeti, at den var den store forfølgende magt i middelalderen, og at den igen vil blive den store forfølgende magt af Guds hellige i endetiden - at det er pavemagten, som har forandret Sabbatten og tilladt mange hedenske vildfarelser at komme ind i den kristne kirke? Joh.4,2-3; Dan.7,25; Åb.13,1-8

14. Praktiserer du den Bibelske plan for at understøtte Guds værk ved at give tiende tilbage til Ham - en tiendedel af din indkomst - og offergaver, som du er i stand til, i forhold til hvordan Herren har ladet dig have fremgang? 3. Mos.27,30; Mal.3,8-10; 5. Mos.16,17; Luk.6,38

15. Er det din hensigt at adlyde påbudet om å spise og drikke til Guds ære ved å holde dig fra berusende drikke, tobak i alle sine former, alt urent kød, narkotika, te, kaffe, cola-drikke og andre skadelige stoffer? 1. Kor.10,31; 1. Kor.3,16-17; Ord.23,29-30; Es.66,15,17

16. Har du bestemt dig for at følge Bibelens principper om ærbarhed og enkelhed i din klædedragt, og at lade være med at bruge øreringe, halskæder, armbånd, perler, ringe og enhver form for udsmykning, som drager opmærksomheden til dig selv, så du ved udeladelse af dette kan lade din indflydelse reflektere den indre prydelse, ved et liv, som vil drage andre mennesker til Jesus? Vil du bestemme dig for at afstå fra enhver form for mangel på påklædning eller klædestil, som ikke passer med Bibelens normer for ærbarhed? 1. Tim.2,9-10; 1. Pet.3,3-4; 2. Mos.33,5-6; 1. Mos.35,2-4; 5. Mos.22,5

17. Idet du anerkender, hvor alvorlig Kristi kald til dig er - et kald til liv og tjeneste - er det da din hensigt at holde dig væk fra verdslige fornøjelser og syndige udfoldelser, sådan som dans, kortspil, teaterbesøg, læsning af noveller, konkurrence-idræt, dårlige programmer i fjernsynet, og at afsky alle andre tvivlsomme, verdslige fornøjelser? 1. Joh. 2,15; Jak.1,27; Jakob 4,4

18. Tror du, at Kristus nu gør tjeneste for os som vor himmelske Ypperstepræst, og at han i 1844 begyndte den undersøgende dom i den anden afdeling i den himmelske helligdom? Tror du, at det er her, at Kristus gør den endelige forsoning for vore synder, og at vore synder her bliver slettet ud, hvis de er bekendt og afstået fra? Dan. 8,14; Dan. 7,9-14; Dan. 7. 25-27; Åb.14,6-7; 3. Mos.16

19. Tror du, at det afsluttende evangeliets budskab nu går ud over hele verden, og at de som i sandhed er blevet helliggjort af Jesus Kritus, under sildigregnens kraft, vil gå ud med det høje råb, og kalde mænd og kvinder ud af Babylon og ind i Guds rest-menighed? Joel 2,28; Hosea 10,12

20. Tror du, at Syvende Dags Adventist menigheden er rest-menigheden, som er beskrevet i Bibelsk profeti, den menighed som identificeres, som ”de som holder Guds bud og har Profetiens Ånd”? Tror du ligeledes, at Profetiens Ånd, i de sidste dage, specielt er blevet åbenbaret i menigheden gennem skrifterne til søster Ellen G. White? Es. 56,8; Rom. 9,27

21. Tror du på, og har du anerkendt ydmyghedens anordning (fodvaskning) og Herrens nadver, som symboliserer overgivelsen af hele dit liv til Jesus, din død fra dit gamle liv i synd, og beslutningen om at vandre i Jesu fodspor? John.13,10-17; 1. Kor.11,22-23

22. Tror du, at omvendelse er den nye fødsels erfaring, og at uden du er født af vand [tilgivet og retfærdiggjort], og uden du er født af Ånd [renset og helliggjort], kan du ikke komme ind i Guds rige? Joh. 3.3-5; 1. Pet.1,22-23

23. Tror du på dåb ved fuld neddykning, og er det dit ønske ved offentlig at blive døbt at udvise din tro og din anerkendelse af Jesu Kristi frelsende nåde? Mat. 3,16-17; Mat. 28,18-20; Kol.2,12; Rom. 6,3-5