Veckans EGW-citat består av en A4-sida med utvalda texter av Ellen White. Texten sänds ut varje vecka, strax innan sabbaten, för uppmuntran och vägledning. Du kan anmäla dig som e-post-prenumerant till veckanscitat@adventist.se eller på formuläret nedan. Veckans EGW bifogas som word-dokument (.doc).
@
- - ev. kommentar
svenska/engelska
danska/engelska
norska/danska/engelska
avbeställning

önskar du mer information om Ellen White, läs om henne av Arthur C White. Klicka här.

ellenwhite.se finns en översikt över Ellen White-översättningar till skandinaviska språk. Här kan du söka Ellen Whites texter.

Veckans EGW startade i januari 2008, och blev tillgängliga som utskrifter i församlingen i Stockholm. Dessutom blev texten utskickad med e-post till adventister och andra intresserade i Sverige och utomlands. Avsändar-adressen är: saningsmannen@telia.com. Den 5e oktober 2012 sändes den första danska versionen till mottagare i Danmark och Norge.Veckans EGW - ej download
1 juni 2024 De sanningar vi fått The truths given us
25 maj 2024Stor brist på kunskap A great lack of knowledge
18 maj 2024 All who love the truth will take their stand with the remnantAlla som älskar sanningen ställer sig på återstodens sida
11 maj 2024De avvisade Jesus och hans budskap Rejecting Jesus and His messages
4 maj 2024 En fast plattform A Firm Platform
27 april 2024 Inget att frukta för framtiden Nothing to fear for the future
20 april 2024Se på Frälsaren Look to the Saviour
13 april 2024Hans nåds makt The Power of His Grace
6 april 2024 Guds vilja för dig The Will of God Concerning You
30 mars 2024 Han frälser till det ytterstaHe Saves to the Uttermost
23 mars 2024 En av de viktigaste delarna av utbildningen One of the most important branches of education
16 mars 2024 Att bära vigselring Wearing a wedding ring
9 mars 2024 Guds Son var arvinge till allt The Son of God was the heir of all things
2 mars 2024Tecknet på att det är dags att lämna de stora städernaThe Sign to Leave Large Cities
24 februari 2024 Tillräcklig tro på Kristus Sufficient faith in Christ
17 februari 2024Den tredje nattväktenThe third watch
10 februari 2024 Genom ett nålsöga Through the eye of a needle
3 februari 2024 Bestående vila Abiding Rest
27 januari 2024 Jag ska ge er vila I will give you rest
20 januari 2024 Satans snaror The Snares of Satan
13 januari 2024 Fackföreningar och monopol Labor Unions and Trusts
6 januari 2024Bibelns centrala tema The central theme of the Bible
30 december 2023Näringsrik och smaklig mat Nourishing and Tasty Food
23 december 2023Ellen Whites egen kamp för att segra över aptiten Ellen Whites own battle for victory over apetite
16 december 2023Sann tro och hälsans lagar går hand i hand True religion and the laws of health go hand in hand
9 december 2023 En syn om hälsoreform A vision about health reform
2 december 2023 Är du i rätt skick Are you in a proper condition
25 november 2023Sambandet mellan hälsa och andligt liv Correlation between health and spiritual life
18 november 2023 Visa vad sanningen åstadkommit Show what the truth has accomplished
11 november 2023 Hur kan Herren verka? How can the Lord work?
4 november 2023Hälsoreformen kan ge både fysisk och andlig hälsa The Health Reform can give both physical and spiritual health
28 oktober 2023Vi borde be enträget om den helige Ande We Should Pray Earnestly for the Descent of the Holy Spirit
21 oktober 2023 Värdet av självbehärskning The value of self-control
14 oktober 2023 Varför bön för de sjuka inte besvaras mer kraftfullt Why prayer for the sick in not more fully answered
7 oktober 2023Gud accepterar vår tro för din räkning God accepts our faith in your behalf
30 september 2023Villkoret för Guds rikaste välsignelser The condition of God´s richest blessings
23 september 2023 Hemmets präst The priest of his household
16 september 2023Morgonbön Morningprayer
9 september 2023 Dagligt bröd Daily Bread
2 september 2023Skicklighet från GudAbility from God
26 augusti 2023Segrande bön Prevailing Prayer
19 augusti 2023 Om du inte vill, då kan du inte segra If you will not, then you can not overcome
5 augusti 2023Uppenbarelseboken är en uppenbarad hemlighet The Revelation is a Revealed Secret
29 juli 2023Orsaken till att syner inte har varit vanligare på senare tidThe reason why visions have not been more frequent
22 juli 2023Orsaken till att syner inte har varit vanligare på senare tid Never has God instructed His people more earnestly
15 juli 2023Att förvanska och förvränga Ellen Whites ord Distorting and misrepresenting Ellen Whites words
8 juli 2023 När det bräckliga redskapet inte längre lever When the frail instrumentality is no longer living
1 juli 2023 En uppgift från Gud A work appointed of God
24 juni 2023 Herrens förmaningar ringaktas The Lords admonitions disregarded
17 juni 2023 Herrens budbärare The Lords Messenger
10 juni 2023 Ljumhet Lukewarm
3 juni 2023Kristi anda The spirit of Christ
27 maj 2023 Utan bröllopskläder Without a wedding garment
20 maj 2023 Som ett kompani soldater Like a company of soldiers
13 maj 2023 Halvhjärtade kristna Halfhearted Christians
6 maj 2023Budskapet till Laodicea gäller ossLaodicean Message for us
29 april 2023Uppmuntran från det Sanna VittnetEncouragement from the True Witness
22 april 2023Hopp för LaodiceaHope for Laodicea
15 april 2023Ögonsalva – andlig urskiljningsförmåga Eyesalve - spiritual discernment
8 april 2023 Vita kläder – de heligas rättfärdiga gärningar White garments – the righteous acts of the saints
1 april 2023Vita kläder – oskuldens klädnad White garments – the robe of innocence
25 mars 2023Vita klâder – Kristi rättfärdighet, som bara Kristus kan ge White garments – the righteousness of Christ, that only Christ can give
18 mars 2023 Guld – Tro och kärlek som gör att vi kan nå människors hjärtan Gold – Faith and love enabling us to reach the hearts of people
11 mars 2023 Tro som är verksam genom kärlek Gold - Faith that works by love
4 mars 2023 Det raka vittnesbördet framkallar en sållning The straight testimony will cause a shaking
18 februari 2023Avfallet har ännu inte nått sin kulmen Apostasy has not yet reached its culmination
11 februari 2023Det kan inte finnas ett tredje utan ett första och ett andra There cannot be a third without the first and second
4 februari 2023Håll de fyra vindarna tillbaka Hold the four winds
28 januari 2023 Kännetecknet The mark of distinction
21 januari 2023 Budskapet för denna tid The Message for this Time
