Jesus i Helligdommen
eller
forbillede og modbillede.

Af Uriah Smith

tilbage

»Betragt vor bekendelses apostel og ypperstepræst, Kristus Jesus.«

»Hovedsagen i det, som her siges, er: Vi har en sådan ypperstepræst, som sidder ved højere side af majestætens trone i himlene som en tjener ved helligdommen og det sande tabernakel, hvilket Herren har oprejst, og ikke et menneske.«

-------------------------

International publishing association - College view, Nebraska.

Forord
1. Kapitel - Indledning
2. Kapitel - Kristus som Skaber
3. Kapitel - Kristus som Genløser
4. Kapitel - Kristi mennesketilblivelse
5. Kapitel - Grundprincipper i striden mellem synd og retfærdighed
6. Kapitel - Lærdom af korset
7. Kapitel - Kristus bibelens tema
8. Kapitel - Den evige pagt
9. Kapitel - Offersystemnet
10. Kapitel - Helligdommen
11. Kapitel - Tjenesten i helligdommen
12. Kapitel - Den symbolske betydning af helligdommens tjeneste
13. Kapitel - Den nye pagts helligdom
14. Kapitel - Tjenesten i den himmelske helligdom
15. Kapitel - Særskilte indvendinger besvaret
16. Kapitel - Kristi præstedømme
17. Kapitel - Den himmelske helligdoms renselse
18. Kapitel - »Da skal Helligdommen komme til sin ret igen.«
19. Kapitel - Symbolsk tidsregning
20. Kapitel - Daniels ottende kapitel forklaret ved det niende
21. Kapitel - De halvfjerds uger
22. Kapitel - De forskellige tidsafsnit henhørende til de 70 uger
23. Kapitel - Den bestemte dag
24. Kapitel - Et domsværk
25. Kapitel - Det himmelske tempel oplades
26. Kapitel - »Guds hemmelighed« fuldkommet
27. Kapitel - Forsoningen
28. Kapitel - Prøvetidens ende
29. Kapitel - De syv sidste plager
30. Kapitel - Syndebukken
31. Kapitel - Syndens ophør
32. Kapitel - Slutning