SDAportal.dk

Søg hjemmeside:


dansk adventist.dk
Danske organisationer og menigheder.

norsk adventist.no
Norske organisationer og menigheder.

svenska adventist.se
Svenske organisationer og menigheder.

suomi Finske organisationer og menigheder.

íslenska Island føroyskt   Færøerne

Private virksomheder

Private kristne hjemmesider

Slesvig Holsten

Internationalt

Nye hjemmesider

Velkommen!

SDAportal.dk er en oversigt over hjemmesider adventister udgiver hvadenten det er officielle eller private hjemmesider. Det er en portal for kristen livsholdning, udsprunget af adventisters tro og lære. Denne hjemmeside er uafhængig af organisationer, og drives af frivillige adventister.

Adventister er evangeliske kristne som venter på at Jesus snart skal komme tilbage. Men medns vi venter er vi ikke uvirksomme, uden at vi lever vore liv i Jesu efterfølgelse og tjener vore medmennesker. Vi passer også på den hvile, som er sjælden i vor tid, men som Gud givet os i sabbaten – hviledagen. (tekst fra adventist.se) 

dansk   norsk   svenska   suomi   føroyskt   íslenska   english

Dagens tekst:


Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige.
- Ef. 6,18.

Information om SDAportal

Kalender

Danmark Sverige Norge

klik på et land

Daglig andagt:
  • andagtsbogen: Troen jeg lever af
  • SDAportal.dk drives af Henning Pedersen
    Flere oplysninger på info.