14 januari 2023 Sabbatsfrågan The Sabbath question
7 januari 2023 Den sista varningen The last warning
31 december 2022 Förenad med gudomenUnited with divinity
24 december 2022Den helige Ande var den största av alla gåvor The Holy Spirit was the highest of all gifts
17 december 2022Representera hans karaktär hemma Represent His character in the home circle
10 december 2022Maria hade förutsättningar för något gottMary had capabilities for good
3 december 2022Högre utbildning Higher education
26 november 2022Tillägnad GudDedicated to God
19 november 2022Genom Lammets blod och sitt vittnesbörds ord By the blood of the Lamb and the word of their testimony
12 november 2022Den sanna vinstocken och grenarnaThe true Vine and the branches
5 november 2022 Genom Kristi förtjänster Through the merits of Christ
29 oktober 2022 Without Christ we can do nothing
22 oktober 2022Utan Kristus kan vi inte göra någonting Without Christ we can do nothing
15 oktober 2022 Faran med att lura sig själv The danger of self-deception
8 oktober 2022 Kristus smord till överstepräst Christ anointed as Highpriest
1 oktober 2022Tvivelaktiga böcker Questionable books
24 september 2022 Tillbedjan vid paradisets port Worship at the gate of Paradise
17 september 2022 Besök inte deras möten Do not attend their meetings
10 september 2022Församlingens förmån och plikt The Privilege and Duty of the Church
3 september 2022 Oklokt sympatiserande Unwisely sympathizing
27 augusti 2022Vem kommer att få Guds sigill Who Shall Receive God’s Seal
20 augusti 2022Vad inget öga sett och inget öra hört Eye Hath Not Seen, Nor Ear Heard
13 augusti 2022 En falsk reformation som består i att man överger lärosatser A false reformation consisting in giving up the doctrines
6 augusti 2022Den verkliga orsaken till att det är svårt för oss att åtgärda våra karaktärsfel The real reason why it is difficult to remedy our defects of character
30 juli 2022 Helgade genom sanningen Sanctified by the Truth
23 juli 2022 Hälsoreformen ur religiöst perspektiv Healthreform from a religious standpoint
16 juli 2022Guds folk driver ut till havsThe people of God are drifting away to sea
9 juli 2022Den tidpunkt då sabbaten börjarTime to Begin the Sabbath
2 juli 2022Omöjligt att frestas över vår förmåga Impossible to be tempted above what we are able to bear
25 juni 2022Hans efterföljare måste leva så som han levde och arbeta så som han arbetadeHis followers must live as He lived, and work as He worked
18 juni 2022Ellen White litade på GudEllen White trusted in God
11 juni 2022 Den som lyssnar till Herrens budskap genom syster White All who listen to the message of the Lord through Sister White
4 juni 2022 Budskapet 1888 – det sista varningsbuskapet The Message of 1888 – the last message of warning
28 maj 2022 Tydligt förståt av Guds folk Clearly understood by the people of God
21 maj 2022Sörjer över sina synder Includes sorrow for sins
14 maj 2022 Ett riktat budskap A pointed testimony
7 maj 2022 Bröllopskläderna The Wedding Garment
30 april 2022Förbered jorden Prepare the soil
23 april 2022Förberedda eller oförberedda Prepared or unprepared
16 april 2022 Förberedelse för Människosonens ankomst Preparing the church for the coming of the Son of man
9 april 2022Förbered er för en överväldigande överraskning Preparing for an overwhelming surprise
2 april 2022Förberedda för en nödsituation Prepared for emergency
26 mars 2022 Kristi kraft och nåd The power and grace of Christ
19 mars 2022 Delaktiga av gudomlig natur Partakers of divine nature
12 mars 2022 Guds säkra löften The sure promises of God
5 mars 2022Studera Kristi karaktärStudy the character of Christ
26 februari 2022Halvhjärtade kristna Half-hearted Christians
19 februari 2022 En ny anda och ett nytt sinne A new spirit and a new heart
12 februari 2022Kristi rättfärdighet The Righteousness of Christ
5 februari 2022Minneapolis år 1888 - Den tredje ängelns budskapThe Third Angels Message
29 januari 2022 Te, tobak och köttmat Tea, tobacco, and flesh meats
22 januari 2022Orsaken till att församlingarna är svaga och klena Why the Churches are weak and sickly
15 januari 2022 Ditt fall tas upp Your Case coming up
8 januari 2022 Lagar och reglar Laws and Rulers
1 januari 2022Kungen kommer in för att se på gästerna The king comes in to see the guests
25 december 2021 Se, brudgummen kommer Behold, the Bridegroom cometh
18 december 2021 När Satan får grep When Satan take hold
4 december 2021 xx xx
27 november 2021 Kärlek utan sanning Love without Truth
20 november 2021 Att förvrida Guds ord Perverting the Word of God
13 november 2021 Sållningen utlöses av att falska teorier förs in The shaking comes by the introduction of false theories
6 november 2021 Lögn blandas med sanning när vi närmar oss tidens slut Falsehood Mingled With Truth as we near the end time
30 oktober 2021 Den öppna och den stängda dörren The Open and the Shut Door
23 oktober 2021 Kristus har fået betroet al magt i himlen og på jorden Unto Christ is committed all power in heaven and in earth,
16 oktober 2021 Den nödvändiga förberedelsen The needful preparation
9 oktober 2021 Det som renar själens helgedom Cleansing the soul temple
2 oktober 2021 Grundvalen för vår tro The Foundation of our Faith
25 september 2021 Kristus renar templet Christ is cleansing the temple
18 september 2021 Kristus medlar i det himmelska templet Christ makes intercession in the heavenly temple
11 september 2021 Temat om helgedomen The subject of the sanctuary
4 september 2021 Överlåt dig och underkasta dig Guds vilja Surrender, and submit to the will of God
28 augusti 2021 Laodiceas tillståndThe state of Laodicea
21 augusti 2021Tänk på honom och tala om honom Think of Him and talk of Him
14 augusti 2021 Halvhjärtade kristna med en egen standard Half-hearted Christians with a standard of their own
7 augusti 2021 Det är möjligt att nå ett upphöjt andligt tillståndHigh Spiritual State Attainable
31 juli 2021Guds Ande skapar ett nytt själsliv The Spirit of God produces a new life in the soul
24 juli 2021Att följa hälsoreformen Honoring the health reform
17 juli 2021Vita kläder krävs White Raiment Required
10 juli 2021 Att formas i Guds verkstad Shaping up in God´s Workshop
3 juli 2021 de ger alt They yield all
26 juni 2021Vårt privilegium och plikt att tro att Jesus accepterar ossOur privilege and duty to believe that Jesus accepts us
19 juni 2021Är vi förståndiga jungfrur?Are we wise virgins?
