E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

Hvorfor spiser adventister ikke svinekød?

af H Pedersen

»Svinet, for det har ganske vist spaltede hove og kløft i hovene, men tygger ikke drøv; det skal I regne for urent.« 3. Mosebog 11,7 og 5. Mosebog 14,5.

Der står i bibelen at man ikke må spise svinekød. Gud gav menneskerne denne sundhedsregel for at de skulle kunne leve sundt. Modsat de cerimonielle love, som pegede hen til Kristi offer på korset, var disse sundhedslove ikke kun bundet til bestemte tider og steder, men til mennesker i gennem alle tidsaldre og steder.

Først efter syndfloden fik mennesker lov til at spise kød. Dengang var der flest rene dyr som overlevede i arken, (1.Mos 7,2) kun disse blev anerkendt som offerdyr, - og som menneskeføde. Det blev dog kun indskærpet at det var dyr med blod som man ikke måtte spise. (1.Mos 9,4) At der så står i 3. Mos 11 og 5.Mos 14 står at det kun er rene dyr man må spise, gjaldt utvivlsomt også for Noa såvel som det gælder efter Israelitterne. Bibelen har hele vejen skelnet mellem rene og urene dyr.

Det påvises også i dag at rene dyr er sundere at spise end urene dyr. Svinekød har flere affaldsstoffer i sig end kød fra rene dyr har. Disse korstforskrifter blev givet af hensyn til menneskenes sundhed. Derfor gælder disse stadig.

"Sådan tror vi ..." side 246 - en bog om adventisternes 27 trospunkter.

Da Ellen og James White forsøgte at indføre helsereformen omkring 1860 talte de imod brugen af flæsk. Men det blev modagumenteret ud fra et rent sundhedsmæssigt synspunkt. Ellen White var normalt vegetar, men var hun ude at rejse kunne det godt være nødvendigt for hende at spise kød.

Fra Åndelige gaver bd 3 fra side 124:
Gud påbød udtrykkeligt Israels børn at ikke spise svinekød. Hedningene brugte dette kød som spiseføde. Gud forbød hebræerne at bruge svindets kød, fordi det var skadeligt. Dets indflydelse på kroppen i dette klima var langt mere skadeligt, end det er i et koldere klima. Men Gud har aldrig planlagt at svin skal spises under nogen omstændigheder. Svin var nyttige. I et frugtbart land, var der meget der forrådner på jorden, som vil forgifte atmosfæren, svineflokke fik lov til at løbe frit omkring, og spise det rådne materiale, som derved var middel til at bevare sundheden. Israelitterne var blevet forbudt at spise af andre dyr, fordi det ikke var den bedste mad. . . . Det tager tid at fornedre dem til dyr, hvor de blot bliver til menneskehedens vrag. For mange er deres første fejltagelse at gøre deres appetit til en Gud, mest ernære sig med årstidsbestemt dyremad, som giver kroppen en feberagtig tilstand, især hvis svinekød bruges frit ud. Blodet bliver urent. Blodomløbet bliver ujævnt. Kuldegys og feber følger efter. Appetitten svigter.

Se iøvrigt "Frigivede manuskrifter" nr 852, omhandlende adventisternes tanker om ren og uren føde. De er skrevet på engelsk.