E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

Breve til menigheden af M. L . Andreasen - fra 1957

M. L . Andreasen

Da boken "Questions on doctrine" (Spørsmål vedrørende læren) ble offentliggjort i 1957, ble reakjonen på den svært forkjellig. Noen av Syvende Dags Adventist lederne erklærte, at det var den beste boken over syvende-dags Adventistenes læresætning, som troen gang er utgitt av samfunnet. Det syntes å være den fremherskende mening. Fra en liten minioritet av Predikanter og legmenn reiste det sig ligevel en sterk protest mot boken. Bland predikantene som tog standpunkt imot boken, var den nå avdøde forfatter, universitetslærer og prædikant M L Andreasen. Sent på året 1957 offentliggjorde M L Anderasen sin innvendinger mot boken i form av brev som til å begynne med utelukkende blev sendt til lederskabet, men som senere også nådde ut blant menighetens medlemmer.

 • brev 1 - Inkarnationen

 • brev 2 - Forsøk på sammenblanding

 • brev 3 - Degradering av Fru White

 • brev 4 - Et sammendrag

 • brev 5 - Hvorfor ikke en høring?

 • brev 6 - Forsoningen


  - - - -

  Mennesket og evigheden (traktat - no)

  En Gud som er hellig og som har en hellig Lov (artikel - dk)