12 juni 2021 “Oförståndiga jungfrur” speglar karaktären “Foolish virgins” represents the character
5 juni 2021 De oförståndiga jungfrurna The Foolish Virgins
29 maj 2021 Hur kan du veta? How are you to know?
22 maj 2021 Fullständig förvandling Entire transformation
15 maj 2021 Glädjen i att lydaJoy in Obedience
1 maj 2021Hans nåd är tillräcklig för den svagaste His grace is sufficient for the weakest
24 april 2021Följer du Guds sonn? Are you following the Son of God
17 april 2021 Kristi rättfärdighet är Guds härlighet som avslutar den tredje ängelns verk The righteousness of Christ is the glory of God that closes the work of the third angel
10 april 2021 Delaktiga av gudomlig natur Partakers of the divine nature
3 april 2021 Studera Kristi karaktär grundligt Study well the character of Christ
27 mars 2021 Aktiviteter utomhus Outdoor Activity
20 mars 2021 Två mål mat om dagen istället för tre Two meals instead of three
13 mars 2021Matvanorna har mycket med religion att göra Eating has much to do with religion
6 mars 2021 Om vi försummar bön blir vi mer mottagliga för Satans falska underverk If we neglect prayer Satan´s lying wonders are more readily received
27 februari 2021 Bön är inget bevis på omvändelse om livet inte är förändrat Prayer Is No Evidence of Conversion if the Life Is Not Changed
20 februari 2021 Bön är inget bevis på omvändelse om livet inte är förändrat Prayer can never take the place of duty
13 februari 2021 Föräldrar bör be för sina barn Parents to Pray for Their Children
6 februari 2021 Bibeln borde aldrig studeras utan bön The Bible should never be studied without prayer
30 januari 2021Om människan upphöjer sig själv är hennes undergång säkerIf man exalts himself, his ruin is certain
23 januari 2021 Ägna tid åt bön varje dag Devote Some Time Every Day to Prayer
16 januari 2021 Böner besvaras inte alltid omedelbart Prayers Not Always Answered Immediately
9 januari 2021Änglar bär våra böner till himlen Angels Bear Our Prayers to Heaven
2 januari 2021 Lägg fram varje plan för Gud Spread Every Plan Before God
26 december 2020Jag varnade dem tydligt och klart före min dödI warned them fully before my death
19 december 2020 Den ofrånkomliga följden The inevitable result
12 december 2020 Förbered er för Guds Ande Prepare for the Spirit of God
5 december 2020 Vi måste börja med hjärtat Our first work is with the heart.
28 november 2020 Lyd det Sanna Vittnets uppmaning Heed the Admonition of the True Witness
21 november 2020 Inte på ett ögonblick Not in a Moment
14 november 2020En tid av nöd som inte har haft sin like A time of trouble, such as never was
7 november 2020Dagen för Guds hämnd är strax över oss The day of God´s vengeance is just upon us
31 oktober 2020 Hur du står emot Satan How to Resist Satan
24 oktober 2020 Din skyddsängel kommer att vara vid din sida Your guardian angel will be by your side
17 oktober 2020 Hemligheten till andlig kraft Secret of Spiritual Power
10 oktober 2020Vi behöver Kristi närvaro vid varje steg We need the presence of Christ at every step
3 oktober 2020 Hemmets små uppgifter Little home duties
26 september 2020 Guds adelsmän God´s noblemen
19 september 2020 Behovet av en djupare kännedom om Gud The Need of a Deeper Knowledge of God
12 september 2020 En spegelbild av Kristi karaktär A Reflection of Jesus
5 september 2020 Fullständig överlåtelse till Gud An entire surrender to God
29 augusti 2020 ÄgodelarPossessions
22 augusti 2020 Hemligheten till andlig kraft Secret of Spiritual Power
15 augusti 2020 Viljans makt The true force of the will
8 augusti 2020 Tala väl om andra Speak well of others
1 augusti 2020 Vikten av små saker Importance of Little Things
25 juli 2020 Bedröva inte den Helige AndeGrieve not the holy Spirit
18 juli 2020 Till sanningens försvar In defense of the truth
11 juli 2020Sanningens AndeThe Sipirit of truth
4 juli 2020 Hemligheten till verklig enhet The secret of true unity
27 juni 2020 Inaktivitet, en viktig orsak till sjukdom Inactivity a Fruitful Cause of Disease
20 juni 2020Att ignorera ljus Disregarding Light
13 juni 2020 Låt bli kött helt och hållet Let Meat Entirely Alone
6 juni 2020 Luft, Luft Air, air
30 maj 2020 Giv hela dit hjärta til honom Give your whole heart to him
23 maj 2020 Nu är den rätta tiden Now is the time
16 maj 2020Hälsoreformen är en del av sanningen The health reform is a part of the truth
9 maj 2020 Kristi lärjungar Christ´s disciples
2 maj 2020 Vandra i ljuset Walk in the Light
25 april 2020 Gud uppnår sina syften God will fullfill His purpose
18 april 2020 Ju närmare Jesus vi kommer The nearer we come to Jesus
11 april 2020 Tro som verkar i kärlek Faith that works by love
4 april 2020 Hur kan vi veta att Gud accepterat oss? How are we to know that we are accepted of God
28 mars 2020Bygg på klippanBuild on the Rock
21 mars 2020En personlig förening med KristusA personal union with Christ
14 mars 2020En personlig förbindelse med Kristus A personal union with Christ
7 mars 2020 Avund Envy
29 februari 2020 Nu är den rätta tiden Now is the time
22 februari 2020 Gråt och klagan, tillrättavisningar och varningar Lamentation and weeping, reproofs and warnings
15 februari 2020Hämnare och beskyddareAvenger and Protector
8 februari 2020 Skiljelinjen blir tydligare The line of demarcation becomes more distinct
1 februari 2020 Jesus är på väg att lämna nådastolen Jesus is about to leave the mercy seat of the heavenly sanctuary
25 januari 2020 Moralisk karaktär kommer att överleva graven Moral character will survive the grave
18 januari 2020 Studera Kristi karaktär grundligt Christians need to study well the character of Christ
11 januari 2020 Han kunde inte frestas om Han inte tagit del av vår natur He could not be tempted if He was not a partaker of our nature
4 januari 2020 Köpta med Kristi blod The purchase of the blood of Christ
28 december 2019 En syndare i Guds ögon A Sinner in the Eyes of God
21 december 2019 Vad är synd? What is sin?
