svensk   norsk   dansk


Bibelstudium nåeffataDVD-tilbudInformasjon om hjemmesiden • Bibellesninger for Familjekresen. Omfattende et hundrede og femti Bibellæsninger for individuell og offentlig studium av den Hellige Skrift, i hvilke der fremstilles og besvares over to tusende spørsmål om religiøse emner, der utgjør frukten av mer enn tjue Bibelforskeres arbeide. Tillike med Spillet om Livet i billedlig fremstilling. dansk - svensk


 • Sabbatsskolelektier. - fra foreningen Lys i mørke. 48 hæfter. - dansk


 • De ti bud. Verden er full av lovløshet, og vi ser konsekvensene av det. Men hva så hvis du tenker deg en verden helt uten lov - en verden hvor alle kunne drepe hvem de ville, lyve så mye de ville, stjele hva de ønsket... Det ville bli det rene anarki - et jordisk helvete.
  Noen tenker på Guds ti bud som byrdefulle begrensninger, men i virkeligheten er de en stor og ukik gave fra Gud til oss - en beskyttelse, og et uttrykk for Hans karakter, Hans uendelige kjærlighet til sine skapninger.
  I disse ti studiene vil vi gå gjennom budene ét for ét og se dypere på hva de egentlig betyr og hva de har å si til oss i vår hverdag. 10 leksjoner.
  Klik ved det språk du ønsker:norsk dansk svensk • Fadervår Disiplene hadde sett deres Mester be, og måten han ba på gjorde sterkt inntrykk på dem. Idet de innså sitt eget dype behov utbrøt de: »Herre, lær oss å be...« (Luk. 11:1)
  Det tar ikke mer enn et par minutter å uttale denne enkle bønnen - men har du noen gang tenkt over hvor dyp og omfattende den egenlig er? Har du tenkt på hvor mye den sier om den kraften du kan få oppleve i ditt liv? Det er en kraft som er i stand til å sette deg fri fra syndes trelldom og fylle deg med himmelsk glede!
  I dette studiet vil vi gå gjennom denne bønnen med fokus på følgende tema: Fader Vår - en mektig bønn om seier over synd og et hellig liv. 5 leksjoner.norsk dansk svensk • Saligprisningene Saligprisningene er nok et av de mest kjente stykker av det Nye Testamentet. Å være salig, er en slags form for dyp lykke. Hvem ønsker vel ikke å være lykkelig? I saligprisningene legger Jesus fram for oss grunnlaget for å kunne oppnå sann lykke og indre fred. I disse åtte kursbrevene skal vi fordype oss i dette. 8 leksjoner.norsk dansk svensk


 • Første Korinterbrev Korint var den viktigste byen i Hellas på Paulus´ tid og var midtpunkt for både handel, umoralsk kultur og avgudsdyrkelse. I denne byen grunnla Paulus en menighet. Den unge menigheten som var plantet midt i en by full av hedensk umoral var preget av spenninger og kamper, og i sin kjærlighet til menigheten skrev Paulus brever til dem for å hjelpe dem videre på veien. Har disse brevene relevans for oss som lever neste 2000 år senere? Studer disse 16 kursbrevene, og se at første korinterbrev er ytterst relevant for oss som også lever i et samfunn fullt av umoral og gudsfornektelse.norsk dansk


 • Jeg tror... Bibelen er fundamentet for den kristenes tro og liv. Når vi har oppdaget Jesu kjærlighet og at Hans Ord virkelig gir sjelen liv, når vi har tatt imot Ham som vår Frelser, og valgt å følge Ham, kommer det til et punkt i den kristne erfaring som er svært viktig - en åpen bekjennelse, en offesiell pakt med Frelseren. Dette viser vi i dåpen - troens dåp.
  Som Syvende Dags Adventister praktiserer vi denne form for dåp fordi vi finner at den er i overenstemmelse med det Bibelen sier om dåp. Disse bibelstudiene er særlig beregnet for deg som bærer på et ønske om å bli døpt med troens dåp. Hvis vi skal gå inn i en pakt med Gud - en pakt om å følge Ham - er det viktig å bli kjent med hva det vil si. I disse 23 bibelstudiene vil vi gå igjennom en rekke »dåpsløfter« som uttrykker en anerkjennelse av Bibelens lære om forskjellige aspekter av vårt liv. norsk/dansk • MV Foreningens studiekreds 1. del den bibelske tro og lære - Dansk bogforlag dansk