se.SDAportal.net

Sök hemsida:


svenska adventist.se
Svenska organisationer och församlingar.

norsk adventist.no
Norska organisationer och församlingar.

dansk adventist.dk
Danska organisationer och församlingar.

suomi Finska organisationer och församlingar.

íslenska Island føroyskt   Färöerne

Privata verksamheter

Privata kristna hemsidor

Slesvig Holsten

internationellt

Nya hemsidor

Välkommen!

SDAportal.se är en översikt över hemsidor som adventistar ansvarar för - antingen det är oficiella eller private hemsidor Det är en portal för kristen livsåskådning, grundad i adventisters tro och lära. Den här hemsidan är självständig och inte bunden till någon organisation och drivs av enskiljda frivilliga adventister.

Adventister är evangeliskt kristna som väntar på att Jesus snart ska komma tillbaka. Men medan vi väntar är vi inte overksamma utan lever våra liv i Jesu efterf&omul;ljelse och tjänar våra medmänniskor. Vi tar också vara på den vila som är sällsynt i vår tid, men som Gud gett oss i sabbaten – vilodagen. (text från adventist.se) 

dansk   norsk   svenska   suomi   føroyskt   íslenska   english

Dagens text:


Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.
- 1. Kor. 2,9-10.

Information om SDAportal

Kalender

Danmark Sverige Norge Finland

klicka på ett land.

Daglig andakt:
  • andagtsboken: Med Kristus i dag
  • SDAportal drives av Henning Pedersen
    Flera upplysningar på info.