14 december 2019 Ständiga framsteg Continual advancement
7 december 2019 Sann helgelse i dagliga plikter True Sanctification in daily duties
30 november 2019 Konsekvenserna av att glömma Gud The Result of Forgetting God
23 november 2019 Delaktig i den gudomliga naturen 191123 Partaker of the divine nature
16 november 2019 Kristi rättfärdighet kommer inte att täcka över en enda omhuldad synd The righteousness of Christ will not cover one cherished sin
9 november 2019 Gud förväntar sig fullkomlighet av sina barn God requires perfection of His children
2 november 2019 Obehagliga tillrättavisningar Unpleasant Reproof
26 oktober 2019 Förberedelse för bröllopet Preparing for the Wedding
19 oktober 2019 Förbered er för försoningen Prepare for atonement
12 oktober 2019 Förbered er för att lämna städerna Prepare for Leaving the Cities
5 oktober 2019Förberedelse för sabbaten Preparation for the Sabbath
28 september 2019 Hans egen rättfärdighets klädnad The robe of His own righteousness
21 september 2019 Beseglingen och sållningen The Sealing and the Shaking
14 september 2019 Ingen kan dela med sig av “vederkvickelsen”None can share the “refreshing”
7 september 2019 Karaktären visar sig The Revelation of Character
31 augusti 2019 Guld, ögonsalva och vita kläder Gold, eyesalve and white raiment
24 augusti 2019 Är vi fattiga, blinda, ömkansvärda och eländiga? Are we poor, and blind, and wretched, and miserable?
17 augusti 2019 Kommer du att slösa bort Guds pund? Will You Squander God’s Talents?
10 augusti 2019Hopp för församlingen i Laodicea Hope for the Laodiceans
3 augusti 2019Andliga rikedomar för själen Spiritual Riches for the Soul
27 juli 2019 Kristus vår rättfärdighetChrist Our Righteousness
20 juli 2019 Med odelade hjärtan With undivided hearts
13 juli 2019Medborgarskap i himlenCitizenship above
6 juli 2019Arbeta och vänta, vaka och bedWorking and waiting, watching and praying
29 juni 2019 Tro visar sig genom lydiga garningar Faith Manifested by Works of Obedience
21 juni 2019 Förberedelse for vederkvickelsen Preparation for the Refreshing
15 juni 2019 Varningen avfärdas Rejecting the Warning
15 juni 2019 Varningen avfärdas Rejecting the Warning
8 juni 2019 Många människor kommer att hörsamma kallelsen Multitudes Will Answer the Call
1 juni 2019 Tvärs emot alla manskliga planer Contrary to Human Planning
25 maj 2019 Dessa budskap blandas till ett These messages all blend in one
18 maj 2019 Många som halkat efter kommer tillbaka Many Backsliders Will Return
11 maj 2019 Den tredje ängelns höga rop har redan börjat The Loud Cry of the third angel has already begun
4 maj 2019 Tusentals röster Thousands of Voices
27 april 2019Tusentals röster Thousands of Voices
23 april 2019Tusentals röster Thousands of Voices
20 april 2019 Be om det sena regnet Pray for the Latter Rain
13 april 2019 Det sena regnet och det höga ropet The Latter Rain and the Loud Cry
6 april 2019 Sådd och skörd Sowing and Reaping
30 mars 2019 Förebilder som föraktar Andens vittnesbörd Examples despising the testimonies of the Spirit
23 mars 2019 Profetians AndeSpirit of Prophecy
16 mars 2019 Vittnesbördens betydelse The importance of the Testimonies
9 mars 2019 Upprör mot Gud Rebelling against God
2 mars 2019 Men budskapet togs inte emot But the word was not received
23 februari 2019 Gemenskap med Kristus Communion with Christ
16 februari 2019 Hur skall vi uppleva Guds godhet och Hans kärlek?How shall we know God’s goodness and His love?
9 februari 2019 Kommer vi till Honom för att få liv? Do we come to Him, that we may have life?
