svenska   norska   danska


Bibelstudium nueffataDVD-erbjudandeInformation om hemsidan • Bibelläsningar för Familjekretsen. Omfattande ett hundra femtio Bibelläsningar för enskilt och offentligt studium av den Heliga Skrift, i vilka framställs och besvaras över två tusen frågor om religiösa ämnen, utgörande frukten av mer än tjugo Bibelforskares arbete. Tillika med Spelet om Livet i bildlig framställning. Bearbetat efter den sextonde engelska originalupplagan, av A. Swedberg. danska - svenska


 • Sabbatsskolelektier. - från föreningen Ljus i mörker. - 48 häften. danska


 • De tio buden. Världen är full av laglöshet, och vi ser konsekvenserna av det. Men tänk dig en värld helt utan lag - en värld där alla kunde döda vem de ville, ljuga så mycket de ville, stjäla vad de önskar ... Det skulle bli ren anarki - ett jordiskt helvete.
  En del tänker på Guds tio bud som missunsamma begränsningar, men i verkligheten är de en stor och unik gåva från Gud till oss - ett beskydd, och ett uttryck för Hans karaktär, Hans oändliga kärlek till sina skapelser.
  I dessa tio studier går vi igenom buden ett i taget och ser djupare på vad de egentligen betyder och vad de har att säga till oss i vår vardag. 10 lektioner.
  Klicka på det språk du önskar:norska danska svenska • Fader vår. Lärjungarna hade sett sin Mästare be, och sättet han bad på gjorde starkt intryck på dem. När de insåg sitt eget djupa behov utbrast de: »Herre, lär oss att be ...« (Luk. 11:1)
  Det tar inte mer än ett par minuter att uttala denna enkla bön - men har du någon gång tänkt över hur djup och omfattande den egentligen är? Har du tänkt på hur mycket den säger om den kraft du kan uppleva i ditt liv? Det är en kraft som kan befria dig från syndens slaveri och fylla dig med himmelsk glädje!
  I detta studium går vi igenom denna bön med fokus på följande tema: Fader vår - en mäktig bön om seger över synd och ett heligt liv. 5 lektioner.norska danska svenska • Saligprisningarna Saligprisningarna är nog ett av de mest kända avsnitten i Nya Testamentet. Att vara salig är en form av djup lycka. Vem önskar inte vara lycklig? I saligprisningarna framställer Jesus för oss grunden för att vi skall kunna uppnå sann lycka och inre frid. I dessa åtta kursbreven skall vi fördjupa oss i detta.norska danska svenska


 • Första Korintierbrevet Korint var den viktigaste staden i Hellas på Paulus tid och var medelpunkt för såväl handel, omoralisk kultur som avgudadyrkan. I denna stad grundade Paulus en församling. Den unga församlingen, som planterades mitt i en stad full av hednisk omoral, präglades av spänningar och strider, och i sin kärlek till församlingen skrev Paulus brev till dem för att hjälpa dem vidare på vägen. Har dessa brev relevans för oss som lever nästan 2000 år senare? Studera dessa 16 kursbrev och se att första korintierbrevet är ytterst relevant för oss som också lever i ett samhälle fullt av omoral och gudsförnekelse.norska danska


 • Jag tror... Bibeln är fundamentet för den kristnes tro och liv. När vi har förstått Jesu kärlek och att Hans Ord verkligen ger själen liv, när vi har tagit emot Honom som vår Frälsare, och valt att följa Honom, kommer vi till en punkt i vår kristna erfarenhet som är mycket viktig - en öppen bekännelse, ett officiellt förbund med Frälsaren. Detta visar vi i dopet - trons dop. Som sjundedagsadventister praktiserar vi denna form av dop, eftersom vi finner att den överensstämmer med vad Bibeln säger om dop. Dessa bibelstudier är särskilt lämpliga för dig som bär på en önskan om att bli döpt med trons dop. Om vi skall sluta ett förbund med Gud - ett förbund där vi följer Honom - är det viktigt att vi förstår vad detta innebär. I dessa 23 bibelstudier skall vi gå igenom en rad »doplöften« som uttrycker en bekännelse av Bibelns lära beträffande olika sidor av vårt liv. norska/danska


 • MV Foreningens studiekreds 1. del den bibelske tro og lære - Dansk bogforlag dansk