E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

Guds Svar paa Menneskers Undskyldninger.

Af David K. Olson.

Tidens tale 1937 nr 2 side 9

Vi hører mange Undskyldninger fra Mennesker, når det gælder at tjene Herren. Her skal vi anføre nogle af de mest almindelige samt Herrens Svar på dem.

Mennesket siger: Jeg har ikke Tid til at søge Herren og leve som en omvendt Kristen.

Herrens Svar: "Søg først Guds Rige og hans Retfærdighed, så skal alle disse Ting gives eder i Tilgift." Matt. 6, 33. "Derfor, som den Helligånd siger: I Dag, når I hører hans Røst, da forhærd ikke eders Hjerter." Heb. 3,7.8.

Mennesket siger: Jeg ved nok, at jeg ikke er en sand Kristen, men jeg vil ikke være Hykler, som så mange Kirkefolk er. Når jeg bliver Kristen, vil jeg være en sand Kristen.

Herrens Svar: "Anden Grundvold kan ingen lægge end den, som er lagt, hvilken er Jesus Kristus. Men dersom nogen på Grundvolden bygger med Guld, Sølv, kostbare Stene, Træ, Hø, Strå, da skal enhvers Arbejde blive åbenbart; thi Dagen skal gøre det klart, efterdi den åbenbares med Ild, og hvordan enhvers Arbejde er, det skal Ilden prøve." 1. Kor. 3, 11-13. "Man håber på Fred, men det bliver ej godt, på Lægedoms Tid, men se, der er Rædsel. . . Kornhøst er omme, Frugthøst er endt, og vi er ej frelst." Jer. 8,15.20. "Søg Herren, medens han findes, kald på ham, den Stund han er nær! Den gudløse forlade sin Vej, Urettens Mand sine Tanker og vende sig til Herren, at han må forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade." Es. 55,6.7.

Mennesket siger: Jeg er døbt og konfirmeret, tilhører en Kirke med mange Medlemmer, har en flink Præst og går ofte i Kirke. Hvad mere kan man fordre?

Herrens Svar: "Sandelig, sandelig, siger jeg eder, uden nogen bliver født påny, kan han ikke se Guds Rige." Joh. 3,3. "Jeg kender dine Gerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! Derfor, efterdi du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min Mund; fordi du siger: Jeg er rig og har vundet Rigdom og fattes intet; og du ved ikke, at du er den elendige og jammerlige og fattige og blinde og nøgne. Jeg råder dig, at du af mig køber Guld, lutret i Ilden, for at du kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan klæde dig dermed, og din Nøgenheds Skam ikke skal blottes, og Øjensalve til at salve dine øjne med, for at du kan se." Åb. 3, 15-18. "Vil du indgå til Livet, da hold Budene!" "Vil du Være fuldkommen, da gå bort, sælg, hvad du ejer, og giv det til fattige, så skal du have en Skat i Himmelen; og kom så og følg mig!" Matt 19,17.21.

Mennesket siger: Jeg er for gammel og svag i Troen og for lidt kendt med Biblen til at gøre Guds Vilje i alle Ting.

Herrens Svar: "Ny Kraft får de, der bier på Herren, de får nye Svingfjer som Ørnene; de løber uden´ at mattes, vandrer uden at trættes." Es. 40,31. "Dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, så skal den gives ham." Jak. 1,5.

Mennesket siger: Der er ingen Glæde og Fornøjelse ved at være Kristen. Jeg kan ikke deltage i Verdens Glæder og Forlystelser.

Herrens Svar: "Elsk ikke Verden, ikke ´heller de Ting, som er i Verden! Dersom nogen elsker Verden, er Faderens Kærlighed ikke i ham. Thi alt det, som er i Verden, Kødets Lyst og øjnenes Lyst og Livets Hoffærdighed, er ikke af Faderen, men af Verden. Og Verden forgår og dens Lyst; men den, som gør Guds Vilje, bliver til evig Tid." I. Johs. 2, 15-17. "Glæd eder i Herren altid; atter siger jeg: glæd eder! Eders milde Sind. . vorde kendt af alle Mennesker! Herren er nær!" Fil. 4,4.5.

Mennesket siger: Mine Venner og Slægtninge vilde håne og spotte mig, hvis jeg blev Kristen og skulde lyde Gud.

Herrens Svar: "Eder er det forundt for Kristi Skyld - ikke alene at tro på ham, men også at lide for hans Skyld." Fil. 1,29. "Men om I også måtte lide for Retfærdigheds Skyld, er I salige. Nær ingen Frygt for dem, og forfærdes ikke; men helliger den Herre Kristus i eders Hjerter." I. Pet. 3, 14. "Hør mig, I, som kender Retfærd, du Folk med min Lov i dit Hjerte, frygt ej Menneskers Hån, vær ikke ræd for deres Spot!" Es.51, 7.

Mennesket siger: Kristus har opfyldt Loven i mit Sted, derfor behøver jeg ikke at holde den.

Herrens Svar: "Dette el´ Kærlighed til Gud, at vi holder hans Bud; og hans Bud er ikke svære." 1 Johs. 5, 3. "Dersom I elsker mig, da hold mine Befalinger!" Johs. 14, 15. "Derpå kender vi, at vi har kendt ham, om vi holder hans Bud. Den, som siger: "Jeg kender ham," og ikke holder hans Bud, han er en Løgner, og! ham er Sandheden ikke." I Johs. 2, 3. 4.

Mennesket siger: Intet Menneske kan holde Guds Lov, de ti Guds ´Bud.

Herrens Svar: "Her gælder det de helliges Udholdenhed, de, som bevarer Guds Bud og Troen på Jesus." Åb. 14, 12. "Jeg giver min Ånd i eders Indre og virker, at I følger mine Vedtægter og tager Vare på at holde mine Lovbud." Ez. 36. 27. "Alt formår jeg i ham, som gør mig stærk." Fil. 4, 13.

Mennesket siger: Jeg er frelst af Nåde, og jeg vil ikke være under Loven og holde mig til Lovens Gerninger.

Herrens Svar: "Guds Nåde er blevet åbenbaret til Frelse for alle Mennesker og opdrager os til at forsage Ugudeligheden og de verdslige Begæringer og leve sindigt Og retfærdigt og gudfrygtigt i den nærværende Verden." Tit. 2, II. 12. "Jesus svarede dem: Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hver den, som gør Synden, er Syndens Træl. . .. Dersom da Sønnen får frigjort eder, skal I være virkelig frie." Johs. 8, 34, 36. "Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under Lov, men under Nåde? Det være langt fra k "Hvad skal vi da sige? Skulde vi blive ved i Synden, for at Nåden kunde blive desto større? Det være langt fra! Vi, som jo er døde fra Synden, hvorledes skal vi endnu leve i den?" Rom. 6, 15. 1. 2.

Mennesket siger: Der er så mange forskellige Kirkesamfund, at jeg ikke ved, hvad der er rigtigt, og hvad jeg skal tro.

Herrens Svar: "Dersom nogen vil gøre hans Vilje, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv." Johs. 7, 17. "Her gælder det de helliges Udholdenhed, de, som bevarer Guds Bud og Troen på Jesus." Åb. 14, 12. "Derpå skal alle kende, at I er mine Disciple, om I har indbyrdes Kærlighed." Johs. 13, 35.