2 februari 2019 Församlingen behöver en LäkareThe Church needs a physician
26 januari 2019 Förtroende för Vittnesbörden Confidence in the Testimonies
19 januari 2019 Vi behöver en lots nu We need a pilot now
12 januari 2019 Dikterade av den Helige Ande Dictated by the Holy Spirit
5 januari 2019 Vittnesbörden förbundna med den tredje ängelns budskap The Testimonies linked with the third angel’s message
29 december 2018 All trötthet borta All weariness gone
22 december 2018 Sanningen dyrbarare än själva livet The truth more precious than life
15 december 2018Orsaken till den stora sållningenThe Cause of the Great Shaking
8 december 2018Alla kommer att valja sidaAll will take sides
1 december 2018Det behövs inget nytt samfundA New Denomination Not Needed
24 november 2018 Midnattsropet skulle ge kraft till den andra angelns budskap The midnight cry was to give power to the second angel’s message
17 november 2018Midnattsropet slutade den sjunde manaden 1844The midnight cry finished at the seventh month 1844
9 november 2018 Ett starkt ljus vid stigens början A bright light at the beginning of the path
3 november 2018 Ett folk som är annorlunda och avskilt från världen A people distinct and separate from the world
27 oktober 2018Tid att handlaTime to Act
20 oktober 2018 Förhållandet mellan hälsobudskapet och den tredje ängelns budskap Relation between health reform and the third angel´s message
13 oktober 2018Jesus i den himmelska helgedomenJesus in the heavenly sanctuary
6 oktober 2018 En bild åt vilddjuret och en bild av vilddjuret An image to the beast and of the beast
29 september 2018 Den tredje ängelns budskap presenterar en upphöjd Frälsare Preach the testing message of the third angel
22 september 2018 Den tredje ängelns budskap presenterar en upphöjd Frälsare The third angels message Presents an Uplifted Saviour
15 september 2018 Ett ankare för Guds folk An anchor to the people of God
8 september 2018 De såg arken Beholding the Ark
1 september 2018 Den tredje ängelns budskap The Third Angel´s Message
25 augusti 2018 Guds eget folk A peculiar people
18 augusti 2018 Motstånd mot religion Opposition to religion
11 augusti 2018 Granska ditt eget hjärta inför Gud Examine your own heart before God
4 augusti 2018 Forberedelse inför heliga sammankomster Preparation before holy convcocations
28 juli 2018 Förlorar förmågan att skilja mellan sanning och villfarelse Loosing the power to distinguish between truth and error
21 juli 2018Falsk vetenskap bereder vägen för att pavemakten accepterasFalse science preparing the way for acceptance of the papacy
14 juli 2018Biktens sakrament The ordinance of confession
7 juli 2018Bara hotelser? Merely threatenings
30 juni 2018 Förebilderna förverkligades beträffande både händelser och tiden Types fulfilled to the event as well as to the time
23 juni 2018 Den stora forsoningsdagen The great Day of Atonement
16 juni 2018 Tänk på sabbatsdagen Remember the Sabbath day
9 juni 2018 Domen började 1844 Judgement began 1844
2 juni 2018 Sjundedags Adventister genom dessa profetior Seventh-day Adventists by these prophecies
26 maj 2018 Kallade att avsloja Lagloshetens mäsnniska Called to Expose Man of Sin
19 maj 2018De tre anglarnas budskap – ett ankare The three angel´s messages – an anchor
12 maj 2018 Studera Daniels bok och Uppenbarelseboken Study the Books of Daniel and the Revelation
5 maj 2018 Vi är nu under förkunnandet av den tredje ängelns budskap We are now under the proclamation of the third angels message
28 april 2018 Sanningens viktiga vagvisare ska bevaras noga The great waymarks of truth are to be carefully guarded
21 april 2018 Kallade att vara vittnen Called to be Witnesses
14 april 2018 Budskapet i de sista dagarna av denna jords historia The message in the closing days of this earth’s history
7 april 2018 Innan det ar for sent Before it is too late
31 mars 2018 Motion påverkar även det andliga livet Exercise has an impact also on spiritual life
24 mars 2018 En förlåtande inställning A Forgiving Attitude
17 mars 2018 Gud avskyr den själviska människans böner God Abhors the Prayers of the Selfish
9 mars 2018 Förneka jaget Deny self
3 mars 2018Herrens bön 9Lords Prayer 9
24 februari 2018Herrens bön 8Lords Prayer 8
17 februari 2018 Herrens bön 7The Lord Prayer 7
10 februari 2018 Herrens bön 6 The Lord´s Prayer 6
3 februari 2018 Herrens bön 5 Lords Prayer 5
27 januari 2018 Herrens bön 4 The Lord´s Prayer 4
20 januari 2018 Herrens bön 3 The Lord´s Prayer 3
13 januari 2018Herrens bön 2The Lords Prayer 2
6 januari 2018Herrens bön 1 The Lords Prayer 1
30 december 2017 Den gyllene regeln The Golden Rule
23 december 2017De lyckligaste människorna på jordenThe Happiest People in the World
16 december 2017 Lär barnen att värdesätta tiden rättTeach the children the value and right use of time
9 december 2017 En kristen familjs inflytande The Influence of a Christian Family
25 nobember 2017 Låt barnen komma nära naturen Let the children come close to nature
18 nobember 2017Gammal nog för skolanOld enough for school
11 november 2017 Hinder utvecklar styrka Obstacles Develop Strength
4 november 2017 Lär varje barn att stå på egna ben Train Every Child to Be Self-reliant
28 oktober 2017 Noas tro, och hans gudsfruktan, resulterade i lydnad Noas faith, and his fear of God produced obedience
21 oktober 2017 Tillstånd att synda License to sin
14 oktober 2017 Hjartat förnyas genom Guds kärlek The heart renewed by the love of God
7 oktober 2017Gud sänder änglar till förstärkning som svar på bönGod Sends Angels to Our Aid in Answer to Prayer
30 september 2017 Barn, tränade för livets praktiska plikter Children trained to the practical duties of life
23 september 2017Vänlighet, en kristens kännetecken Kindness the Mark of a Christian
16 september 2017 Inte tid att dröja vid andras fel No time for dwelling upon the faults of others
9 september 2017 Kultivera vanan att tala väl om andra Cultivate the habit of speaking well of others
2 september 2017 Att anpassa sig till världen Conformity to the world
26 augusti 2017 Daglig bön vänder misstag till segrar Daily Prayer Turns Mistakes Into Victories
19 augusti 2017 Inbillade olyckor Imaginary trials
12 augusti 2017 Ha tålamod! Have patience!
5 augusti 2017Vi blir alltför lätt missmodigaWe are too easily discouraged
29 juli 2017 Studera Vittnesbörden Study the Testimonies
22 juli 2017 170722 Novell och romanläsning Novel and Story reading
15 juli 2017 Bibelstudium utvecklar sinnet Studying the Bible elevates the mind
8 juli 2017 Se på Jesus Look unto Jesus
1 juli 2017 Till Kristi avbild Into the image of Christ
24 juni 2017 Tappa inte modet! Do not become discouraged!
