no.SDAportal.net

søk hjemmeside:


norsk adventist.no
Norske organisasjoner og menigheter.

dansk adventist.dk
Danske organisasjoner og menigheter.

svenska adventist.se
Svenske organisasjoner og menigheter.

suomi Finske organisasjoner og menigheter.

íslenska Island føroyskt   Færøyene

Private virksomheter

Private kristne hjemmesider

Slesvig Holsten

Internasjonalt

Nye hjemmesider

Velkommen!

SDAportal er en oversikt over hjemmesider, offisielle som private, publisert av adventister. Det er en portal for kristen livsholdning, utsprunget av adventisters tro og lære. Denne hjemmesiden er uavhengig av organisasjoner, og drives av frivillige adventister.

Adventister er evangeliske kristne som venter at Jesus snart skal komme tilbake. Men mens vi venter er vi ikke uvirksomme, vi lever våre liv som Jesu etterfølgere og tjener våre medmennesker. Vi passer også på å holde den hvilen som er sjelden i vår tid, men som Gud har gitt oss ved sabbaten – hviledagen. (tekst fra adventist.se) 

dansk   norsk   svenska   suomi   føroyskt   íslenska   english

Dagens tekst:


Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.
- Hebr. 13,8.

Informasjon om SDAportal

Kalender

Danmark Sverige Norge

klik på et land

Daglig andakt:
  • andagtsboken: Kraft fra det høye
  • SDAportal drives av Henning Pedersen
    Flere opplysninger på info.