tillbaka

Daniels Profetia och Uppenbarelsen
Historiens svar till profetians röst. En granskning, vers för vers, af dessa viktiga delar af den heliga skrift

Af Uriah Smith

Författare af "Nationernas under," "Here and Herafter." "Looking unto Jesus." "Synopsis of Presnet Truth" m. f. verk.


Förord

Daniels Profetia

Historiens Svar på Daniels Profetia
Inledning
Dan. 1 Daniel i Fångenskap
Dan. 2 Den store Bildstoden
Dan. 3 Eldsprofvet
Dan. 4 Nebukadnessars Påbud
Dan. 5 Belsassars Gästabud
Dan. 6 Daniel i Lejongropen
Dan. 7 De fyra Djuren
Dan. 8 Synen om Väduren, Getabocken och det lilla Hornet.
Dan. 9 De Sjuttio Veckorna
Dan. 10 Daniels sista Syn
Dan. 11 En bokstaflig Profetia
Dan. 12 Slutscener

Uppenbarelsen

Historiens Svar på Uppenbarelsen
Inledning
Upp. 1 Den inledande synen
Upp. 2 De Sju Församlingarna
Upp. 3 De Sju Församlingarna - forts.
Upp. 4 Den himmelska Helgedomen
Upp. 5 Den himmelska Helgedomen - forts.
Upp. 6 De sju Inseglen
Upp. 7 Beseglingen
Upp. 8 De sju Basunerna
Upp. 9 De sju Basunerna - forts.
Upp. 10 Kungörelsen om Jesu Återkomst
Upp. 11 De två vittena
Upp. 12 Den evangeliska Församlingen
Upp. 13 "Kristna" Makter, som ofvat Forföljelse
Upp. 14 De tre Budskapen
Upp. 15 De sju sista Plågorna
Upp. 16 Plågorna utgjutas
Upp. 17 Modern
Upp. 18 Babylons Döttrar
Upp. 19 De Heligas Segerfröjd
Upp. 20 Första och andra Uppståndelsen
Upp. 21 Det nya Jerusalem
Upp. 22 Lifvets Träd och Flod
Tillägg