17 juni 2017 Kristus förmedlar bönerna mellan oss och Gud Christ Is the Medium of Prayer Between Us and God
10 juni 2017 Vi kan inte använda Den Helige Anden We cannot use the Holy Spirit
3 juni 2017 Bön utan levande tro tjänar inget till Prayer Without Living Faith Avails Nothing—Faith is not feeling
27 maj 2017 Ett obegränsat löfte Assurance unlimited
20 maj 2017 Be både i Jesu namn och under den Helige Andes inspirationPray Both in Jesus Name and by the Inspiration of the Holy Spirit
13 maj 2017 Väckelse kommer bara som svar på bön Revival Will Come Only in Answer to Prayer
6 maj 2017 Snabbt framförda, sporadiska böner Hurried, Occasional Prayers Are Not Real Communion With God
29 april 2017 Satan fruktar att Guds folk ska be om den Helige Ande Satan Fears God’s People Praying for the Holy Spirit
22 april 2017 Långa böner tråkar ut änglarna Long Prayers Weary the Angels
15 april 2017 Särskilda änglar är utsedda att besvara böner Specific Angels Are Appointed to Answer Prayers
8 april 2017 Änglar arbetar för att rädda människor Angels working to save men
8 april 2017Änglar lägger märke till morgonbönen Angels Mark the Morning Prayer
25 mars 2017 Bön ersätter inte lydnad Prayer Does Not Take the Place of Obedience
18 mars 2017 Andlig styrka kräver bön Prayer Needed for Spiritual Strength
11 mars 2017 Svaghet vänds till styrka genom bön Weakness Turned to Strength Through Prayer
4 mars 2017 Tjänsten i den himmelska helgedomens två avdelningar The service in the two apartments of the heavenly sanctuary
28 februari 2017 Helgedomen i himmelen är själva medelpunkten The heavenly Sanctuary is the very Centre
18 februari 2017 Den himmelska helgedomen The heavenly Sanctuary
11 februari 2017Den symboliska tempeltjänsten The typical service
4 februari 2017 För att världen ska tro That the world may believe
28 januari 2017För att de alla ska vara ett That they all may be one
21 januari 2017 Att verkligen stå för sin trosbekännelse To properly represent their profession of faith
14 januari 2017 De tre mäktiga i himlen The three great powers of heaven
7 januari 2017Fadern, Sonen och HjalparenThe Father, the Son and the Comforter
31 december 2016Visa ett glatt ansikteLet the Countenance Be Cheerful
24 december 2016Tid för tystnad eller en sångA Time for Silence or Song
17 december 2016En vädjan till föräldrar om tålamod och självbehärskningA Plea for Parental Forbearance and Restraint
10 december 2016En sann kristen är gladThe True Christian Will Be Cheerful
3 december 2016Det ottomanska rikets fallThe Ottoman power broken
26 november 2016Kristus är vår kompetensChrist Our Efficiency
19 november 2016BröllopsklädernaThe wedding garment
12 november 2016Bruden och bröllopsgästernaThe bride and the Guests at the Marriage Supper
5 november 2016Härlighetens rike och nådens rikeThe Kingdom of Glory and the Kingdom of Grace
29 oktober 2016Försäkran om att vara accepterad av GudAssurance of God’s Acceptance
22 oktober 2016Många har vuxit ifrån sin adventtroMany Have Outgrown Their Advent Faith
15 oktober 2016Sverige blir frihetens försvarareReformator of dk/ Sweden, defender of freedom
8 oktober 2016JesuitterneThe Jesuits
1 oktober 2016Romersk katolicism vinner snabbt mark Roman Catholicism is rapidly gaining ground
24 september 2016De sanna protestanternaThe true Protestants
17 september 2016Rom förändras aldrigRome never changes
10 september 2016En förbjuden bokA forbidden book
3 september 2016Romerska kyrkan är den mänskliga naturens religionRomanism the Religion of Human Nature
27 augusti 2016HälsobudskapetThe Health reform
20 augusti 2016Hjärnan hjälper kroppen att motsta° sjukdomThe brain helps resisting disease
13 augusti 2016Himmelsk kommunikationThe Line of Heavenly Communication
6 augusti 2016Himmelsk atmosfär till jordenHeavenly Atmosphere Brought to Earth
30 juli 2016Änglar samarbetar med människorAngels Cooperate With Human Agencies
23 juli 2016 Himmelska änglar har skickats Heavenly angels are commissioned
16 juli 2016Guds medarbetareCo-laborers with God
9 juli 2016 Det är dags för en grundlig reformation The time has come for a thorough reformation
2 juli 2016 Herren kommer att verka på överraskande sätt The Lord will work in surprising ways
25 juni 2016Vad Satan fruktar mestWhat Satan fears the most
18 juni 2016 Den Helige Ande kommer att gesThe Holy Spirit will be given
11 juni 2016Paradisets atmosfär The atmosphere of paradise
28 maj 2016Välgörenhetens strömmar Streams of beneficence
21 maj 2016Ni är världens ljus The Light of the World
14 maj 2016 Gräv efter sanningen Dig for hidden treasures
7 maj 2016Kristi medarbetare Co-laborers with Christ
30 april 2016Droger botar aldrigDrugs never heal
23 april 2016 Bedövat sinneMental Depression
16 april 2016 Denne är min älskade Son This is My beloved child
9 april 2016De imiterar de döda Personating the Dead
2 april 2016 onathan, vittne om den osjälviska kärlekens kraft Jonathan, witness of the power of unselfish love
26 mars 2016 Ljumna troende Lukewarm believers
19 mars 2016Änglar med vägskålarAngels standing with scales
12 mars 2016Ängeln i Uppenbarelsebokens 18 The Angel of Revelation 18
5 mars 2016 Två stora förvillelser Two great errors
27 februari 2016 Gör allt till Guds ära Do All to the Glory of God
20 februari 2016Newstart – Tillit betyder säkerhet Newstart - Trust Means Security
13 februari 2016 Vänd inte dag till natt Newstart Do Not Turn Day Into Night
6 februari 2016 Luften vi andas A The Air We Breath
