tilbage

Daniel & Johannes'syner om endetiden.

Vintreet Media

Daniels bok

 • 1. Daniel i fangenskap 14
  Kjennetegn på de hellige forfattere ¦ 3 historieske kjendsgerninger ¦ Daniel og vennen får nye navn ¦ Kongens mat ¦ Daniel til Kong Kyros
 • 2. Den store billedstøtten 22
  Kong nebukadnesars dørm ¦ Spåmennene, åndemanerne og ¦ Drømmens åbenbares for Daniel ¦ Kongen tilber Guds profet.
 • 3. Ildprøven 50
  Nebukadnesars avgudbilde ¦ Sjadrak, Mesjak og Abed Negos test ¦ Vennerne i ildovnen ¦ kongen opphøyer himmelens Gud.
 • 4. Nebukasdnesars vanvidd 66
  Kongens kjennelse ¦ Han andre drøm ¦ Daniel nøler med å utlegge drømmen ¦ Nebukadnesar opphøyer seg ¦ Kongen mister forstanden ¦ Han gjeninsettes som hersker sitter syv år ¦ Nebukadnesars ettermæle
 • 5 Balsarsars store gjestebud 74
  Et stort drikkelag ¦ de hellige kar vanhelliges ¦ Skriften på veggen ¦ Fullbyrdelsen ¦ Arnolds prisbelønnede dikt.
 • 6 Daniel i løvehulen 88
  Det persiske rikes intreden ¦ En lestig sammensvergelse ¦ Daniel kastes i løvehulen ¦ Han anklagere ble løvemat ¦ Kong Dareios opphøyer Daniels Gud
 • 7 De fire dyrene 96
  Løven - synbolet på Babylon ¦ Bjørnen symbolet på Medi-Persia ¦ Leoparden symbol på Grekenland ¦ Det fjerde dyret - symbolet på Romeriket ¦ De ti horn - symbolet på Euorpa ¦ Det lille horn - symbolet på pavemakten
 • 8 Synet om væren, geitebukken og det lille hornet 120
  Væren - symbolet på Medio-Persia ¦ Geitebukken - symbolet på grekenland ¦ Alexander den Store og hans erobringer ¦ Alexanders falle og rikets deling ¦ Det romerske horn ¦ To deleggende makter ¦ Helligdommen og dens renselse ¦ Kongen med et hardt ansikt.
 • 9 De sytti uker 150
  Daniels bønn ¦ Englen Gabriel vender tilbake ¦ De 70 uker og de 2300 dager ¦ Befalingen om å gjenoppbygge Jerusalem ¦ Tiden for Jesu dåp og korsfestelse ¦ Fastsettelse av den kristne tidsregning ¦ Slutten på de 2300 dager.
 • 10 Daniels siste syn 172
  Synet ved elven Hiddekel ¦ Englen Gabriel åpenbarer seg på nytt ¦ Guds forlks bønnhørelse ¦ Hvem er Mikael? ¦ Englenes virke i kulissene
 • 11 Bn bokstavelig profet 180
  Konger i Persia ¦ Delingen af Alexanders rike ¦ Kongen av nord og kongen av sør ¦ Kongenes innebyrdes stridigheter ¦ Rom trer frem på arenaen ¦ Julius Cæsar i Egypt ¦ Vår Frelsers fødsel ¦ Roms forbund med jøderne ¦ Triumviratet mellom Augusnu Antonius-Lepidus ¦ Slaget ved Atium - Kleopatra og Antonius endelikt ¦ Vandalen Genseriks sjøkrig mot Rom fra Kartago ¦ Jerusalems ødeleggelse ¦ Hedenskapens fall og pavemaktens opkomst ¦ En nasjons avgudsdyrkelse ¦ Krisg mellom 3 makter i endetiden ¦ Det østlige spørsmål ¦ Slaget om den store konges by.
 • 12 Slutsscenen 230
  De siste begivenheter ¦ Mikael står frem ¦ En spesiell opstandelse ¦ Stjernehimmelen - Guds skaperverk ¦ En åbnet bok ¦ Den industrielle revolusjon ¦ Endetiden

