E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

En af hundra

Lennart Stagling

Lär känna en av de hundra mest betydande personerna i amerikansk historia.
Lennart Stagling Ulricehamn Copyright 2014-2017

1 Hundra utvalda 5
2 Frustrerad professor 9
3 Extrabonus 29
4 En ung flickas kallelse 43
5 Profetians gåva 51
6 Motstånd 57
7 Lånat hälsobudskap? 65
8 Ofrånkomlig slutsats 83
9 Medryckande talare 93
10 En uppmaning till amerikanska folket 99

Tillägg A, Step for Life 103
Tillägg B, Mjölk och ägg 108
Tillägg C, ”Det stora stjärnfallet” 115
Litteraturförteckning 121

Klicha här för download. -

mobil.