30 januari 2016Newstart (Måttlighet) Måttligt studerande Newstart - Temperate in Study
23 januari 2016 Newstart s - Solsken Newstart s - Sunlight
16 januari 2016Newstart – water (Vatten) RenlighetNewstart – Water Cleanliness
9 januari 2016 Newstart - motion Newstart - exercise
2 januari 2016NEWSTART – NUTRITION (NÄRING) Regelbundna måltiderNEWSTART – NUTRITION Regularity in Eating
26 december 2015Hemliga sällskapSecret Societies
19 december 2015Sabbaten – en försäkran om att han kommer att välsigna de lydigaThe Sabbath - an assurance that He will bless them in obedience
12 december 2015Kallade att avslöja laglöshetens människaCalled to expose Man of Sin
5 december 2015Inte för att ge nytt ljusNot to give new light
28 november 2015Dags att tvätta och strykaWashing and Ironing Time
21 november 2015Långa predikningar är illaThe Evil of Long Sermons
14 november 2015En nära förbindelse med GudA close connection with God
7 november 2015Var alltid gladaRejoice in all things and at all times
31 oktober 2015Att rena själens tempelCleansing the soul temple
24 oktober 2015Faran med att ge uttryck för tvivelThe Danger of Talking Doubt
17 oktober 2015Arbeta med måttaTemperance in Labor
10 oktober 2015Satans sista bedrägeriThe Last Deception of Satan
3 oktober 2015Gud har gett ett budskap till sitt folkGod has given a message to His people
26 september 2015En budbärareA messenger
19 september 2015Stor kraft var med dessa utvaldaGreat power was with these chosen ones
12 september 2015FikonlövFig-leaves
5 september 2015Vissa delar av Vittnesbörden Certain portions of the Testimonies
29 augusti 2015Paradisets atmosfärThe atmosphere of paradise
22 augusti 2015Genom Guds OrdBy the word of God
15 augusti 2015Var vid gott modBe of good cheer
8 augusti 2015Andliga och fysiologiska lagarSpiritual and physiological laws
1 augusti 2015Flytta ut på landetGo into the country
25 juli 2015Hur man möter frestelserHow to Meet Temptation
18 juli 2015Kristus i själens tempelChrist in the soul-temple
11 juli 2015Lägg fram alla planer inför GudSpread Every Plan Before God
4 juli 2015Det sena regnets vederkvickelseRefreshing of the Latter Rain
27 juni 2015Gräv djupareDig Deeper
20 juni 2015Gudsfruktan ledde till lydnadFear of God produced obedience
13 juni 2015Falska läror om syndenFalse teachings about sin
6 juni 2015Karaktären utvecklas av kärlek till GudLove of God beautifies character
30 maj 2015Oförberedda för Det Höga RopetUnready for the Loud cry
23 maj 2015Begynnelsen av Det Höga RopetThe Beginning of the Loud Cry
16 maj 2015Att delta i den tredje ängelns sista stora budskapTo join in the last great work of the third angel’s message
9 maj 2015Särlaregnet och Det höga ropetThe Latter Rain and the Loud Cry
2 maj 2015Midnattsropet: “Se, brudgummen kommer”The Midnight Cry, Behold, the Bridegroom cometh
25 april 2015En karaktär lik JesusLike Christ in Character
18 april 2015Guds speciella tillhörighetGod’s Special Possession
11 april 2015TecknetThe mark
4 april 2015Änglahänder bildar en kedja omkring världenAngel Hands Linked About the World
28 mars 2015Livets träd planterades för ossTree of Life Planted for Us
21 mars 2015Livgivande kraft I livets trädLife-giving Power in Tree of Life
14 mars 2015Kristi lärjunge som gömmer sin troThe disciple of Christ who disguises his faith
7 mars 2015Korsets princip och världsliga människors principThe principle of the cross and the principle of worldlings
28 februari 2015Ge frikostigtFreely Give
21 februari 2015Fortsätt dela ut på ett klokt sättContinue to Distribute Wisely
14 februari 2015Trogna fanbärare som aldrig ryggar tillbaka inför uppgiftenFaithful standard-bearers who never flinch from duty
7 februari 2015Gud tillät människorna att äta animalisk mat för att förkorta deras syndiga livGod permitted man to eat animal food to shorten their sinful lives
31 januari 2015Världsliga intressen och himmelska skatterWorldly Interests and Heavenly Treasures
24 januari 2015Nye startNewstart
17 januari 2015Att söka efter det onda i andra, utvecklar det onda i dem som sökerLooking for evil in others develops evil in those who look
10 januari 2015GuldäpplenApples of Gold
3 januari 2015Som rök med de allra vackraste färgerLike smoke of most beautiful colors
27 december 2014Glädje över en enda syndare som omvänder sig Joy over one sinner that repenteth
20 december 2014Hur ska vi hålla sabbaten – naturens bokHow Shall We Keep the Sabbath – The Book of Nature
13 december 2014Hur ska vi hålla sabbatenHow Shall We Keep the Sabbath
6 december 2014Offentlig bönPublic Prayer
29 november 2014Satan fängslad på en öde jord i tusen årSatan confined to a desolate earth for a thousand years
22 november 2014Förlåtelse och rättfärdiggörelse helt och fulltFully pardoned and made righteous
15 november 2014En förespråkare hos FadernAn advocate with the Father
8 november 2014Livets bokThe book of life
1 november 2014Tiden är inne för domen att börjaFacing Life’s Record
25 oktober 2014Korta, riktade bönerShort, Pointed Prayers
18 oktober 2014Sociala sammankomsterSocial Meetings
11 oktober 2014The och kaffeTea and Coffee
4 oktober 2014Religion i matlagningReligion in Good Cooking
27 september 2014Ökad mottaglighet för sjukdomLiability to Disease Increased
20 september 2014Stor nöd kommerGreat Distress Coming
13 september 2014Vårt samfundsnamnOur Denominational Name
6 september 2014Att skapa prövningarManufacturing Trials
30 augusti 2014Kommer du att slösa bort Guds talenter?Will You Squander God’s Talents?
