svensk   norsk   dansk


Bibelstudium nueffataDVD-tilbudInformation om hjemmesiden • Bibellæsninger for Familjekredsen. Omfattende et hundrede og halvtreds Bibellæsninger for individuelt og offentligt studium af den Hellige Skrift, i hvilke der fremstilles og besvares over to tusinde spørgsmål om religiøse emner, der udgør frugten af mere end tyve Bibelforskeres arbejde. Tillige med Spillet om Livet i billedlig fremstilling. dansk - svensk


 • Sabbatsskolelektier. - fra foreningen Lys i mørke. 48 hæfter. - dansk


 • De ti bud. Verden er fuld af lovløshed, og vi ser konsekvensene af det. Men hvad så hvis du tænker dig en verden helt uden lov - en verden hvor alle kunne dræbe hvem de ville, lyve så meget de ville, stjæle hvad de ønsker... Det ville blive det rene anarki - et jordisk helvede.
  Nogle tænker på Guds ti bud som byrdefulde begrænsninger, men i virkeligheden er de en stor og uforlignelig gave fra Gud til os - en beskyttelse, og et udtryk for Hans karakter, Hans uendelige kærlighed til sine skabninger.
  I disse ti studier vil vi gennemgå budene ét for ét og se dybere på hva de egentlig betyder og hvad de har at sige til os i vor hverdag. 10 lektioner.
  Klik ved det sprog du ønsker:norsk dansk svensk • Fadervor Disciplene havde set deres Mester bede, og måden han bad på gjorde stærkt indtryk på dem. Idet de indså sit eget dybe behov udbrød de: »Herre, lær os at bede...« (Luk. 11:1)
  Det tager ikke mere end et par minutter at udtale denne enkle bøn - men har du nogensinde tænkt over hvor dyb og omfattende den egenlig er? Har du tænkt på hvor meget den siger om den kraft du kan opleve i dit liv? Det er en kraft som er i stand til at sætte dig fri fra syndes trælldom og fylde dig med himmelsk glæde!
  I dette studie vil vi gennemgå denne bøn med fokus på følgende tema: Fader Vor - en mæktig bøn om sejr over synd og et helligt liv. 5 lektioner.norsk dansk svensk • Saligprisningene Saligprisningene er nok et af de mest kendte stykker i det Nye Testamente. At være salig, er en slags form for dyb lykke. Hvem ønsker vel ikke at være lykkelig? I saligprisningene lægger Jesus grundlaget frem for os, for at kunne opnå sand lykke og indre fred. I disse otte kursusbreve skal vi fordybe os i dette. 8 lektioner.norsk dansk svensk


 • Første Korinterbrev Korint var den vigtigste by i Hellas på Paulus´ tid og var midtpunkt for både handel, umoralsk kultur og aggudsdyrkelse. I denne by grundlagde Paulus en menighed. Den unge menighed som var plantet midt i en by fuld af hedensk umoral var præget af spændinger og kampe, og i sin kærlighed til menigheden skrev Paulus breve til dem for at hjælpe dem videre på vejen. Har disse breve relevans for os som lever næsten 2000 år senere? Studer disse 16 kursbrevene, og se at første korinterbrev er yderst relevant for os som også lever i et samfund fuld af umoral og gudsfornægtelse.norsk dansk


 • Jeg tror... Bibelen er fundamentet for den kristenes tro og liv. Når vi har opdaget Jesu kærlighed og at Hans Ord virkelig giver sjælen liv, når vi har taget imod Ham som vor Frelser, og valgt at følge Ham, kommer det til et punkt i den kristne erfaring som er meget viktigt - en åben bekendelse, en offeciel pagt med Frelseren. Dette viser vi i dåben - troens dåb.
  Som Syvende Dags Adventister praktiserer vi denne form for dåb fordi vi finder at den er i overenstemmelse med det Bibelen siger om dåb. Disse bibelstudier er særlig beregnet for dig som bærer på et ønske om at blive døbt med troens dåb. Hvis vi skal gå ind i en pagt med Gud - en pagt om at følge Ham - er det viktigt at blive kendt med hvad det vil sige. I disse 23 bibelstudier vil vi gennemgå en række »dåbsløfte« som udtrykker en anerkendelse af Bibelens lære om forskellige aspekter af vort liv. norsk/dansk • MV Foreningens studiekreds 1. del den bibelske tro og lære - Dansk bogforlag dansk