E F F A T A

Artiklar
                          - som handlar om tron
Åter till översikten

Dette kommer från mig

M. LUKENS

Allt som sker är inte Guds vilja, men Gud finns med i alla situationer.

Hans avsikt är alltid att göra slutet av vårt liv mer välsignat än dess början. (Tänk på Job!)

”DETTA KOMMER FRÅN MIG.” 1 Kon. 12:21- 24 (om Rehabeam)

Mitt barn: Jag har ett budskap till dig idag. Låt mig viska i ditt öra, att det med härlighet kommer att omge vilka mörka moln som än kan torna upp sig. Det kommer att jämna de svårframkomliga platser som du kan ha att beträda.

Budskapet är kortfattat – bara fyra ord – men låt dem sjunka in i det innersta i din själ. Använd dem som en kudde, på vilken du kan låta ditt trötta huvud vila ut:

”Det kommer från Mig.”

Har du någonsin tänkt på att allt, som rör dig, också angår Mig? Ty, ”den som rör vid dig, han rör vid Min ögonsten”. Sak. 2 hela kapitlet, speciellt v 12 (Israel skingrat, Guds avsikt med detta.)

Du är i hög grad ”dyrbar i Mina ögon”. Jes. 43:1 -7, spec. 4. Därför innebär det en särskild glädje, att uppfostra dig. Jag önskar att när en frestelse överfaller dig, och ”fienden” störtar sig över dig som en flod, att du då lär dig att förstå, att ”detta kommer från Mig” och att din svaghet behöver Min kraft och att din säkerhet består i att du tillåter Mig att strida för dig. 2 Krön. 20, spec. 12, 15, 17 och 22

Om du befinner dig i svåra omständigheter, omgiven av människor, som inte förstår dig och som inte tar hänsyn till dina önskningar utan skjuter dig i bakgrunden: ”Det kommer från Mig”. Jag är omständigheternas Gud. Du har inte kommit till denna plats av en slump. Det är just den plats, som Gud har tänkt ut åt dig.” Har du inte bett om att bli mer ödmjuk? Jag har placerat dig i just den skola, där man förmedlar undervisning i det ämnet. De omständigheter, som du och dina vänner lever i, uppfyller bara Min vilja.

Har du ont om pengar? Är det svårt att få pengar att räcka tills du får nya? ”Det kommer från Mig”, ty jag förvaltar din portmonnä och Jag skulle vilja, att du hämtar från Mig och är beroende av Mig. Mina förråd är oändligt stora. Fil. 4:19. (Så skall min Gud efter Sin härlighets rikedom i fullt mått och på ett härligt sätt i Kr. J. ge er allt vad ni behöver) Jag vill gärna, att du prövar Mina löften. Låt det inte sägas om dig: ”I den här saken litade du inte på Herren, din Gud.” 5 Mos. 1:1, 8, 25-36, spec.v 32 (Då Israels folk inte vågade inta Kanaan)

Går du igenom en period av bedrövelser och hemsöks du av smärta? Jag har låtit dig sakna jordiska tröstare, för att du genom att vända dig till mig må erhålla en tröst som varar för evigt. 2 Tess. 2. 16-17. (Ceremoniallagarna gällde skuggbilder av vad som skulle komma, ty verkligheten själv finns hos Kristus.)

Har någon vän gjort dig besviken? Någon, för vilken du har öppnat ditt hjärta? ”Det kommer från Mig.” Jag har låtit dessa besvikelser komma så att du lär dig, att ”den bäste vän man kan ha är Jesus. Han kommer att lyssna på dig när du ropar, Han kommer att uppehålla dig så att du inte faller. Den bäste vän man kan ha är Jesus.

”Jag vill vara din förtrogne. Har någon sagt saker om dig som inte är sanna? Överlåt dem åt Mig, din Beskyddare, utom räckhåll för ordstrider, ty ”Jag vill låta din rättfärdighet komma i dagen såsom ljuset, och din rätt som middagens sken.” Citat från Ps. 37:6

Har dina planer omkullkastats? Är du nedslagen och utmattad?Det kommer från Mig.” Du har gjort upp DINA planer, sedan tar JAG över ansvaret, ty detta är för tungt för dig. Du kan inte ensam klara av det. 2 Mos. 18:18 (Jetros råd till Mose: Delegera!) Du är bara ett redskap – inte en hantverkare.

Har du längtat efter att uträtta ett stort verk för Mig? MEN i stället har du bundits till sängen genom sjukdom och svaghet.Det kommer från Mig”. Jag kunde inte få din uppmärksamhet under dina bråda dagar, och jag vill lära dig några av mina djupaste lärdomar, nämligen att ”även de som bara står och väntar tjänar”.

Jag vill att du lär dig sjunga: ”Jag är inte ivrig, djärv eller stark. Allt sådant tillhör det förflutna. Jag är beredd att inte göra någonting. Äntligen! Äntligen!”

Några av mina bästa arbetare är de, som utestängts från aktiv tjänst, så att de kan lära sig att hantera all böns vapen. (Roger Morneau hann be för fler när han blev pensionär)

Blir du plötsligt kallad att överta en tung, ansvarsfylld tjänst? Överlåt dig helt och fullt åt Mig! Tillsammans med dig hyser jag förtroende för denna sorts svårigheter och på grund av detta skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt ditt verk och i allt vad du företar dig. 5 Mos. 15:7-15, spec.10. (Lån och gåvor till främlingar och fattiga ger välsignelser i allt du gör)

I dag ger Jag dig i din hand detta kärl med helig olja (=denna kunskap och insikt). Gör rikligt bruk av den. Låt alla omständigheter som dyker upp, varje ord som smärtar dig, varje avbrott som gör dig otålig, liksom medvetandet om din egen svaghet, smörjas av den.

Kom ihåg: ”Avbrott är gudomliga instruktioner”. Taggen kommer att försvinna när du lär dig att se MIG I ALLT! Lägg därför på hjärtat alla de ord, som Jag i dag gör till vittnen mot er…. Ty detta är inte ett tomt ord för er. Det gäller ert liv. Genom detta ord skall ni få ett långt liv i landet. 5 Mos. 32:46-47.

P.S. En kopia av denna lilla traktat blev funnen av undertecknad under en vistelse i Australien. Dess författare är okänd. Den har tryckts upp på nytt på mångas begäran. Vi sänder den vidare på dess m i s s i o n i förtröstan på att den kommer att visa sig vara till välsignelse för alla som än må läsa dess trösterika budskap.

M. LUKENS