Betragtninger over
Daniels Bog og Åbenbaringen
Historiens svar på profetiens forudsigelser - En forklaring vers for vers af disse vigtige bøger

Af Uriah Smith

tilbage

Gud kalder på arbejdere som kan gå ind i kolportørarbejdet, så bøgerne der indeholder lyset med sandheden kan komme i omløb. Mennesker i verden har brug for at vide, at tidens tegn er ved at gå i opfyldelse. Tag bøgerne som vil oplyse dem med ud til dem. Daniel og Åbenbaringen, Den Store Strid, Patriarker og Profeter og Den Store Mester må nu ud til hele verden. Den store instruktion indeholdt i Daniel og Åbenbaringen har ivrigt været gennemlæst af mange i Australien. Denne bog har været middel til at bringe mange dyrebare sjæle til kundskab om sandheden. Alt, hvad der kan gøres, bør gøres for at cirkulere Betragtninger om Daniel og Åbenbaringen. Jeg kender ingen anden bog, der kan træde i stedet for denne ene. Det er Guds hjælpende hånd. Ellen G. White - Frigivne manuskrifter nr 21 s. 444

Daniels bog

Fortale
Indledning
1. Kapitel - Daniel i fangenskab
2. Kapitel - Det store billede
3. Kapitel - Ildprøven
4. Kapitel - Nebukadnezars Befaling
5. Kapitel - Belsazars gæstebud
6. Kapitel - Daniel i løvekulen
7. Kapitel - De fire dyr
8. Kapitel - Synet om vædderen, gedebukken og det lille horn
9. Kapitel - De 70 uger
10. Kapitel - Daniels sidste syn
11. Kapitel - En bogstavelig profeti
12. Kapitel - Slutnings scener

Aabenbaringen

Indledning - Historiens svar på Åbenbaringens bog
1. Kapitel - Det indledende syn
2. Kapitel - De syv menigheder
3. Kapitel - De syv menigheder - fortsættelse
4. Kapitel - Den himmelske helligdom
5. Kapitel - Den himmelske helligdom – fortsættelse
6. Kapitel - De syv segl
7. Kapitel - Beseglingen
8. Kapitel - De syv basuner
9. Kapitel - De syv basuner - fortsættelse
10. kapitel - Budskabet om Kristi komme
11. Kapitel - De to vidner
12. Kapitel - Den evangeliske menighed
13. Kapitel - Forfølgende magter, som kalder sig kristelige
14. Kapitel - De tre budskaber
15. Kapitel - De syv sidste plager
16. Kapitel - Plagerne udgydes
17. Kapitel - Babylon – Moderen
18. Kapitel - Babylon – Døtrene
19. Kapitel - De helliges sejrsjubel
20. Kapitel - Den første og den anden opstandelse
21. Kapitel - Det nye Jerusalem
22. Kapitel - Livets træ og livets flod