23 augusti 2014Hopp för laodikea-församlingenHope for the Laodiceans
16 augusti 2014Korrekt syn för samvetetCorrect Views for the Conscience
9 augusti 2014Himlens dyrbara varorThe Costly Wares of Heaven
2 augusti 2014Budskapet till församlingen i LaodiceaThe message to the Laodicean church
26 juli 2014De ska bli mättadeThey shall be satisfied
19 juli 2014Möt frestaren på samma sätt som Jesus gjordeMeet him as Jesus did
12 juli 2014Frälsningens hemlighetThe Mystery of Salvation
5 juli 2014Det säkra straffet för efterlåtenhet mot sig självThe Sure Penalty of Self-Indulgence
28 juni 2014De tre frestelsernaThe three temptations
21 juni 2014När Jesus slutar vädja för människornaWhen Jesus ceases to plead for man
14 juni 2014Bön i det fördoldaSecret Prayer
7 juni 2014Gör bibelns sanningar till en del av din personlighetBring the truths of the Bible into our individual experience
31 maj 2014Ett fast grepp om GudA strong hold upon God
24 maj 2014Livet består av små tingLife is chiefly made up of little things
17 maj 2014Han känner de sorger som vi inte kan uttryckaHe knows the sorrows which we cannot express
10 maj 2014Överseende med andraForbearance Under Wrong
3 maj 2014Gud har omsorg om ossGod will take care of us
26 april 2014Planer för framtidenPlans for the future
19 april 2014Prövningar visar att Herren Jesus ser något värdefullt i ossTrial shows that the Lord Jesus sees in us something precious
12 april 2014Varför vi saknar beslutsamhet och viljekraftThe cause of lack of firm and decided will power
5 april 2014Ingenting bör ätas mellan målenNothing should be eaten between meals
29 mars 2014Gud älskar det vackraGod loves the beautiful
22 mars 2014Tid att sluta använda köttTime to dispense with flesh foods
15 mars 2014Varför ska vi inte äta köttWhy not eat flesh
8 mars 2014Uttröttade matsmältningsorgan kan uppfattas som hungerOver-worked digestive organs may be interpreted as hunger
1 mars 2014Magen och hjärnanThe stomach and the brain
22 februari 2014Guds ordThe Word of God
15 februari 2014Lärdomar direkt från naturenLessons directly from nature
8 februari 2014Vi kan bara försäkra oss om en världWe can secure but one world
1 februari 2014Tala om Guds löftenTalk of the promises
25 januari 2014Ett sådant vittnesbörd kommer att göra intryck på andra Such a testimony will have an influence upon others
18 januari 2014Soldatens svårigheter och umbärandenDifficulties and hardships of the soldier
11 januari 2014Kristi soldaterSoldiers of Christ
4 januari 2014Satans snarorThe Snares of Satan
28 december 2013Ära vare Gud i höjdenGlory to God in the highest
21 december 2013Idag har en frälsare blivit föddUnto you a Saviour is born
14 december 2013I stället för att ödelägga världenInstead of destrying the world
7 december 2013Den härlighet som lyser från Jesu ansikteThe glory shining in the face of Jesus
30 november 2013Frid som är okänd för andraPeace unknown to others
23 november 2013Tålamod när vi blir illa behandladeForbearance Under Wrong
16 november 2013Var på er vakt mot falska profeterBeware of False Prophets
9 november 2013Kraften hos en förvänd aptitThe Power of Debased Appetite
2 november 2013Del av gudomlig naturPartakers of the Divine Nature
26 oktober 2013Bibeln visar vägen till verklig lycka The Bible Shows the Way to True Happiness
19 oktober 2013Inflytandet från en mild och stilla andeThe Influence of a Meek and Quiet Spirit
12 oktober 2013Tillgivenhet och impulser är dyrbara gåvorAffections and Impulses Are Precious Talents
5 oktober 2013Trogen i det lilla i livetFaithful in the Little Things of Life
28 september 2013Villkorslös förlåtelse för synd Unconditional pardon of sin
21 september 2013Välgång till hälsa och själ Prosper and Be in Health
14 september 2013Min underbara kroppMy Wonderful Body
7 september 2013Njut av Guds skapelseEnjoy Gods Created Works
31 augusti 2013Det fanns en tidThere was a time
24 augusti 2013Vår karaktär avslöjas genom vad vi görOur characters are revealed by what we do
17 augusti 2013Sök inte hjälp hos människor Look not for help to humanity
10 augusti 2013Lucifers höga ställning Lucifer’s High Position
3 augusti 2013De som flitigt har studerat Bibeln Diligent students of the Scriptures
27 juli 2013Den mäktiga ängeln i Uppenbarelseboken 18The Angel in Revelation 18
20 juli 2013En lärdom att ta till ossA Lesson to Take to Ourselves
13 juli 2013Träna de mentala förmågornaTraining of the mental faculties
6 juli 2013Ansikten vända mot Jesus Faces turned toward Jesus
29 juni 2013Nytt och gammaltNew and old
22 juni 2013Avsaknaden av AndenAbsence of the Spirit
15 juni 2013Att välja ett hem In the selection of a home
8 juni 2013Bråte framför hjärtats dörrThe Son of God
1 juni 2013Att förbereda sig för Guds dagPreparing for the day of God
25 maj 2013Hur förfalskningen skiljer sig från det äktaHow the Counterfeit Differs From the Genuine
18 maj 2013Gud ser många frestelser som övervunnitsGod sees many temptations resisted
11 maj 2013Spännande böcker Exciting books
4 maj 2013Försiktiga med våra ordCareful of our words
27 april 2013Varje synd som omhuldas försvagar karaktären Every sin cherished weakens the character
20 april 2013Bekännelse utan ångerConfession Without Repentance
13 april 2013Satan var avundsjuk och svartsjuk på Jesus KristusSatan was envious and jealous of Jesus Christ
6 april 2013Människans skapelseThe Creation of Humankind
30 mars 2013Inte många själar till sanningenNot many souls into the truth
23 mars 2013Det är egenkärleken som ger oro It is the love of self that brings unrest
16 mars 2013Adam och Eva i Eden Adam and Eve in Eden
9 mars 2013Vänliga handlingar och behagliga ord främjar hälsa Kind Acts and Pleasant Words Promote Health
2 mars 2013Har du varit ärlig mot GudHave you been honest with God
23 februari 2013Klart sinne och fasta avsikter Clearness of mind and firmness of purpose
16 februari 2013Omåttligt studerande är som en slags berusning Intemperance in study is a species of intoxication
9 februari 2013Bokrullen med de sju sigillen innehåller världens historiaThe Book With Seven Seals Contains the History of the World
2 februari 2013Studera UppebarelsesbokenStudy Revelation
26 januari 2013Effektiv bönEffectual Prayer
19 januari 2013Låt ingen vara hjärna åt dig Allow no one to be brains for you
12 januari 2013Kraften i gemensam bönThe Power of United Prayer
5 januari 2013Frid kommer när vi förtröstar på gudomlig kraft Peace comes with dependence on divine power
30 december 2012Den som söker Honom ska finnaAll who seek of Him shall find
22 december 2012Gör ordning, noggrannhet och effektivitet till en vanaAcquire habits of order, thoroughness, and dispatch
15 december 2012Rätt träning av kropp och sinne kommer att utveckla
och stärka alla krafter
Proper exercise of mind and body will develop and strengthen all the powers
8 december 2012Att ta hand om kroppen är nödvändigt för utbildningPhysical culture is essential for education
1 december 2012Var och en av Kristi efterföljare har fått en skyddsängelA guardian angel is appointed to every follower of Christ
24 november 2012Jordbruk kommer att skapa resurserAgriculture will open resources
17 november 2012Lärdomar är för ossLessons are for us
10 november 2012Låt oss sluta kalasa på varandras felLet us cease to feed on the faults of one another
3 november 2012Satan vill att människor ska tro att han inte finnsSatan wants people to believe that he does not exist
27 oktober 2012När människans vilja samarbetar med Guds blir den allsmäktigAs the will of man co-operates with the will of God, it becomes omnipotent
20 oktober 2012Underverk bevisar ingentingMiracles Prove Nothing
6 oktober 2012Babylon, modern till skökornaBabylon, the mother of harlots