  Åbenbaringsboken

 • 1 Det innledende synet 250
  Boken introduseres ¦ Hans engel ¦ Menighetene i Asia ¦ De sju ånder ¦ Fyrste over jordens konger ¦ En spesiel oppstandelse ¦ Johannes erfaring ¦ Herrens dag ¦ Alfa og omega
 • 2 De sju menighetene 268
  Kristi lære ¦ Nikolaittene ¦ Løfte om å seire ¦ Fattig men rike ¦ Ti dagers trengsel ¦ Tro inntil døden ¦ Seiervinnernes belønning ¦ Satans trone ¦ Antipas ¦ Et nytt navn ¦ Kvinnen Jesabel ¦ Morgenstjernen
 • 3 Forsettelse av profetien om de sju menighetene 284
  I navnet levende ¦ Vandre i hvitt ¦ Livets bok ¦ Broderkjærlighet ¦ Davids nøkkel ¦ En søyle i templet ¦ Hverken kald eller varm ¦ Et viktigt råd ¦ Det siste løftet
 • 4 Et nytt syn: Den himmelske helligdom 302
  De 24 eldste ¦ De 7 ildfakler ¦ Glasshavet ¦ De 4 livsvesener
 • 5 Fortsettelse av Den Himmelske Heligdom 308
  Boken ¦ Johannes gråter ¦ Davids rotskudd ¦ Sju horn og sju øyne ¦ Innholdet i guldskålene ¦ Johannes skuer inn i himmelen ¦ Et rent univers
 • 6 De syv segl 318
  Symboler forklart ¦ Sjelene under alteret ¦ Det store jordskjelvet ¦ Formørkelsen av solen og månen ¦ Stjerneregnet ¦ Det store bønnemøtet
 • 7 Beseglingen 344
  Fire engler ¦ Englen fra øst ¦ Guds segl ¦ De 144 000 ¦ Det sanne Israel
 • 8 De sju basuner 358
  Stillhet i himmelen ¦ Barbarene fra nord ¦ Vandalhøvdingen fra Kartago ¦ Attila og hans horder ¦ Den barbariske monarken ¦ Det vestlige keiserdømmets endelikt.
 • 9 Fortsettelse af de sju basunene 372
  Rom og Persia ¦ Muhammedanernes fremgang ¦ Avgrunnens brønn ¦ Erobrene av Konstantinopel ¦ Sultanens nederlag
 • 10 Forkynnelsen om Jesu gjenkomst 388
  Den lille åbne boken ¦ Endens tid ¦ Slutten på profetisk tid ¦ Den sjuende engel
 • 11 De to vitnene 396
  Målestaven ¦ Krig mot bibelen ¦ TIll himmelen i en sky
 • 12 Den evangeliske menigheten 408
  Et tegn i himmelen ¦ En flammende rød drage ¦ Kvinnen i ødemarken
 • 13 En forfølgende makt 418
  Det lille hornet ¦ Et dødelig sår legt ¦ Det to-hornede dyret ¦ Store tegn ¦ Et bilde på dyret ¦ Dyrets merke ¦ Dyrets tall
 • 14 Tre budskap 450
  På Sions berg ¦ Adventvekkelsen ¦ Babylons fall ¦ En guddommelig advarsel ¦ Guds bud
 • 15 De sju siste plager 488
  Høytidelige forberedelser ¦ Moses og Lammets sang
 • 16 Plagene utgytes 492
  Skålen ut over jorden ¦ Skålen ut over havet ¦ Skålen på elvene og vannkildene ¦ Skålen ut på skolen ¦ Skålen på dyrets trone ¦ Den store elven Eufrat ¦ Slaget ved Harmageddon
 • 17 Babylon, moren 506
  Kvinnen og det skarlagenrøde dyret ¦ Roms 7 hoder ¦ De 10 hornene
 • 18 Babylons døtre 512
  Et moralsk forfall ¦ «Kom ut av henne, mitt Folk».
 • 19 De helliges seier 526
  Lammets bryllup ¦ Bruden, Lammets hustru ¦ Bryllupsmåltidet ¦ Ildsjøen
 • 20 Den første og den andre oppstandelse 234
  Nøkkelen til avgrunnen ¦ Satan bindes i de 1 000 år ¦ OPhøyelsen av de hellige ¦ Den andre opstandelsen ¦ Den andre ildsjøen
 • 21 Det nye Jerusalem 546
  En ny himmel og en ny jord ¦ Jerusalem, Lammets brud
 • 22 Livets tre og livets elv 558
  Et øyevitnes beskrivelse ¦ Invitasjonen ¦ Endelig hjemme